Unicorn College umožní nejlepším studentům studovat zdarma

Unicorn College umožní nejlepším studentům studovat zdarma

Praha, 4. června 2007. Unicorn College ve spolupráci se svými partnery, zejména se společnostmi UNICORN, Burzou cenných papírů Praha a společností Siemens, připravila stipendijní program pro podporu nadaných studentů. Stipendijní program spočívá ve financování plné výše školného 50 nejlepším studentům již od prvního semestru. Tím je nadaným studentům umožněno studovat bez nutnosti platby školného. Zároveň 5 nejlepších získá navíc finanční bonus ve výši 10.000,- Kč za semestr. O stipendiích pro další semestry bude rozhodováno na základě studijních výsledků v předcházejícím semestru toho kterého studenta v průběhu studia na Unicorn College.

Den otevřených dveří na Unicorn College je 14.6. a příjimací řízení se koná 28.6. Test, na základě kterého se vybere 50 nejlepších studentů pro první semestr, kterým se bude financovat platba školného, je 29.6.

Unicorn College je moderní soukromá vysoká škola zaměřující se na poskytování kvalitního vysokoškolského vzdělání v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT), ekonomiky a managementu.

Základní filozofií Unicorn College, která zahájí výuku zimním semestrem v říjnu 2007, je co největší propojení výuky s praxí, a to zejména v oblasti skladby výukového programu a možnostmi absolvování studentské praxe. Unicorn College má připraven kvalitní pedagogický tým doplněný o celou řadu odborníků z praxe. Takové propojení s praxí není v žádném případě na úkor teoretické připravenosti. Studenti této školy toho budou umět stejně nebo více než absolventi jiných škol. Díky tomuto výukovému přístupu vycházejícího z potřeb trhu a zkušeným vyučujícím budou studenti Unicorn College dostatečně připraveni na profesní život či na navazující magisterská nebo MBA studia.

Témata článku: Mba, Unicorn, Dveře, Studenti, Nejlepší program

Aktuální číslo časopisu Computer

Test 11 telefonů do 6 000 Kč

Postavte si a přetaktujte počítač

Srovnali jsme 7 sportovních kamer

Která zaměstnání nahradí roboti?