Západní firmy podceňují schopnosti rozvojových tržních ekonomik

Západní firmy podceňují schopnosti rozvojových tržních ekonomik

Datum: 21. června 2007. Podle mezinárodní studie společnosti BT nejsou západní podniky plně připravené na nástup rychle se rozvíjejících trhů (emerging markets).  Přestože více než šest z deseti (64%) ředitelů velkých amerických, britských, francouzských a německých firem uznává, že rozvíjející se ekonomiky výrazně promění globální podnikání, mnozí z nich mají pouze základní znalost podnikatelského prostředí v těchto zemích.

Ačkoli jasná většina (61%) respondentů uznává, že pro dlouhodobý úspěch jejich podniků je klíčová schopnost pracovat v ekonomikách Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky (známých též pod kolektivní anglickou zkratkou BRICS), mnozí z nich vykazují znepokojující neznalost reálií těchto zemí: bezmála devět z deseti ředitelů (88%) si nedokázalo vzpomenout, jakou měnou se platí v Brazílii, 14% z nich se domnívá, že hlavním obchodním artiklem Ruska je vodka.

Společnost BT pověřila firmu Datamonitor, aby pro účely studie „Building Business With BRICS“ oslovila 800 vysokých manažerů v USA, Británii, Franci a Německu.  Ze závěrů studie plyne, že více než sedm z deseti (72%) západních ředitelů má za to, že podniky v „rozvinutém“ světě jsou technologicky lépe vybavené pro mezinárodní působení, než jejich protějšky v zemích BRICS. 
 Generální ředitel společnosti BT Global Service Francois Barrault komentoval výsledky těmito slovy: „Tato zjištění jsou znepokojující. Zjevně se ještě neví, že tyto země jsou již dostatečně technologicky vyspělé na to, aby ovlivnily globální scénu.  Nové nástroje pro spolupráci a nové technologie si osvojují pozoruhodně zdatně a rychle – v mnoha případech rychleji než podniky v USA či Evropě. Je třeba, aby západní firmy zintenzívnily spolupráci s firmami v zemích BRICS, jinak riskují, že brzy zaostanou. Západní firmy již jsou vybaveny systémy vhodnými pro spolupráci se zeměmi BRICS. Již existuje efektivní globální síť, která technologicky umožňuje spolupráci mezi podniky a zeměmi. Ale západní firmy musí vyvinout větší aktivitu, aby se plně zapojily do hospodářského života zemí BRICS. Úspěšná spolupráce mezi západními podniky a společnostmi v zemích BRICS bude známkou globalizace na vysoké úrovni.“ 

Podle studie si čtyři z pěti (80%) ředitelů uvědomují, že nezbytné informační a komunikační technologie jsou již běžně dostupné a umožňují jejich firmám efektivně spolupracovat s partnery v zemích BRICS. Podle zjištění studie ředitelé pokládají za hlavní překážku efektivní spolupráce s mezinárodně působícími společnostmi zabezpečení dat, v těsném závěsu pak následují rozdíly v legislativě/regulaci a politické vměšování.

Témata článku: Tržní podíl, Francouzská společnost, Frank, Připravená technologie, Building, Vodka

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje