Výuka k počítačové gramotnosti i pro ty nejmenší

Výuka k počítačové gramotnosti i pro ty nejmenší

Česká republika, 15. června 2007 - Společnost IBM ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky bezplatně umísťuje do vybraných mateřských škol počítačové stanice Young Explorer v rámci celosvětové iniciativy KidSmart Early Learning Programme. Tyto pracovní stanice umožňují dětem ve věku od 3 do 7 let přístup k řadě softwarových programů, jež uvádějí předškoláky do digitálního světa, hravou formou podporují jejich počítačovou gramotnost a rozvíjejí znalost jazyka, počtů, vědy a humanitních oborů. Jedná se o jeden z řady programů, kterými IBM podporuje systém vzdělávání v České republice.

IBM dodala do 22 mateřských škol, které vybrala společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, celkem 51 speciálních počítačových stanic a navázala tím na první fázi zavádění počítačů do mateřských škol z let 2002/2003. „Tento program společnosti IBM je ukázkou zdařilé spolupráce, která přispívá k rozvoji tvořivosti, logického myšlení a samostatnosti u dětí předškolního věku a vhodně doplňuje stávající výuku v mateřských školách,“ přibližuje program Marta Jurková, referentka pro předškolní vzdělávání MŠMT.

Program se soustředí nejen na rozvoj dětských schopností, ale i na vzdělávání učitelů. V únoru 2007 se 67 zástupců ze všech školek, ve kterých byly počítače umístěny, zúčastnilo výukového kurzu. V jeho průběhu se seznámili s programem KidSmart Early Learning Programme a spolupracovali na jeho efektivní integraci do výuky a vzdělávání.

Počítačový program je velice jednoduchý na ovládání a bere ohled na to, že je pro děti těžší zacílit kurzor do konkrétního místa. Úkoly a jejich řešení se systematicky neopakují. Děti musí hledat kreativní řešení pokaždé, kdy usednou k počítači. Software učí děti základům matematiky a logiky (Mílin dům matematiky), určování času a prostorové představivosti (Hančin dům místa a času) či přírodovědě (Dubový rybníček, Stroj na počasí) a přispívá k rozvoji jejich jazykového vyjadřování a spolupráci.

Dana Moravcová, ředitelka pražské MŠ Čtyřlístek, má s programem již několikaleté zkušenosti. Její školka získala dvě počítačové jednotky v září 2003. „První reakce rodičů i dětí byly velmi pozitivní. Bylo zjevné, že i rodiče láká si program vyzkoušet. Proto jsme ponechaly v odpoledních hodinách prostor pro hru rodičů s dětmi u počítače,“ uvádí Dana Moravcová ve své disertační práci o využití počítačů u dětí v předškolním věku. „Osvědčilo se nám nastavit časový limit minutovým budíkem. Dnes jsou již děti tak naučené, že nezačnou hru dříve, dokud budík nenastavíme.“ Čas dětí strávený u počítače by neměl přesáhnout 15 minut, což je i v souladu s doporučením dětských psychologů.

 „Práci s počítačem chápeme jako nezbytnou součást výuky v mateřských školách. Nejenže rozvíjí dětské schopnosti v mnoha směrech, ale zároveň přispívá k větší počítačové gramotnosti ve společnosti. Dlouhodobý přínos tohoto programu je pro nás klíčový,“ dodává Aleš Bartůněk, generální ředitel společnosti IBM Česká republika.

Počítačová stanice je malé barevné pracoviště tvořené pracovní deskou se zabudovaným monitorem, klávesnicí a dětskou myší, která odpovídá velikosti dlaně dítěte předškolního věku. Sestavu doplňuje sedačka pro maximálně dvě děti. Samotný počítač je umístěn v uzavřené skříňce, ke které děti nemají přístup.

Program KidSmart běží v 57 zemích po celém světě. Je k dispozici v devíti jazycích včetně češtiny a využívá jej více jak 2,5 milionu dětí. Software Information Industry Association (SIIA) udělila programu cenu 2005 Codie Award za nejlépe distribuované počítačové řešení. V České republice je v současné době dětem a učitelům k dispozici 263 počítačů.

IBM si uvědomuje vliv a důležitost vzdělávacího systému. Prostřednictvím řady významných projektů jako Reinventing Education, IBM KidSmart Early Learning Program nebo IBM MentorPlace společnost IBM podporuje rozvoj studentů a růst efektivity univerzitního vzdělávání a přispívá tak komunitám po celém světě.

Váš názor | Microsoft nabízí ke stažení Ubuntu Desktop

Témata článku: Software, Dítě, Young, Celý dům, Education, Mateřská školka, Časový limit, Pracovní fáze

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší