Veřejné kurzy práce s počítačem a internetem budou v letošním roce podpořeny částkou 30 milionů Kč

16. ledna 2006
Intel opouští značku Pentium
Ministryně informatiky Dana Bérová svým podpisem rozhodla o přidělení finanční podpory celkem 18 školitelům, kteří budou v letošním roce zajišťovat kurzy Národního programu počítačové gramotnosti na více než 200 místech v České republice. I letos jsou součástí Národního programu počítačové gramotnosti zvláštní kurzy pro zdravotně postižené. Poprvé je mezi školiteli sdružení, které bude pro výuku používat software s otevřeným zdrojovým kódem (Open Source).
Veřejné kurzy práce s počítačem a internetem budou v letošním roce podpořeny částkou 30 milionů Kč

Projekt Národní program počítačové gramotnosti funguje od roku 2003. Jde o Ministerstvem informatiky dotované kurzy základů práce s počítačem a internetem, jejichž cílem je umožnit lidem, kteří nemají snadný přístup k informačním technologiím, si práci s počítačem a internetem vyzkoušet a překonat obavy, které jsou jednou z nejčastěji uváděných překážek ve využívání moderních technologií. Ministerstvo informatiky přispívá částkou 417,- Kč na každého proškoleného a každý rok na podzim vybírá ve výběrovém řízení školitele, kteří zajišťují provoz školicích center a výuku. Na rozdíl od řady komerčních kurzů je Národní program počítačové gramotnosti dostupný široké veřejnosti: uchazeči za dvouhodinový kurz zaplatí 100,- Kč. V listopadu loňského roku prošel Národním programem počítačové gramotnosti 100 000. absolvent, kurzů pro zdravotně postižené se zúčastnilo na 1500 lidí.

Znalost práce s moderními informačními a komunikačními technologiemi je klíčová pro zaměstnanost, naopak její neznalost je často hlavní příčinou nezaměstnanosti starší ročníků, absolventů škol a lidí s nižším vzděláním. Ekonomové, kteří se zabývají vlivem informačních technologií na výši mezd, docházejí k závěrům, že pracovníci, kteří při své práci využívají počítač, dosahují zhruba o 10 - 15 procent vyšších mezd než pracovníci, kteří ho nepoužívají. Těmto skutečnostem odpovídá věková struktura absolventů Národního programu počítačové gramotnosti. Většina absolventů je starší 40. let a nejvíce absolventů spadá do věkové kategorie 51 – 60 let. Řadu z nich přitom do projektu přihlásil jejich zaměstnavatel.

Výsledky výběrového řízení jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva.

Témata článku: Software, Open source, Moderní technologie

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje