Závěry z konference měst a obcí

Praha 22. listopadu 2006 – V minulém týdnu proběhla pod záštitou primátora Ústí nad Labem a ministra pro místní rozvoj první celorepubliková konference „Přímá komunikace s občany – SMS zprávy na radnicích“
Závěry z konference měst a obcí

O své zkušenosti s využitím fenoménu SMS zpráv v rámci komunikačního mixu se podělili zástupci Ústí nad Labem, Hrádku nad Nisou, Českých Velenic, Jihomoravského kraje, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru apod.

 

Starosta Českých Velenic Ing. Jaromír Slíva uvedl případ využití služby SMS InfoKanál ve své obci při loňské sněhové kalamitě, která obec odřízla na téměř 3 dny od okolního světa. V době, kdy byla obec bez elektřiny, plynu apod. byly SMS zprávy a diesel agregát na radnici pro dobíjení mobilních telefonů občanů důležitým pomocníkem pro zvládnutí krize.

 

Vedoucí odboru pro mimořádné události v Ústí nad Labem Ing. Vlasta Štěpánová se podělila o zkušenosti s využitím SMS zpráv jako doplňku krizové komunikace. Občané Ústí nad Labem informační SMS vnímají velmi pozitivně, o čemž svědčí i rostoucí počet jejich ústeckých odběratelů (nyní již 14.000). Je však důležité vždy pečlivě zvážit, co je vhodné tímto médiem komunikovat.

 

Místostarosta Hrádku nad Nisou Jozef Horinka uvedl příklady a své zkušenosti s využitím služby SMS InfoKanál pro obecnou informovanost občanů.

 

Diskutovaná byla také problematika jak vhodně zapojit různé komunikační kanály v obci (rozhlas, noviny, web, SMS, e-mail apod.) dostupnosti technologie a financování tohoto komunikačního média.

 

Technologie a financování nejsou již překážkou, tu tvoří zatím spíše neznalost možností využití, kde je třeba více osvěty a příkladů. Zmíněna byla také stále aktuální Studie připravenosti z loňského roku (ke stažení na www.infokanal.cz/studie2005.html)

 

Dále byla se zástupci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a krajů diskutována návaznost radničních SMS zpráv na prvky integrovaného záchranného systému a správy kraje.

 

Účastníci závěrečné panelové diskuze se s přítomnými posluchači shodli, že fenomén SMS zpráv na radnicích je důležitým prvkem, který si rychle nachází své uplatnění v komunikaci s občany jak při běžné informovanosti, tak v krizích. Zprávy SMS však nemohou být pilířem krizové komunikace, ale jeho velmi vhodným doplňkem.

 

„Jedná se také o jeden z možných komunikačních kanálů, který může efektivně zvýšit informovanost občanů a také jejich zájem o věci veřejné.“ – řekl Petr Ulrich, předseda představenstva Qbizm technologies, a.s.

 

Na konferenci bylo přihlášeno 90 účastníků z celé ČR z nichž 82% byli zástupci samosprávy měst a obcí. Konferenci pozitivně hodnotilo a dále by doporučilo 92% účastníků.

 

Partnery konference byli SMS InfoKanál .. městský rozhlas „do kapsy“, T-Mobile Czech Republic a Progress Software, Svaz měst a obcí ČR a časopis Veřejná správa.

 

Více informací na naleznete na www.infokanal.cz/konference

 

-------

 


Qbizm technologies, a.s. (www.qbizm-technologies.cz) je dodavatelem informačních technologií v oblasti integrace a e-business strategií. Qbizm je díky řešení SMS InfoKanál (www.infokanal.cz) významným dodavatelem služeb na bázi SMS zpráv pro samosprávu měst a obcí.

 

Název "Qbizm" pochází ze slova kubizmus [kjúbizm] a značí důraz na koncepčnost, modularitu a "Q"valitu. Společnost vznikla oddělením od zakladatele české e-commerce a.s. INET a představuje více jak 10 let zkušeností v oboru s klienty jako Appian Group, ABN Amro bank, Credit Suisse, CzechTourism, ČNB, ČSOB, Drinks Union, eBanka, Home Credit, Tipsport, RWE, Jihomoravská plynárenská, Národní knihovna ČR, VZP atd.

 

 

Kontakt pro média

Qbizm technologies, a.s.
Marie Šrámková, manažer konference

E-mail: marie.sramkova@qbizm.cz
Mob: +420 739 009 044

 

Váš názor | Radiokomunikace prodány Lehman Bros za 1,2 mld. eur

Témata článku: Credit, SMS, Diesel, Inet, RWE, Moby

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší