XML bude výchozím formátem souborů v Microsoft „Office 12“

Praha, 3. června 2005 - Vývojáři a IT profesionálové, kteří se příští týden zúčastní konference Tech-Ed budou seznámeni s novým způsobem vývoje integrovaných řešení založených na aplikacích, serverech a službách Microsoft Office System.
XML bude výchozím formátem souborů v Microsoft „Office 12“

Společnost Microsoft oznámila, že zavede standardní technologii jazyka XML (Extensible Markup Language) jako výchozí formát souborů pro další verzi kancelářského software Microsoft Office s kódovým označením „Office 12“. Jde o další krok v rámci snahy o zvýšení interoperability uživatelských dat a snahy o poskytnutí tržních příležitostí i ostatním dodavatelům sofwarových řešení.

Nové formáty souborů, které se nazývají Microsoft Office Open XML Formats (otevřené XML formáty Microsoft Office) budou výchozími formáty souborů pro „Office 12“ v aplikacích Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint. Tyto aplikace by měly být uvedeny na trh v druhé polovině roku 2006. Microsoft seznámí s podrobnostmi o novém XML formátu souborů účastníky konference Tech-Ed, která se bude konat příští týden v Orlandu na Floridě. Vývojáři, partneři a IT profesionálové tak budou mít k dispozici nástroje a informace, které potřebují pro vývoj řešení založených na Microsoft Office System s novými formáty souborů.

Semináře věnované tzv. Microsoft Office Open XML se budou týkat výhod nového formátu souborů, mezi které patří snazší výměna dat mezi aplikacemi, vyšší bezpečnost, vylepšená obnova dat v případě výskytu chyb a podstatně menší velikost souborů. Na seminářích bude také nastíněn program školení a podpory pro nové formáty, které Microsoft připravil pro IT profesionály.

„Formáty Microsoft Office Open XML mají potenciál podstatným způsobem zvýšit efektivitu
a produktivitu pracovníků bez jakéhokoliv dodatečného školení,“ uvedl Steven Sinofsky, senior vice prezident společnosti Microsoft odpovědný za Microsoft Office. „Zákazníci se na nás obraceli s požadavky na lepší formáty souborů a dokonalejší správu dat, lepší výměnu dat mezi aplikacemi a otevřené, bezplatné a publikované specifikace souborů – bez omezení zpětné kompatibility. Nyní můžeme prohlásit, že přijetím výchozího formátu založeného na XML se nám podařilo vytvořit nástroje, které IT profesionálům umožní vyhovět těmto požadavkům, zatímco vývojáři budou s jejich pomocí schopni lépe integrovat Microsoft Office do svých řešení.“

Využití síly XML

Dnešní oznámení sice předznamenává zatím nejrozsáhlejší využití XML v Microsoft Office, ale Microsoft podporuje tento standard a jeho produktivní technologii již od verze Microsoft Office 2000. V té době byl jazyk XML využit v rámci souborů ve formátu HTML, podporovaných aplikacemi Word, Excel a PowerPoint. Ještě více byl formát XML podporován a využíván v následujících verzích Microsoft Office XP a Microsoft Office 2003, a především pak v novějším produktu Microsoft Office InfoPath 2003.

Zákazníci i celé odvětví začali XML rychle ve velké míře využívat jako základního mechanismu pro výměnu dat. Z nedávné studie společnosti Microsoft vyplývá, že více než jeden milion vývojářů v současné době vyvíjí řešení s využitím Microsoft Office 2003 a více než jedna třetina z nich při tom využívá XML. Agentura Gartner Inc. odhaduje, že využívání elektronických formulářů založených na XML v příštím roce vzroste minimálně na dvojnásobek, a že do roku 2007 bude více než 40 % pracovníků s informacemi používat nástroje pro vytváření obsahu využívající XML.  Agentura Forrester Research Inc. zase předvídá, že do roku 2008 bude XML jedním z hlavních formátů pro archivaci dat.

„Zavedení XML jako výchozího formátu souborů pro Microsoft Office je pro mne završením 35letého snu,“ prohlásil Charles F. Goldfarb, vynálezce technologie značkovacích jazyků a autor knihy The XML Handbook. „V roce 1970 jsme měli pouze jediný systém, který byl schopen sdílet dokumenty mezi editorem, databází a publikačním softwarem. Microsoft nyní umožní milionům uživatelů běžně vytvářet XML soubory, které budou přenášet data mezi nejrůznějšími databázovými systémy či webovými službami. Myslím si, že se brzy dočkáme mnoha nových řešení pokročilé výměny informací, které zlepší pracovní postupy a usnadní spolupráci jednotlivců i organizací.“

Kompaktní a robustní formáty souborů

Formáty Microsoft Office Open XML umožňují dosahovat menších velikostí souborů
a usnadňují obnovení dat z poškozených souborů. Také zvyšují bezpečnost prostřednictvím lepší kontroly nad obsahem souboru.

• Menší velikosti souborů. Protože nové formáty umožňují podstatně menší velikosti souborů než stávající formáty Office 2003, docílí se jejich použitím značné úspory médií na uchovávání dat, což se projeví snížením nákladů zákazníků. Menší velikost souborů se také projeví menší velikostí příloh zpráv elektronické pošty či souborů ke stažení, takže datová spojení budou méně zatěžována a zákazníci mohou očekávat další snížení nákladů. Menší velikosti souborů bylo dosaženo kombinací standardní kompresní technologie ZIP, která automaticky komprimuje každý komponent v souboru a sníženou potřebou redundandních dat ve formátu XML.

• Lepší obnova dat. Rozšířené možnosti obnovy dat u nových formátů zahrnují možnost otevřít a použít neporušené části souboru tam, kde je poškozena pouze jedna komponenta, například graf nebo obrázek. K tomu může dojít například u oříznutých příloh elektronické pošty nebo při fyzickém poškození paměťového média. Formáty Microsoft Office Open XML jsou navíc vybaveny technologií detekce poškození
a pokusu o opravu poškozených souborů v okamžiku, kdy se uživatel pokusí takový soubor otevřít. Tato možnost je založena na struktuře nových formátů, kde jsou uložená data segmentována na diskrétní komponenty, které je možné prohlížet, udržovat a spravovat nezávisle.

• Zvýšená bezpečnost. Nová struktura souborů také zvyšuje bezpečnost. Soubory s potenciálně nebezpečným obsahem lze totiž snáze identifikovat a zneškodnit. Rovněž lze ze souborů snadno odstranit osobní údaje a důvěrný obsah (například poznámky) ještě předtím, než jsou takové soubory odeslány mimo vnitřní síť.
Lepší výměna dat

Interoperabilita nových formátů Microsoft Office Open XML umožňuje aplikacím Microsoft Office přímo přistupovat k datům uloženým v systémech mimo tyto aplikace, například v podnikových aplikacích na serverech. Tyto aplikace zase mohou bez problému přistupovat k datům uloženým v nových formátech Microsoft Office.

„Společnost Intel je nadšena příležitostí spolupracovat s Microsoftem na vývoji nových platforem, které jsou pohotovější, lépe chráněné a lépe propojené,“ uvedla Renee Jamesová, víceprezidentka a ředitelka divize Software and Solutions společnosti Intel. „V našich vlastních provozech již jsme dosáhli prostřednictvím XML a systému Microsoft Office System celé řady podstatných zlepšení. Vyvinuli jsme nástroj pro sběr informací založený na aplikaci Microsoft Office InfoPath 2003, serveru s procesorem Intel Xeon a mobilních technologiích Intel Centrino. Tento nástroj nám umožnil zcela změnit způsob sběru a sdílení informací pro naše výrobní závody. Celý projekt dosáhl interní míry návratnosti investic ve výši 99 %. Na základě této a podobných zkušeností již nedočkavě očekáváme formáty Microsoft Office Open XML, které bude možné využívat ke snadné integraci aplikací, zjednodušení přístupu k informacím a zvýšení efektivity.“

Nové formáty souborů umožní aplikacím a systémům přistupovat k obsahu dokumentů a tabulek a vytvářet na jeho základě dotazy a aktualizace bez nutnosti manuálního zásahu či opakovaného zadávání údajů. Tím bude dosaženo prudkého zvýšení produktivity zaměstnanců při současném zvýšení přísunu cenných podnikových informací.

Díky této interoperabilitě je možné vytvářet dokumenty rychle a automaticky z celé řady nejrůznějších datových zdrojů, ať již s použitím aplikací Microsoft Office nebo bez nich. Získávání dat z existujících systémů lze provádět rychleji a efektivněji.

Předseda představenstva a hlavní softwarový architekt společnosti Microsoft Bill Gates hovořil o potřebě nových řešení pro výměnu dat, když na schůzce hlavního vedení společnosti Microsoft před dvěma týdny představil novou vizi „New World of Work“. Dnešní oznámení je splněním prvního z Gatesových slibů „informačních řešení a základů IT“, které poskytují otevřené standardy XML a hotové vývojářské nástroje, s jejichž pomocí mohou podnikoví vývojáři vyvíjet a rozšiřovat aplikace, které budou využívat informace z podnikových systémů.

Otevřené a bezplatné formáty

Formáty Microsoft Office Open XML jsou plně zdokumentované formáty souborů, které je možné používat bezplatně. Kdokoliv může tyto formáty přímo integrovat do svých serverů, aplikací a podnikových procesů bez finančního vyrovnání se společností Microsoft. Otevřená a bezplatná licence pomůže vývojářům externích firem snadno integrovat nové formáty do jejich nástrojů. To jim umožní vyvíjet řešení poskytující univerzální přístup k datům založeným na Microsoft Office bez nutnosti použití Microsoft Office aplikací
a nástrojů.

Microsoft očekává, že tak vzniknou nové tržní příležitosti v celém odvětví, neboť vývojáři a poskytovatelé technologií budou moci vytvářet řešení zcela nového typu, která budou využívat nové technologie a budou ekonomicky výhodná. Například je možné vytvářet řešení pro archivaci dat, která uživatelům umožní přístup k souborům Microsoft Office i dlouho poté, co tito uživatelé přestanou používat verzi aplikace Microsoft Office, ve které byly tyto soubory vytvořeny.

Kompatibilita a podpora pro zákazníky a partnery

Kompatibilita s předchozími verzemi Microsoft Office zajistí, že nové formáty budou moci okamžitě využívat miliony lidí, kteří již dnes používají Microsoft Office při své každodenní práci. Například lidé a organizace, které používají Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP a Microsoft Office 2003 – což je převážná většina uživatelů Microsoft Office – budou schopni otevírat, editovat a ukládat soubory v nových formátech díky novým konvertorům integrovaným přímo do aplikací, které budou k dispozici k bezplatnému stažení z webových stránek společnosti Microsoft. I ve starších verzích Microsoft Office tak bude možné pracovat s novými formáty.

Dokumenty vytvořené v současných binárních formátech Microsoft Office budou rovněž plně kompatibilní s aplikacemi „Office 12“. Pracovníci tak budou moci ukládat dokumenty v jejich původních formátech a nadále je sdílet s lidmi, kteří budou používat „Office 12“. I po přechodu na „Office 12“ budou schopni používat své původní binární dokumenty. Tato kompatibilita také pomůže zajistit, že řešení třetích stran založená na stávajících verzích Microsoft Office budou i nadále správně pracovat.

Zákazníci a partneři se dozví podrobné informace o nových formátech souborů na konferenci Tech-Ed 2005, která se koná příští týden v Orlandu na Floridě. V následujících měsících před uvedením „Office 12“ bude Microsoft poskytovat další technické informace o formátech Microsoft Office Open XML, a to včetně návrhů schémat, což umožní vývojářům a IT profesionálům připravit se na výhody nových formátů ještě před uvedením nových produktů na trh.

Zájemci o nové formáty a novou verzi Microsoft Office naleznou další informace na webových stránkách http://www.microsoft.com/office/preview, které budou spuštěny v pondělí 6. června 2005 u příležitosti zahájení konference Tech-Ed.

O aplikacích, serverech a službách Microsoft Office System
Microsoft Office System představuje snadný způsob, jak mohou lidé lépe využívat informací ke zlepšení své práce. Prostřednictvím systému známých a snadno použitelných aplikací, serverů, služeb a řešení mohou uživatelé snadno propojovat lidi a organizace s informacemi a obchodními procesy a získávat tak hodnotnější informace. Microsoft Office System je tvořen verzemi 2003 sad Microsoft Office, servery Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Office Project 2003 a Project Server 2003, Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Office Live Communications Server 2005, webovou službouMicrosoft Office Live Meeting, aplikacemi Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Publisher 2003 and Microsoft Office Visio 2003. Nové technologie jako např. Microsoft Windows SharePoint Services a Microsoft Windows Server 2003 rozšiřují funkce a použitelnost produktů Microsoft Office System.

Váš názor Další článek: Ke stažení: Nový Total Commander a Maxthon

Témata článku: Nová informace, Office 2010, Soubor, Office 2007, Open Office, Orlando, Office 2013, Florida, Microsoft Office 365, Microsoft Office 2013, Nová aplikace, Otevřený nástroj, Nový pracovník, Microsoft Office 2010, Office, Systém výměny, Bezplatná verze, Nová technologie, Elektronický formát


Určitě si přečtěte

Co je TikTok: Svérázná sociální síť chytla mladé uživatele, už jich má už 1,5 miliardy

Co je TikTok: Svérázná sociální síť chytla mladé uživatele, už jich má už 1,5 miliardy

** Sociální síť TikTok získala stamiliony uživatelů a stále roste ** Jaký obsah na ní najdete a co můžete v jejím rámci čekat? ** Je to zábava pro mladé, nebo platforma pro úchyláky?

Karel Kilián | 34

Pojďme programovat elektroniku: Rádiový čip, který má skoro každá bezdrátová myš

Pojďme programovat elektroniku: Rádiový čip, který má skoro každá bezdrátová myš

** Bezdrátové myši řídí čip od Nordic Semiconductors ** Jeho rádiové vysílače si před lety oblíbila i komunita kutilů ** Dnes si je vyzkoušíme v praxi

Jakub Čížek | 9

Pozor, na Česko v těchto dnech útočí falešné Tesco, Penny Market a Lidl

Pozor, na Česko v těchto dnech útočí falešné Tesco, Penny Market a Lidl

** Máme tu další českou phishingovou vlnu ** Podle průzkumů máme stále problém s kybernetickou gramotností ** Nebezpečím jsou děti, které opouštějí rodiče

Jakub Čížek | 34


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: 20 powerbank s USB-C

Test: mobily do 3 500 Kč

Radíme s výběrem routeru

Tipy na nejlepší vánoční dárky