Už za pět let bude informační znalosti vyžadovat 9 z 10 pracovních pozic

15. prosince 2009
ArsClip: Schránka 2.0 pro Windows
Už za pět let bude informační znalosti vyžadovat 9 z 10 pracovních pozic

Microsoft dnes zveřejnil výsledky studie „Po krizi: informační schopnosti jsou nutné pro růst Evropské inovační společnosti“. Studie zpracovaná odborníky společnosti IDC ukazuje, že bez ohledu na přímé vlivy ekonomické krize bude v evropských zemích celých 90 procent všech pracovních pozic vyžadovat schopnost práce s informačními technologiemi a systémy. Výsledek studie potvrzuje důležitost informačního vzdělávání na všech stupních škol i v rámci celoživotního vzdělávání. V České republice ale nároky na schopnost pracovat s moderními technologiemi nejsou příliš vysoké.

„Schopnost práce s informačními technologiemi je pro novou generaci zaměstnanců naprostou nutností. Rozvoj technologií s sebou logicky nese vyšší požadavky na schopnost lidí je efektivně využívat. Bez toho nemůže být Evropa v budoucnosti úspěšná,“ vysvětluje Jan Mühlfeit, ChairmanEurope společnosti Microsoft. „Výsledky studie v České republice nejsou příliš optimistické a firmy i politická reprezentace si musejí uvědomit důležitost informačních technologií pro budoucí konkurenceschopnost naší země.“

Studie, která proběhla ve 13 zemích EU, včetně České republiky, na vzorku 1370 zaměstnavatelů, ukázala, že v rámci Evropské unie existují pouze drobné rozdíly v nárocích na informační znalosti zaměstnanců. O něco menší nároky vykazují země střední a východní Evropy, již během následujících pěti let ale dojde k narovnání stavu.

Nejnižší důležitost informačním znalostem podle výsledků studie přikládají zaměstnavatelé v České republice. Více než padesát procent firem neočekává, že by důležitost informačních znalostí rostla. Tento stav ovlivňuje mimo jiné i velký počet výrobních závodů s nízkými nároky na pracovní sílu. Paradoxně právě české firmy očekávají v následujících letech největší nárůst školení, a to jak pro IT profesionály, tak školení základních ITC dovedností. Nejčastěji ale půjde o průběžné zaškolování nových pracovníků přímo v provozu, se kterým počítá více než polovina respondentů z České republiky.

Hlavní zjištění studie mezi zaměstnavateli

  • do pěti let očekává, že budou zaměstnávat méně než 10 procent zaměstnanců bez informačních schopností, zaměstnavatelé v Česku očekávají, že pozic bez nároků na informační znalosti bude 13 procent,
  • 58 procent respondentů je přesvědčeno o nutnosti zkvalitnit vzdělávání žáků a studentů v oblasti ITC na všech úrovních školství od základní školy výše, v Česku je o nutnosti zkvalitnit ITC vzdělávání na základních a středních školách přesvědčeno více než 80 procent respondentů,
  • v následujících pěti letech budou informační schopnosti a znalosti absolventů hrát stále vyšší roli při získávání zaměstnání, v České republice však podle respondentů informační schopnosti absolventů nebudou hrát zásadní roli,
  • v následujících třech až pěti letech dojde k významnému nárůstu objemu ITC školení, v Česku zejména formou zaškolování v běžném provozu,
  • důvěryhodné certifikáty jsou pro ITC profesionály nutností a jejich význam v následujících letech poroste, i v této oblasti jsou ale české firmy nejskeptičtější, více než 30 procent českých respondentů pokládá za důležitější praxi a pouze 25 procent českých firem zvýhodňuje při výběru zaměstnanců zájemce s uznávanými certifikáty ITC znalostí. Podobné názory panují ve Švédsku a Nizozemí.

Důležitost schopnosti využívat moderní technologie pro evropskou ekonomiku si uvědomuje i Evropská unie na nejvyšší úrovni. Informační vzdělanost a inovace patří mezi základní priority nové Evropské komise. Právě informační vzdělanost má přinést nárůst produktivity a zaměstnanosti v reakci na rostoucí konkurenci v globálním měřítku.

Studie „Po krizi: informační schopnosti jsou nutné pro růst Evropské inovační společnosti“ probíhala v září a říjnu 2009 prostřednictvím webového dotazníku mezi 1370 zaměstnavateli ve 13 zemích Evropy. České firmy a organizace tvořily 7 % respondentů. Mezi respondenty byly pouze firmy s více než deseti zaměstnanci,75 % respondentů tvořily společnosti ze segmentu středních a malých firem s méně než 500 zaměstnanci. Součástí studie byly také podrobné osobní rozhovory s celkem 50 obchodními a vzdělávacími partnery společnosti Microsoft ve sledovaných 13 zemích. Cílem těchto rozhovorů byla snaha odhalit změny v požadavcích na ITC znalosti a schopnosti zaměstnanců.

Další článek: ArsClip: Schránka 2.0 pro Windows

Témata článku: Budoucí zaměstnanec, Zásadní role, Střední škola, Česká republika, Znalost, Zaměstnanci, Zásadní inovace, Základní znalost, Podrobný stav, Evropská úroveň, Nejnižší úroveň, Moderní technologie

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší