UPC modernizuje své klientské centrum

UPC  modernizuje své klientské centrum

Praha  10.9 2007  Společnost UPC Česká republika, a. s. oznamuje, že v těchto týdnech probíhá restrukturalizace a technická modernizace jejího klientského centra. Ta spočívá v plném převzetí všech služeb dosud poskytovaných klientským centrem bývalé společnosti Karneval  a v jejich rozšíření, v  navyšování počtu pracovníků a v instalaci nové, velkokapacitní telefonní ústředny.

Tyto změny mají přechodný záporný vliv na  možnost přijímat  příchozí telefonické hovory. Společnost se proto upřímně omlouvá  těm volajícím zákazníkům, kterým vznikly v souvislosti s kapacitními možnostmi klientského centra jakékoliv obtíže.

„Neodhadli jsme dostatečně zájem o naše služby  v souvislosti s vypínáním analogového televizního vysílání,  spuštěním digitální kabelové televize a rozšiřováním telefonních služeb,“ přiznává sebekriticky  František Malina, ředitel vztahů k veřejnosti. „Počet hovorů  roste zejména z lokalit, kde dříve působila společnost Karneval – lidé se zajímají o to,  co jim UPC může nabídnout,“ dodává.

Problémy  s kontaktováním klientského centra by měly během října a listopadu postupně ubývat, v jejich průběhu bude instalována nová telefonní centrála s více jak 4 násobnou kapacitou. Společnost si pronajala služby externích „call center“, kam směruje nové zájemce o služby a průběžně zvyšuje počet operátorů .Zároveň byla výrazně posílena 24 hodinová služba help linky internetu a digitální televize.

Klientské centrum UPC měsíčně obslouží na 125 000 hovorů, 40 000 e-mailů a 7 500 dopisů od zákazníků Největší počet hovorů se týká možností kombinací a přechodů mezi jednotlivými službami, dotazů souvisejících s digitálním televizním vysíláním a nabídkou nových služeb.

Diskuze (1) | Požadavek na 10 milionů AMD RV516 pro čtvrtý kvartál

Témata článku: Digitální televize, Help, UPC televize

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší