Zjištění postupů zálohování a obnovy v Evropě

Zjištění postupů zálohování a obnovy v Evropě

Stručné shrnutí: Výpočet nákladů na ztracený den

Pokud vaše společnost nezálohuje kontinuálně, jedno malé pípnutí může znamenat, že vše, co kdokoliv ve vaší organizaci udělal včera (předevčírem, minulý týden...), je ztraceno. Jak byste se cítili, kdyby vaše společnost neměla přístup jeden den k datům? Téměř dvěma třetinám (63%) organizací by obnova dat v případě výpadku systému trvala den nebo i více, což by vedlo ke ztrátě příjmů, produktivity a zákazníků.

Jak to víme? Ve společnosti Acronis se zajímáme o to, proč v roce 2010, ve světě obklopeném digitálními technologiemi, řada organizací stále zápasí se zabezpečením systémů a dat. A ještě důležitější je, jak rychle a efektivně je lze v případě výpadku obnovit. Proto, abychom odhalili návyky organizací v Evropě v oblasti zálohování a obnovy, jsme provedli nezávislý výzkum. Výsledky byly překvapující.

Výzkum odhalil, že mnoho organizací má při zálohování a obnově špatné návyky. Společnosti nezálohují dostatečně pravidelně a stále zálohují ručně. Zatímco některé organizace při zálohování serverů dělají dobrou práci, často zanedbávají pracovní stanice, na nichž je dle analytiků uchováváno až 60% firemních dat.

Také jsme zjistili, že IT manažeři mají falešný pocit důvěry ve špatné strategie zálohování. Nezálohují správně a přitom věří, že mohou snadno provést obnovu. Nakonec jsme se zabývali velmi reálnými (a stresujícími) důsledky ztráty dat. Zdá se, že se mnoho IT manažerů obává ztráty dat. Znají jejich důsledky a přitom stále zanedbávají strategii obnovy dat.

Věříme, že zálohování je jednoduché a víme, že s několika jednoduchými opatřeními může kterákoli organizace zabezpečit infrastrukturu IT a data. Také víme, že zatímco zálohování je jednoduché, obnova je o trochu těžší, zvláště pokud jste zaneprázdněni chodem firmy. To je také důvod, proč jsme vypracovali praktické tipy, které vám mohou pomoci.

Metodologie

Acronis zkoumal 600 organizací rovnoměrně rozložených ve Velké Británii, Francii a Německu. Pro provedení výzkumu byl vybrán institut Vanson Bourne. Vzorek se skládal z:

  • Lidí odpovědných v organizacích za IT (většinou ředitelé, IT manažeři a správci IT)
  • SMB a středně velkých organizací (250-1.000 zaměstnanců)

Dotazovaní byli vybráni z širokého rozsahu oborů a průzkum byl proveden v říjnu 2009.

Výsledky výzkumu 1: Společnosti mají špatné zálohovací návyky

Když se jedná o ochranu serverů, většina organizací je pečlivá, pouze zlomek organizací nezálohuje své servery vůbec a 87% organizací zálohuje servery automaticky. Nicméně, když se jedná o zabezpečení pracovních stanic, společnosti žijí ve větším ohrožení. Šokující je, že čtvrtina společností stále zálohuje počítače a notebooky ručně, ale snad ještě více znepokojující je, že pětina (19%) společností neprovádí zálohování pracovních stanic vůbec.

Když zjištěné výsledky rozdělíte podle zemí, objevíte, že zdaleka nejhorší způsoby zálohování mají Britové. 38% britských organizací nezálohuje pracovní stanice vůbec, ve srovnání s pouze 5% ve Francii a 9% v Německu.

Jak zálohujete pracovní stanice?

Klepněte pro větší obrázek

Organizace neprovádějí pravidelné automatické zálohy, přičemž desetina evropských firem zálohuje pouze jednou týdně nebo ještě méně. Francouzi opět zazářili s 21% společností zálohujícími alespoň každou hodinu, což je dvakrát více, než je tomu u britských firem (10%). Zatímco německé organizace překvapily - většinou zálohují jen jednou týdně.

Souhrnně mají firmy dobré návyky týkající se serverů, ale nedostatečné návyky týkající se pracovních stanic. Když zvážíte, že až 60% podnikových dat je v osobních počítačích a noteboocích, je to znepokojující. Není nutné přitom zmiňovat potíže, které v případě katastrofy může způsobit reinstalace operačního systému a aplikací na každé pracovní stanici. Takže pokud převažují špatné návyky zálohování, jak jisté jsou si společnosti, že v případě výpadku mohou obnovit svá data?

Výsledky výzkumu 2: Záloha se nerovná obnově

Navzdory důkazům o špatných postupech zálohování je většina IT manažerů přesvědčena o schopnosti obnovit data. 73% organizací napříč Evropou si je jista nebo velmi jista, že v případě větší katastrofy jsou schopni obnovit svá data (ať už se jedná o přírodní katastrofu, selhání pevného disku nebo počítačový virus).

Když se podíváme podrobněji na specifika jednotlivých zemí, výzkum nám odhaluje, že ačkoli mají Britové nejhorší zálohovací postupy, mají také největší sebedůvěru, že po větší katastrofě dokážou provést obnovu (86% si je jisto nebo velmi jisto). Paradoxně Francouzi jsou také nejumírněnější, co se týká vlastního hodnocení schopností obnovy, ačkoli mají nejlepší postupy (63% si je jisto nebo velmi jisto).

Když se zaměříme na rychlost, s jakou by mohly společnosti obnovit svá data, je jasné, že pětině (20%) organizací by obnova dat trvala nejméně týden. Většině (40%) organizací by obnova trvala jeden den. Pouze si představte, kolik by den výpadku mohl organizaci stát v termínech obchodních ztrát a ztráty produktivity.

Jak rychle byste obnovili svá data?

Klepněte pro větší obrázek 

Ve zkratce, jen proto, že organizace zálohuje, neznamená to, že bude schopná provést obnovu nebo skutečně obnovit relevantní a aktuální data dostatečně rychle. Mnoho organizací žije s falešným pocitem bezpečí.

Výsledky výzkumu 3: Ztráta dat má dopad na zdraví

Po odhalení špatných zálohovacích návyků, které existují v mnoha dnešních organizacích, se nyní můžeme zaměřit na dopad, který může mít ztráta dat, na firmu nebo na jednotlivce.

Překvapivě, přes zjištěné nedostatečné strategie zálohování, IT manažeři přiznávají, že ztráta dat je velmi stresující zážitek s vážnými důsledky. 44% dotazovaných hodnotilo pokus o obnovení dat buď jako stresující, nebo velmi stresující. 21% respondentů říká, že ztráta dat ohrožuje život - přirovnávají ztrátu dat ke stresu, který by cítili, kdyby jim kapitán letadla oznámil, že budou nuceni nouzově přistát.

Čeho se při ztrátě dat obáváte nejvíce?

Klepněte pro větší obrázek

Téměř polovina (43%) má strach, že ztráta dat by vedla ke ztrátě příjmů a zákazníků, což dokazuje, že ztráta dat není hodnocena pouze jako IT problém. Ztráta dat má pro organizace mnohem širší následky. Mezi další faktory patří obava z nesplnění zákonných předpisů (mnohem výraznější v Německu než ve Velké Británii a Francii - 22% versus 9% a 11%) a důsledky, které může mít ztráta dat na pověst společnosti. Navíc 1/5 dotazovaných (21%) se obává, že by následkem ztráty dat mohla ztratit práci. V dnešním ekonomicky nestabilním prostředí je to více než kdykoli dříve další důvod, abyste zajistili
plné zabezpečení svých systémů.

Není divu, že většina IT manažerů by v případě ztráty dat cítila největší tlak ze strany svých ředitelů a šéfů. Ale zatímco 43% se obává, že ztráta dat povede ke ztrátě příjmu a zákazníků, jen 9% cítí tlak na obnovení dat ze strany zákazníků.

Doporučené postupy

Jednou věcí si můžete být jisti: počítače se nakonec porouchají. Když jste zaneprázdněni, zajištění zálohování systémů je často tou poslední věcí, kterou byste se zabývali. Vzhledem k rozpočtovým údajům, informacím o zákaznících a důvěrným informacím uložených v systémech je ale budoucnost vaší organizace v ohrožení, pokud nepřezkoumáte postupy zálohování a obnovy.

Většina společností má zabezpečeny servery: Je povzbudivé, že většina organizací chrání své servery jako životodárnou tepnu jakékoli infrastruktury IT. Nicméně, důležité je, aby byly plně chráněny pravidelným zálohováním.

Cvičte správné návyky: Na osobních počítačích a noteboocích obsažených ve vašich IT systémech je centrum aktivity. I když jsou zaměstnanci často povzbuzováni k ukládání souborů v síti, v praxi to bohužel vždy nefunguje. Mnoho zaměstnanců ukládá složky volně na ploše nebo aktualizuje dokumenty, když jsou mimo kancelář. Ve skutečnosti se podle odhadů analytiků 60% dat organizací nachází na pracovních stanicích, ne na serverech. To znamená, že většina dat by mohla být vážně ohrožena. Je nutné, abyste se ujistili, že servery i pracovní stanice jsou chráněny.

Nezapomeňte - záloha se nerovná obnově: Pokud máte striktní politiku zálohování a obnovy, selhání systémů pak neznamená příliš velkou starost. Avšak v mnoha společnostech se až příliš často domnívají, že zálohování se rovná obnově. Nejde o stejný případ. Průzkum společnosti IDC provedený mezi manažery pro ukládání dat ukázal, že 87% si je jisto nebo velmi jisto, že jejich proces zálohování a obnovy by jim umožnil obnovit data pro kriticky důležité firemní aplikace. Nicméně, jen polovina z těchto 87% testovala strategie obnovy dat více než jednou ročně. Je nutné, abyste zajistili pravidelné testování strategie obnovy, abyste měli jistotu, že v praxi funguje.

Prověřte, jak komplexní strategii máte: Spoléhání na strategii „zálohování na konci dne“ může způsobit problémy. Pokud katastrofa udeří pět minut před vytvořením další zálohy, veškerá data vytvořená v tento den budou ztracena. Nastavte automatické zálohy, abyste si mohli být jisti, že máte aktuální zálohy. Navíc některé zálohovací systémy umí obnovovat data jen na úrovni souborů a neumí obnovovat aplikace a nastavení systémů. Opětovné nasazení systémů je proto pracné a časově náročné, vyžaduje nalezení originálních disků se softwarem a znovu ručně nastavit předvolby. Své soubory,
aplikace, nastavení i celý operační systém ale můžete podchytit s technologií diskového imagingu.

Shrnutí

Finanční důsledky a důsledky pro produktivitu, které má ztráta dat, společně s narušením a výpadkem provozu způsobeným poruchou, stačí, aby pohnuly s kýmkoli. Zajistěte, že zálohování a obnově v roce 2010 dáte vysokou prioritu. Chcete-li zjistit více o osvědčených postupech zálohování a obnovy, podívejte se na příručku společnosti Acronis®: Příručka pro zálohování a obnovu pro SMB.

Témata článku: Acronis, Bourne, Špatná věc

Aktuální číslo časopisu Computer

Bojujeme proti Fake News

Dva velké testy: fotoaparáty a NASy

Co musíte vědět o změně evropského roamingu

Radíme s výběrem základní desky