XML a Java základem pro podnikové informační systémy

XML a Java se stávají klíčovým technologickým základem pro podnikové informační systémy
XML a Java základem pro podnikové informační systémy

Praha, 11. června 2002 – Reálné nasazení e-commerce do prostředí podnikových informačních systémů a budování těchto systémů na bázi internetových technologií s sebou přináší nové technologické nároky. Posledních několik měsíců jsme svědky exploze užívání nově definovaných standardů a technologií v rétorice celé řady společností – příkladem mohou být SOAP, Web Services, XSLT, J2EE, samozřejmě XML, Java a mnoho dalších. Přestože jsou tyto technologie a standardy definovány jako otevřené a díky tomu mají přinášet možnost vzájemného synergického využívání a nezávislosti na konkrétních dodavatelích, ve skutečnosti může být paradoxně výsledkem pravý opak.

 

Samotný fakt užití některých technologií ještě nezaručuje výsledek ve formě kvalitnější aplikace, která je implementována za krátký čas, neobsahuje chyby a je dostatečně flexibilní pro budoucí rozšiřování. Rozhodující je dodržování metodických zásad a využívání předností technologického potenciálu při vyvarování se problematických stránek. To platí velkou měrou i v oblasti využívání XML a Javy pro budování podnikových informačních systémů.

 

Je nutné si uvědomit, že v současné době znamená integrace nových aplikací do existujících podnikových informačních systémů kombinaci “klasických” a nových technologií, které je třeba spojit v jeden funkční celek za co nejmenší náklady a s co největší flexibilitou. Dnes se jako nejperspektivnější přístup prosazuje nasazení aplikačních serverů, které pomocí definovaných protokolů (DCOM, CORBA, RMI) umožňují komunikaci mezi jednotlivými aplikacemi bez ohledu na to, jak byly vytvořeny.

 

Java sama o sobě neslibuje nic jiného než objektový vývoj a platformovou přenositelnost. Zároveň je to platforma, na níž jsou primárně technologie XML vyvíjeny, proto umožňuje co nejpružnější absorpci nejnovějších technologií. Technologické řešení, které přivádí synergii XML a Javy k dokonalosti, musí užívat důsledně třívrstvou architekturu (oddělení prezentační, aplikační a datové vrstvy) a současně pomocí flexibilní architektury umožnit nasazení aplikace v různorodém prostředí – (pomocí EJB v podnikových systémech, s využitím servletů přímo v rámci web serveru apod.). Na druhé straně musí dojít k zajištění flexibility vůči vstupům (datovým zdrojům) a výstupům (prezentační vrstvě), tak aby vlastní aplikace nebyla závislá na technologických nebo funkčních změnách na jedné či druhé straně.

 

Největší nebezpečí spočívá ve způsobu práce s XML dokumenty a implementací způsobu jejich předávání a zpracování pomocí Java kódu. Základními nástroji programátora jsou XML parser s rozhraními DOM a SAX, a procesor XSLT. Způsob použití těchto core technologií ovlivňuje kvalitu výsledného systému z hlediska rychlosti běhu a nároků na systémové zdroje. Zdánlivě jednoduše vyřešené předání dat mezi částmi systému se může stát při reálné zátěži úzkým místem v systému, které znemožní reálný provoz. Podobným problémem jsou i transformace dokumentů, kdy nevhodně použitá technologie uzavře rozvoj schopností systému. technologie XML nejsou samy o sobě spasitelským všelékem na vývoj projektů e-commerce, mají své charakteristické vlastnosti (z hlediska rychlosti, paměťové náročnosti, flexibility a jednoduchosti použití) stejně jako jakákoliv jiná technologie. Vlastnosti konkrétního mechanismu tedy musí být konfrontovány se všemi aspekty ovlivňujícími jeho nasazení. Jednoduchost použití potom často musí ustoupit paměťové náročnosti, rychlosti apod. Často potom dochází k jakémusi rozčarování, kdy očekávané zjednodušení vývoje použitím technologií XML není naplněno a tyto technologie jsou nazývány “nevyzrálými”. Komplikované využití více jednodušších technologií pro vyřešení jednoho problému vede ke snaze vyřešit konkrétní funkčnost jednou komplexní technologií. Následuje typický scénář: v horším případě je technologie implementující konkrétní standard rozšířena, čímž je porušen standard (případ mnoha procesorů XSLT), v lepším případě dochází k překotnému (nebo příliš dlouhému) vývoji standardu, který nejsou schopni výrobci technologií absorbovat a vývojáři sledovat (DOM, XForms).

 

Samotné technologie tedy nejsou klíčem k úspěchu, tím je schopnost je ve vhodnou chvíli správně použít. Moderní vývojový nástroj podporující XML umožňuje, aby měl vývojář použité technologie pod kontrolou, ale zároveň zjednodušuje jejich vzájemné použití spolu s údržbou stabilní kvality kódu. Jeho doplňkem by měla být metodika napomáhající správnému použití moderních technologií.

 

Společnost Corpus Solutions podporuje koncept otevřených informačních systémů svou vývojovou a provozní platformou XQW. Tato platforma umožňuje vytváření a provoz podnikových informačních systémů a aplikací pro

e-commerce bez znalosti jakéhokoli programovacího jazyku a využívá otevřených standardů Java a XML. Je založen na principu vytváření komponent, které kromě vlastního prostředí XQW mohou být vytvářeny přímo i v jazyce Java a provozovány v prostředí aplikačních serverů, jako jsou např. produkty společnosti BEA Systems.

 

Problematikou otevřených podnikových informačních systémů se ve společnosti Corpus Solutions, a. s., zabývá Ing. Pavel Ranš (pavel.rans@corpus.cz).

 

Více informací o problematice budování otevřených podnikových informačních systému a společnosti Corpus Solutions, a. s., naleznete na www.corpus.cz.

 

Pro další tiskové informace prosím kontaktujte:

Prokop Konopa, ExMise Public Relations, Záhřebská 23-25, 120 00 Praha 2

tel.: (02) 21 59 24 50, fax: (02) 21 59 24 51, hot-line: 0603 47 23 33

e-mail: konopa@exmise.cz

 

Váš názor Další článek: Ovladače Detonator 5 v poslední fázi testování

Témata článku: Podnikové nasazení, Reálná rychlost, Reálné použití, Největší nebezpečí, Technologický vývoj, Reálná aplikace, E-Commerce, Funkční koncept, Reálné nasazení, Soap


Určitě si přečtěte

Pojďme programovat elektroniku: Postavíme bezpečnostní systém za 30 Kč

Pojďme programovat elektroniku: Postavíme bezpečnostní systém za 30 Kč

** Před pár týdny jste si mohli v akci koupit Wi-Fi desku za jeden dolar ** Nám už TTGO T-Display dorazila do redakce ** Připojíme k ní jazýčkový kontakt a vyrobíme bezpečnostní systém

Jakub Čížek | 30

Je ta fotka černobílá, nebo barevná? Náš mozek realitu pouze odhaduje a vymýšlí si

Je ta fotka černobílá, nebo barevná? Náš mozek realitu pouze odhaduje a vymýšlí si

** Klasický počítač bezchybně zpracuje bit po bitu dat ** Mozek si realitu naopak spíše představuje a chybuje ** Teď se tím baví internet u další optické iluze

Jakub Čížek | 33

Windows 10 po čtyřech letech: Jsou populární, ale stále je to šílený kočkopes

Windows 10 po čtyřech letech: Jsou populární, ale stále je to šílený kočkopes

** Windows 10 tu jsou už čtyři roky, první verze dorazila 29. 7. 2015 ** Desítky měly nahradit neúspěšnou řadu Windows 8.x ** I po letech však systém budí emoce a zůstává kočkopsem

Jakub Čížek | 111Aktuální číslo časopisu Computer

Speciál o přechodu na DVB-T2

Velký test herních myší

Super fotky i z levného mobilu

Jak snadno upravit PDF