Zaměstnanci Telefónica O2 Czech Republic podpořili nákupem dárků postižené

Společnost Telefónica O2 prostřednictvím své firemní nadace dlouhodobě a systematicky pomáhá znevýhodněným lidem v České republice. Do aktivit Nadace O2 se pravidelně zapojují také samotní zaměstnanci, kteří letos během tradičních vánočních trhů zakoupili výrobky chráněných dílen v celkové hodnotě 180 000 Kč.
Zaměstnanci Telefónica O2 Czech Republic podpořili nákupem dárků postižené

Vánočních trhů se zúčastnilo 30 chráněných dílen z České republiky, v nichž nacházejí uplatnění osoby se sníženou pracovní schopností. Zaměstnanci společnosti tak měli možnost nakoupit originální vánoční výzdobu a dárky vyrobené v těchto dílnách. Výtěžek v celkové výši téměř 180 000 Kč poslouží k dalšímu dlouhodobému zaměstnávání lidí s postižením.

Pro Nadaci O2, která v ČR působí od roku 2002, byla tato aktivita jen jednou z řady dobročinných akcí. Jejím hlavním posláním je podpora projektů, které přispívají ke zdravému vývoji a rozvoji dětí a mládeže a dále ochrana a rozvoj prostředí a komunit, ve kterých žijí. Nadace se prostřednictvím technologií, služeb a duševního vlastnictví rovněž zaměřuje na projekty ze sociální oblasti, které mají za cíl vyrovnávat šance u znevýhodněných skupin a jednotlivců. Vybrané projekty jsou realizovány především díky dobrovolnické práci zaměstnanců společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Nadace O2 je samostatnou nestátní neziskovou organizací. Jejím zřizovatelem je společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., z jejíchž prostředků je Nadace financována. Od svého založení rozdělila více než 70 milionů na podporu znevýhodněných dětí a mládeže.

Váš názor | AMD přichází s ATI Catalysty 6.12 pro Windows XP i Vista

Témata článku: Czech Republic, Zdravý člověk

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší