Z legálního softwaru má česká ekonomika čtyřikrát větší prospěch

Z legálního softwaru má česká ekonomika čtyřikrát větší prospěch

Nová studie protipirátské organizace BSA | The Software Alliance a celosvětově působící univerzity INSEAD došla k závěru, že legalizace, tedy šíření legálního softwaru, má na tuzemskou ekonomiku jednoznačně pozitivní dopady.

„Šíření legálního softwaru na úkor pirátského by do české ekonomiky napumpovalo čtyřikrát více peněz než v případě softwaru pirátského,“ shrnuje výsledky studie Jan Hlaváč, tiskový mluvčí protipirátské organizace BSA, a dodává: „Jednoprocentní nárůst v užívání licencovaného softwaru by českou ekonomiku posílil o 5,6 miliardy korun, což je o 4,3 miliardy korun více než v případě jednoprocentního nárůstu softwaru nelegálního, který by vygeneroval pouze 1,3 miliardy korun.“

Analýza Konkurenční výhoda: Vliv legálního softwaru na ekonomiku představuje průkopnický počin, který čerpal z údajů získaných v 95 zemích světa. Poukazuje na výhody plynoucí z užívání licencovaného softwaru, ze kterých mohou těžit jednotlivé ekonomiky. Studie potvrzuje, že šíření legálního softwaru má podstatný vliv na růst hrubého národního produktu: legální software má výrazně vyšší ekonomický stimul než software pirátský, a to více než čtyřikrát.

Studie také zjistila, že každý dolar investovaný do řádně licencovaného softwaru se vrátí 70krát. Naopak nelegální software v dolarové hodnotě se vrátí jen 30krát.

„Legální software snižuje podnikatelská rizika a zlepšuje provozní využití softwaru, což se přímo odráží v obchodních výsledcích,“říká Jan Hlaváč, tiskový mluvčí BSA, a dodává: „Výsledky studie dokazují, že licencovaný software je prospěšný nejen pro firmy, ale že je důležitým hnacím motorem růstu hrubého domácího produktu. Vláda, státní aparát a firemní sektor by měly pro snižování míry pirátství udělat maximum, protože získané výhody stojí za námahu.“

„Předchozí studie ukázaly, že služby s přidanou hodnotou dodávané s řádně licencovaným softwarem snižují náklady a zvyšují produktivitu firem. Tato analýza jde ještě o krok dále a poukazuje na dopady užívání softwaru na národní produkt,“ říká Eduardo Rodriguez-Montemayor, vedoucí výzkumu univerzity INSEAD eLab, a dodává: „Výsledky jasně potvrzují, že licencovaný software je přínosem pro podnikání a národní ekonomiky. Navíc potvrzují, že licencovaný software má větší pozitivní hospodářský dopad než v případě softwaru pirátského, a to ve všech zemích zahrnutých do studie.“

Mezi další zjištění studie patří:

·Zvýšení užívání licencovaného softwaru ve světě o 1 procento by odhadem napumpovalo do celosvětové ekonomiky 73 miliard dolarů, oproti tomu v případě šíření pirátských programů by to bylo jen 20 miliard dolarů, což představuje rozdíl 53 miliard dolarů.

·Každá země zahrnutá do studie zaznamenala vyšší hospodářskou návratnost z řádně licencovaného softwaru než ze softwaru pirátského.

·Největší prospěch mají z legálního softwaru rozvojové země: jeden dolar investovaný do legálního softwaru vygeneruje dalších 437 dolarů.

·Každá země bez ohledu na vyspělost její ekonomiky těží ze snížení míry pirátství. Návratnost z jednoho dolaru představuje 117 dolarů u velmi vyspělých zemí a 140 dolarů v zemích středně vyspělých.

Vlády a firmy, které chtějí těžit z ekonomických výhod plynoucích z užívání legálního softwaru, by měl přijmout opatření v následujících oblastech:

·Implementovat účinné a moderní autorské zákony, které ochrání software a další autorský obsah využívaný v počítačích, mobilních zařízeních a cloudu.

·Posílit prosazování ochrany práv k duševnímu vlastnictví a vyhradit pro to speciální zdroje.

·Zvýšit povědomí veřejnosti o rizicích plynoucích ze softwarového pirátství.

·Jít příkladem a užívat pouze licencovaný software a využívat nástrojů pro správu majetku tzv. Software Asset Management (SAM).

Témata článku: Software 602, Ekonomika

Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test NVMe a SATA SSD

Máte slabý signál
Wi-Fi? Poradíme!

Jak umělá inteligence opravuje fotky

Kupujete dron? Ty levné se nevyplatí