V příštích letech se očekává růst trhu s velkoobjemovými daty a IoT

V příštích letech se očekává růst trhu s velkoobjemovými daty a IoT

Investice zpracovatelů ropy a zemního plynu do digitálních technologií dokazují pružnost tohoto segmentu v situaci, kdy cena ropy klesá, tvrdí průzkum společností Accenture a Microsoft

Navzdory současným nižším cenám ropy se většina firem v odvětví zpracování ropy a zemního plynu chystá zachovat nebo zvýšit své investice do digitálních technologií. Vyplývá to z průzkumu provedeného společnostmi Accenture a Microsoft Corp. K respondentům průzkumu patří mezinárodní ropné společnosti, státní ropné společnosti, nezávislé společnosti a firmy poskytující služby pro ropná pole.

Přibližně tři z pěti respondentů uvedli, že v krátkodobém horizontu i při současném cyklu nízkých cen ropy plánují investovat stejný objem (32 %) nebo více či výrazně více (25 %) prostředků do digitálních technologií. Zhruba 80 procent dotázaných odborníků uvedlo, že v následujících třech až pěti letech plánují investovat do digitálních technologií stejný objem (18 %), více (44 %) nebo výrazně více (18 %). Respondenti ze státních a nezávislých ropných společností byli investicím pro toto období nakloněni nejvíce.

Technologie pro mobilitu, infrastrukturu a spolupráci momentálně představují největší investiční oblasti v odvětví zpracování ropy a zemního plynu. V následujících třech až pěti letech se očekává navýšení investic do velkoobjemových dat (Big Data), průmyslového internetu věcí a automatizace.

Dlouhodobé investice do digitálních technologií v primárním sektoru přinášejí zvýšení provozní efektivity namísto běžného snižování nákladů, protože rychlejší a informovanější rozhodování a efektivnější pracovní síla jsou považovány za hlavní oblasti, kde digitální technologie přidávají hodnotu a vytvářejí obchodní efektivitu. Aby však bylo možné z digitálních technologií získat co nejvíce, lídři odvětví zpracování ropy a zemního plynu uvádějí, že potřebují překonat několik překážek. Jde zejména o úzká místa v podobě pracovních toků a procesů a o otázky fyzického zabezpečení a zajištění počítačové bezpečnosti.

Přibližně 89 % dotázaných poznamenává, že zapojení většího množství analytických funkcí může zvýšit obchodní hodnotu firmy, 90 % se domnívá, že vyšší hodnotu přinese více mobilních technologií v provozu, a 86 % konstatuje, že obchodní hodnotu navýší zapojení větší míry automatizace. Technologie pro spolupráci byly považovány za oblast, která by se měla stále více uplatňovat v primární výrobě, neboť přinese vyšší efektivitu pracovní síly a umožní rychlejší rozhodování.

„Lídři v odvětví zpracování ropy a zemního plynu nadále považují digitální technologie za způsob, jak řešit některé klíčové problémy, s nimiž se toto odvětví potýká za současného cyklu nižších cen ropy,“ uvedl Rich Holsman, globální manažer pro digitální technologie skupiny pro energetický průmysl společnosti Accenture. „Co největší využití možností velkoobjemových dat, internetu věcí a automatizace je bezesporu novou velkou příležitostí pro energetické a servisní společnosti v odvětví těžby ropy, přičemž mnoho z nich již v těchto oblastech začalo pracovat. Zvyšují investice do rozšiřování možností pracovníků a výrobních prostředků a kladou stále větší důraz na vývoj systému dodávání dat pro podporu analytických projektů, které mohou zvýšit efektivitu, šetřit náklady a poskytovat konkurenční výhodu. Náš průzkum ukazuje, že firmy, jež polevují v investování do digitálních technologií, riskují, že zůstanou pozadu.“

„Technologie pro mobilitu a další digitální technologie získávají na popularitě. Přední hráči v odvětví zpracování ropy a zemního plynu se učí využívat tyto technologie pro rychlejší a lepší rozhodování, od provozu až po kanceláře,“ připomněl Craig Hodges, výkonný ředitel divize Gulf Coast District společnosti Microsoft. „Prediktivní funkce pro optimalizaci údržby a maximalizaci výroby mohou vytvářet hodnotu. Digitální technologie rovněž podporují lepší využívání vzácných zdrojů a talentu, management složitějších prací, snižování nákladů a inovace pro zachování konkurenceschopnosti a udržení bezpečného provozu.“

Avexir S100: efektně blikající SSD chce uspět díky davu

Témata článku: Energetický náklad, Accenture, Primární data, Analytická firma

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší