V Praze úspěšně proběhla 17. konference GIS ESRI v ČR

V Praze úspěšně proběhla 17. konference GIS ESRI v ČR

V Kongresovém centru Praha proběhla 17. konference GIS ESRI v České republice. Pořadatelem konference byl výhradní distributor produktů firmy ESRI – společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o. Konferenci sponzorovaly společnosti AV MEDIA, a.s., a Hewlett-Packard s.r.o. Mediálními partnery konfernece se stala vydavatelství Economia, a.s., exkluzivní mediální partner v oblasti ekonomických titulů (Ekonom, Moderní obec), CCB, spol. s r.o. (IT CAD s přílohou InGIS), IDG Czech, a.s. (Business World, Computerworld), Springwinter, s.r.o. (GeoBusiness, Zeměměřič), a Vesmír, s.r.o. (Vesmír). Součástí konference byla doprovodná výstava, kde nabízely své služby firmy z oblasti GIS. Dvoudenní konference se účastnilo téměř 800 odborníků a uživatelů geografických informačních systémů ESRI.

Předkonferenční seminář

Ve středu 22. 10. v odpoledních hodinách proběhl předkonferenční seminář zaměřený na nadstavby ArcGIS. Mluvilo se zejména o nadstavbách ArcGIS Data Interoperability, ArcScan, 3D Analyst, Spatial Analyst a Maplex. Seminář navštívilo přes šedesát uživatelů GIS.

Zahájení konference

Dopolední program konference zahájil 23. října před zaplněným Společenským sálem Kongresového centra Petr Seidl, ředitel ARCDATA PRAHA. Ve svém vystoupení se zaměřil na vizi GIS v naší republice, kterou pomáhají naplnit sami uživatelé GIS v ČR. Během dopoledne vystoupili také hlavní hosté: Damian Spangrud, produktový manažer ArcGIS, Ing. Jaroslav Zvára, koordinátor realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR, který představil práci systému on-line, poté měl slovo Ing. Jan Fischer, CSc., předseda Českého statistického úřadu, a doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D., šéfredaktor časopisu Vesmír, jenž posluchačům přiblížil situaci člověka v časovém horizontu z filozoficko-matematického hlediska. Všechny úvodní přednášky sklidily v publiku velký ohlas.

Odpolední program se nesl ve znamení novinek v technologii ESRI ArcGIS, které přednesli ve dvouapůlhodinovém bloku specialisté ARCDATA PRAHA, s.r.o. Po odpolední kávě se program rozšířil na tři souběžné sekce. Ve Společenském sále probíhal workshop na téma novinek v ArcGIS Server 9.3, v Severním sále blok tematicky zaměřený na správu inženýrských sítí, který zahájil Edgar Sweet (EBS Management Consulting). Zazněly zde také přednášky o implementaci Technického informačního systému ve Skupine ČEZ, o GIS ve skupině Veolia Voda a v PVK a také o implementaci GIS v MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. V sále na Terase I probíhaly přednášky uživatelů zaměřené na dopravu a veřejnou správu. První den konference byl zakončen oddychově společenským setkáním spojeným s rautem.

Den druhý

Druhý den pokračoval program ve třech sekcích. Proběhly uživatelské přednášky zaměřené na informační systémy a GIS, územní plánování, datové báze v GIS, správu GIS a na využití GPS. Ve speciálním bloku věnovaném rastrovému GIS promluvila mj. Iryna Wetzel (ERDAS, Inc.) a již zmíněný Damian Spangrud (ESRI, Inc.). Tento den rovněž proběhly firemní prezentace a workshopy – představily se firmy HEWLETT-PACKARD s.r.o., GEODIS BRNO, spol. s r.o., a T-MAPY spol. s r.o. Na programu byly také další workshopy připravené specialisty ARCDATA PRAHA a ESRI, které se věnovaly vývoji efektivní strategie pro GIS, migraci mapových aplikací ArcIMS do ArcGIS Server a tipům, trikům a novinkám v ArcGIS Desktop.

Doprovodný program

Souběžně s hlavním programem probíhala v prostorách konference kromě výstavy deseti firem z oblasti GIS a samoobslužné přehlídky internetových aplikací GIS také výstava posterů. Vystaveno bylo celkem 35 posterů, z nichž 31 soutěžních hodnotila odborná porota i sami účastníci – shromážděno bylo 209 platných hlasovacích lístků. Výsledky soutěže jsou uvedeny v tabulce. Zpestřením letošní konference byla soutěž v poznávání – co nejpřesnější lokalizaci – sedmi připravených družicových snímků. Protože se sešlo 20 správných odpovědí (ze 44 odevzdaných lístků), určil vítěze los. Stal se jím Dr. Vladimír Prokop ze společnosti Earth Tech CZ, s.r.o., který získal knihu z nakladatelství ESRI Press „Remote Sensing for GIS Managers“.

Váš názor | Veřejná betaverze Google Analytics je stále nejlepší

Témata článku: Workshop, Připravená strategie, Jednotná mapa, GPS mapy, Ekonomické hledisko, Druhá sekce, Exkluzivní aplikace, Sweet, Úvodní oblast, Dopravní úřad, GPS Centrum, Poster

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší