Zisk na akcii EDS vzrosl ve 2. čtvrtletí o 20% na 0,53 USD

Přední společnost v oblasti IT získala nové zakázky v rekordní hodnotě 6,1 miliardy USD. Růst výnosů divize elektronického podnikání (E.solutions) opět přesáhl 35 procent
Zisk na akcii EDS vzrosl ve 2. čtvrtletí o 20% na 0,53 USD
PLANO, Texas – Společnost EDS dnes oznámila, že zisk na akcii za druhé čtvrtletí roku 2000 byl 53 centů, což představuje meziroční nárůst o 20 procent, kdy zisk na akcii byl 44 centů s vyloučením jednorázových výnosů v předchozím čtvrtletí. 1 Růst základních tržeb, které s vyloučením tržeb od spol. General Motors, se zvýšil o 5 procent při konstantním měnovém kursu a o 7 procent s vyloučením dopadu akvizic a prodeje podniků.

V průběhu druhého čtvrtletí bylo podepsáno přes 1 100 smluv v celkové hodnotě 6,1 miliardy USD, což znamená rekord v šestém po sobě jdoucím čtvrtletí. Počet uzavřených smluv byl vysoký ve všech čtyřech hlavních řadách obchodů společnosti EDS i v různých geografických územích. Opět úspěšné byly E.solutions s téměř 600 milióny USD ve čtvrtletí a více než 1 miliardou USD za první polovinu roku 2000.

“Naše tržby v tomto čtvrtletí zaznamenali organicky sedmi procentní nárůst “ uvedl Dick Brown, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti EDS. “Věříme, že vývoj výnosů v druhé polovině roku a do budoucna bude ještě lepší.

“Fundamentální základy EDS jsou silné. Procento úspěšnosti získávání zakázek, objem rozpracovaných zakázek a objem nových obchodních příležitostí jsou na rekordních úrovních. Produktivita našich prodejních týmů je dvojnásobná oproti minulému roku, “říká Brown. “To vše jsou jasné ukazatele, že růst tržeb bude pokračovat. Mimoto jsme učinili významný pokrok v našich dlouhodobých finančních cílech, především ve zlepšení provozní marže, kterou příznivě ovlivnilo naše plánované snížení nákladů a programy zlepšení produktivity, jež jsme v průběhu posledních 18 měsíců uplatňovali.”

“Rekordní počet celosvětových kontraktů dokazuje, že tempo obchodních aktivit EDS pokračuje jak s novými, tak i stávajícími klienty, “řekl Brown. “U stávajících klientů vyhráváme díky kompetencím s možností elektronického podnikání a díky odhodlání s novou silou a energií zkvalitňovat služby zákazníkům.”

Jako značné rozšíření obchodních aktivit se stávajícím klientem oznámila EDS smlouvu na poskytování globálních informačních služeb v hodnotě 2,1 miliardy USD se společností Rolls-Royce. Dohoda na dobu 12 let zahrnuje očekávané postupné tržby v hodnotě 1,7 miliardy pro EDS.

Rozšíření spolupráce s Rolls-Royce je příkladem uplatňování nového obchodního modelu EDS – budování vztahů na silném IT outsourcingu s využitím řešení pro elektronické podnikání, jež využívají možností Internetu, kompetencí v řízení obchodních procesů a konzultační schopnosti, jež poskytuje divize A.T. Kearney.

Kromě toho byla společnost EDS vybrána Commonwealth Bank of Australia, aby realizovala integraci s Colonial Limited. Commonwealth odhaduje, že výsledkem smlouvy budou nové zakázky pro EDS v hodnotě 700 miliónů USD.

Hlavní finanční úspěchy

Zisk na akcii ve druhém čtvrtletí se meziročně zvýšil o 20 procent. Za 1. pololetí tohoto roku se zisk na akcii zvýšil o 25 procent.

Provozní marže, v druhém čtvrtletí na 9,5 procentech, je o 180 základních bodů výše než v loňském období a o 120 základních bodů výše ve srovnání s prvním čtvrtletím 2000. Jedná se o páté po sobě jdoucí čtvrtletí, v němž EDS zaznamenala zlepšení provozní marže oproti minulému roku. V celkovém srovnání se provozní marže zlepšila na 8,9 procent oproti 7,0 procenta za období minulého roku.

Základní tržby (bez vlivu tržeb od GM) se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšily o 2 procenta (5% při měnovém kursu) a o 4 procenta (7% při konstantním měnovém kursu). Významně vzrostl růst tržeb E.solutions o více než 35 procent v druhém po sobě jdoucím čtvrtletí. Tržby související se smlouvami pro GM byly v souladu s očekáváním o 8 procent nižší ve čtvrtletí a o 6 procent v prvním pololetí roku 2000.

Organicky vzrostly základní tržby ve druhém čtvrtletí o 7 procent. Organický růst tržeb neodráží vlivy měny, akvizic a odprodejů podniků. Odprodeje zahrnují vliv určitých omezovacích aktivit, které byly v roce 1999 uskutečněny za účelem zlepšení marží.

Návratnost čistých aktiv byla ve druhém čtvrtletí 13 procent, což představuje zlepšení o 200 základních bodů oproti stejnému období v minulém roce. 1. Pololetí tohoto roku byla návratnost čistých aktiv 12,5 procenta, což je zvýšení o 220 základních bodů ve srovnání s loňským obdobím.

Poměr dluhů k celkovému kapitálu s hodnotou 37,7 procenta se o 100 základních bodů zlepšil ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2000.

Hlavní obchodní úspěchy

V průběhu druhého čtvrtletí uzavřela společnost EDS více než 1 100 smluv a pokračuje ve svém dalším razantním pronikání do oblasti elektronického podnikání, které se rozvíjejí nejrychleji. Ke konci pololetí byla celková hodnota podepsaných smluv 10,6 miliardy, což je meziročně o 22 procent více. V Evropě byly meziročně uzavřeny smlouvy v objemu o 275 procent vyšším a 1. Pololetí o 125 procent. Klíčové oznámení od konce předchozího čtvrtletí zahrnovala následující zprávy:

V oblasti web hostingu, portálů a poskytování aplikačních služeb společnost EDS:

Oznámila spojení zaměřená na Internet s předními společnosti v oblasti technologie jako jsou Microsoft, EMC, SAP a Hewlett-Packard, a díky tomu posílilo postavení EDS na trhu web hostingu a pronájmu aplikačních služeb (ASP – application service provider)

Vedla vývoj a uvedení nejrozsáhlejší služby nakupování přes Internet v oblasti automobilového průmyslu, nově navržené GMBuyPower.com.

Uvedla PartsImager.com, elektronický katalog náhradních dílů pro dealery společností Toyota a Lexus ve Spojených státech, který poskytuje aktualizované informace o náhradních dílech v reálném čase.

Uvedla inovační Internetový portál alo.com, který poskytuje zábavní aktivity soustředěné na Internetu pro španělsky a portugalsky mluvící část světové populace.

Vytvořila partnerství se společností Zuellig Pharma, která je největším distributorem farmaceutických a zdravotnických produktů v oblasti Asie a Pacifiku, jež má vést k vytvoření Internetových serverů pro obchod mezi společnostmi (B2B – business to business) ve zdravotnictví.

V oblasti řízení vztahů se zákazníky (CRM - customer relationship management) společnost EDS:

v tomto roce dosud uzavřela smlouvy v hodnotě více než 1 miliardy USD s klienty, kteří chtějí využít internetovou technologii pro zlepšení služeb zákazníkům.

Díky nejširšímu rozsahu řešení internetových technologií na trhu a silným klientským vztahům, které se zakládají na vynikající kvalitě služeb, společnost EDS:

Vyhrála vládní zakázku vypsanou Hlavní správou služeb (General Services Administration) týkající se dodávky inteligentních přístupových identifikačních karet pro federální úřady. EDS je jednou z pěti společností, které byly vybrány k uzavření 10 leté smlouvy v hodnotě 1,5 miliardy USD.

V oblasti rozšíření své celosvětové působnosti společnost EDS:

Získala více obchodů v Latinské Americe v průběhu prvního pololetí roku 2000 než za celý rok 1999. Jedním z nich je velká smlouva v oblasti informačních technologií z přední brazilskou telekomunikační společností Vesper.

Podepsala sedmiletou smlouvu v oblasti IT outsourcingu v hodnotě přes 120 miliónů USD s maďarskou společností MATAV. Tato smlouva byla největší svého druhu v oblasti telekomunikací a průmyslu IT ve východní Evropě.

Posílila partnerství se společností Saab prodloužením smlouvy o pět let v hodnotě 250 miliónů USD. Smlouva staví na IT outsourcingu s využitím nových řešení elektronického podnikání, které využívají technologií bezdrátového Internetu.

Společnost EDS poskytuje odborné expertizy vysoké úrovně v oblasti řízení nové ekonomiky prostřednictvím společnosti A.T. Kearney. V průběhu tohoto čtvrtletí společnost A.T. Kearney:

Stala se partnerem společnosti Qwest Communications International, která je přední společností v oblasti širokopásmových komunikací, pro vytváření systémů řízení výkonnosti na bázi Internetu.

Využila své hluboké znalosti internetových trhů a burz v nových vztazích s přední společností Worldwide Retail Exchange. A.T. Kearney spolupracuje s burzou na řešení strategických a provozních otázek.

Společnost EDS je uznávaným světovým leaderem v poskytování služeb z oblasti elektronického obchodu a informačních technologií více než 9 000 klientům z řad obchodních a státních institucí ve zhruba 50 zemích. Jako zakladatel oblasti poskytování služeb v Informačních technologiích před více než 35 lety, EDS poskytuje vysoce kvalitní poradenství v oblasti vedení a řízení, zajišťuje řízení obchodních procesů, řešení elektronického obchodu a expertízy systémů a technologií, které jejím klientům usnadňují přechod na digitální ekonomiku a umožňují jim dosahovat v této oblasti kvalitních výsledků. Společnost využívá svých zkušeností a znalostí k řešení problémů v celé řadě odvětví - v telekomunikacích, energetice a chemickém průmyslu, finančních službách, státních institucích, zdravotní péči, výrobě a maloobchodu, cestovním ruchu a dopravě. V roce 1999 dosáhla EDS obratu ve výši 18,5 miliard dolarů. S akciemi společnosti se obchoduje na newyorské burze (NYSE: EDS) a londýnské burze. Více informací o společnosti EDS najdete na Internetové adrese http://www.eds.com .

Ve druhém čtvrtletí roku 1999 oznámila společnost EDS neprovozní výnos z prodeje částí svých obchodních podílů na komanditníh společnostech před zdaněním ve výši 26,5 miliónu USD, což byl výsledek prodeje části partnerských investic společnosti. Při zahrnutí tohoto zisku byl výnos z akcií ve druhém čtvrtletí minulého roku 48 centů.

Údaje uvedené v této tiskové zprávě, které nejsou historickými údaji, včetně údajů týkajících se budoucího růstu tržeb a hodnoty nově uzavřených smluv, procento úspěšnosti získávání zakázek, objem rozpracovaných zakázek a objem nových obchodních příležitostí jsou prognostickými údaji v rámci federálních bezpečnostních zákonů o cenných papírech. Tyto údaje podléhají množství rizik a nejistých situací, z nichž mnohé nemůže EDS ovlivnit, což může způsobit, že skutečné výsledky se od těchto údajů mohou podstatně lišit. Informace ohledně takových rizik a nepředvídatelných událostí můžete najít na nejnovější zprávě typu čtvrtletní Form 10-Q společnosti EDS. EDS se zříká jakéhokoli záměru nebo závazku aktualizovat nebo revidovat jakékoli prognostické údaje, ať již jako důsledek nových informací, budoucích událostí nebo jiných příčin.

Váš názor Další článek: Ekonomika se potácí, CAD Studio roste

Témata článku: Internet, Celková hodnota, Silný vliv, Nový klient, Outsourcing, Toyota, Druhé čtvrtletí, Přední část, Lexus, Rolls-Royce, Rolls Royce, Základní znalost, Vysoká marže, Nový rok, Dick, Cent, Razantní snížení, Nová oblast, GM, General Motors, Čtvrtletí, Náhradní díl, Postupné uzavření, Saab, Minulý rok


Určitě si přečtěte

Galerie: Podívejte se na čínský Linux, se kterým to na svých PC zkusil i Huawei

Galerie: Podívejte se na čínský Linux, se kterým to na svých PC zkusil i Huawei

** Huawei se loni dostal do křížku s USA ** Začal to proto zkoušet s konkurenčním operačním systémem ** Jmenuje se Deepin a před pár dny se dočkal nové verze

Jakub Čížek | 36

Android Auto a Apple CarPlay představují v autech větší nebezpečí než alkohol v těle řidiče

Android Auto a Apple CarPlay představují v autech větší nebezpečí než alkohol v těle řidiče

Výsledky této studie vás zřejmě vůbec nepřekvapí. Aspoň tak ale můžeme obecně známý názor podložit čísly.

Daniel Fuglevič | 28

49" monitor Philips 499P9H: Ať je vám doma lépe než v kanceláři

49" monitor Philips 499P9H: Ať je vám doma lépe než v kanceláři

** Nezvykle protáhlý rozměr odpovídá dvěma monitorům vedle sebe ** Barevné podání a podpora G-Sync míří nad kancelářské nasazení ** Vestavěná kamera umí přihlašování ve Windows

Tomáš Holčík | 29

Proč je COVID-19 tak nebezpečný, jak se detekuje, jak ničí a máme už pandemii?

Proč je COVID-19 tak nebezpečný, jak se detekuje, jak ničí a máme už pandemii?

** V čem spočívá nebezpečí nemoci COVID-19? ** Jak se testuje její přítomnost v těle? ** Jak se ničí UVC i ozónem a proč už CNN mluví o pandemii?

Jakub Čížek | 73

Teachable Machine: Umělá inteligence za pět minut i bez doktorátu z ČVUT

Teachable Machine: Umělá inteligence za pět minut i bez doktorátu z ČVUT

** Pochopit techniky a principy A.I. je složité ** Ale nebojte, jde to i bez doktorátu z IT a matematiky ** Vyzkoušíme generátor neuronových sítí od Googlu

Jakub Čížek | 9

Vyrobíme si falešný Mac mini za tisícovku. Stačí Raspberry Pi a 3D tiskárna

Vyrobíme si falešný Mac mini za tisícovku. Stačí Raspberry Pi a 3D tiskárna

** Vyzkoušíme Raspberry Pi 4 s iRaspbianem ** Operační systém vypadá skoro jako macOS ** Vše strčíme do vlastní stylové krabice

Jakub Čížek | 29


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest 24 PC zdrojů

Jak využít umělou inteligenci

10 špičkových sluchátek s ANC

Playstation 5 vs Xbox Series X