Vláda důrazně postupuje v modernizaci veřejné správy ČR

Praha, 13. března 2007 – Sdružení pro informační společnost (SPIS) dnes představilo Manifest znalostní společnosti 2006/2007. Upozorňuje v něm na zaostávání České republiky v modernizaci veřejné správy založené na elektronických službách. Tím více SPIS oceňuje nejnovější legislativní kroky současné vlády, které mohou přinést zásadní pokrok v zavádění e-governmentu v ČR.
Vláda důrazně postupuje v modernizaci veřejné správy ČR

V kvalitě elektronických služeb veřejné správy se Česká republika podle loňského hodnocení Evropské komise zařadila na 21. místo z 25 hodnocených členských zemí. Je to o dvě příčky horší umístění než v roce 2004.

„Většina evropských zemí postupuje směrem k lepší veřejné správě rychleji než Česká republika. Čeští občané a podnikatelé tak mají objektivní nevýhodu ve srovnání se subjekty jiných zemí EU,“ hodnotí tuto skutečnost Manifest SPIS.

Příčinu tohoto vývoje Sdružení spatřuje v příliš pomalém zavádění elektronických služeb veřejné správy, tzv. e-governmentu. Nejde přitom zdaleka jen o technologický problém. „Úředník vybavený počítačem nemusí být o nic efektivnější než úředník bez počítače, dokonce tomu může být i naopak. Zásadní význam má organizace práce, závazné postupy, pravidla a procesy. Ty, které používá veřejná správa dnes, se v podstatě liší jen málo od těch, jež byly v platnosti dejme tomu v roce 1850,“ konstatuje SPIS ve svém Manifestu.

Zásadní změnu v dosavadním vývoji mají přinést dvě zákonodárné aktivity, na něž bezprostředně navazují i praktické kroky v digitalizaci veřejné správy. První aktivitou je novela zákona 365/2000 Sb.  o informačních systémech veřejné správy, jejíž návrh nedávno schválila vláda a která nyní vstupuje  do Parlamentu ČR. Tato novela umožní fungování tzv. Czech POINTů (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).

Druhou aktivitou je návrh zákona o e-governmentu, který Ministerstvo informatiky ČR minulý týden zveřejnilo na svých webových stránkách a otevřelo k němu veřejnou diskuzi. Zároveň jej postoupilo  do meziresortního připomínkového řízení.

„Jako první vláda jsme si nejenom položili otázku, jak by měla veřejná správa co nejefektivněji komunikovat s občany, ale hlavně děláme konkrétní opatření a chystáme projekty, jež k tomu skutečně povedou,“ říká Ivan Langer, ministr vnitra a informatiky. „Důkladnou přípravu a schválení zákona o e-governmentu považuji v této fázi za jeden z nejdůležitějších kroků, protože tato norma výrazně přiblíží veřejnou správu občanům a zvýší efektivnost fungování orgánů veřejné moci samotné. Předpokládáme, že legislativní rámec nezbytný pro rozvoj e-governmentu bude kompletní do konce letošního roku.“

E-government, tak jak jej prosazuje Manifest znalostní společnosti 2006/2007, je založen na využití informačních a komunikačních technologií pro zlepšování činnosti veřejné správy. „Návrh zákona o e-governmentu tomuto pojetí vyhovuje, když veřejnou správu chápe jako jedinou, hluboce strukturovanou organizaci, která je řízena a spravována ve prospěch jejích klientů – občanů a podniků,“ připomíná Jiří Polák, prezident SPIS. „Zákon směřuje k odstranění dosavadního stavu, kdy jednotlivé úřady a instituce veřejné moci fungují jako samostatné, oddělené entity.“

„Nápravu dosavadního neutěšeného stavu e-governmentu u nás není třeba hledat primárně v institucionálním řešení, dostupných technologických projektech nebo legislativních opatřeních, ale zejména ve změně postojů,“ zdůrazňuje Jiří Polák. „A to postojů jak občanů, tj. laické veřejnosti v roli spotřebitelů služeb veřejné správy, tak také v přístupu představitelů veřejné správy samotné, včetně politiků. Pro skutečnou modernizaci veřejné správy je zapotřebí politická vůle a kompetentnost politiků i úředníků. V tomto smyslu je navrhovaný zákon o e-governmentu jedním z nejdůležitějších kroků správným směrem.“

Iniciativu vlády podpořil jménem Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR i předseda Výboru Tom Zajíček. Podle jeho slov je Výbor připraven aktivně se podílet na tom, aby z předložených legislativních návrhů vzešly takové zákonné normy, které umožní vznik moderní „bezpapírové“ státní administrativy, přátelské pro všechny podnikatele a občany.

Témata článku: Zásadní role, Nejdůležitější otázka, PSP, Správné fungování, Správný rozvoj

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje