UGS PLM Software uvádí Solid Edge V20

Stěžejní produkt řady UGS Velocity Series Solid Edge zvyšuje produktivitu konstrukce a zlepšuje týmovou spolupráci v malých a středních výrobních podnicích.
UGS PLM Software uvádí Solid Edge V20

Solid Edge V20 je nejnovější hybridní 2D/3D CAD systém divize UGS PLM Software společnosti Siemens a vedoucí produkt na trhu řešení zaměřených zejména na konstrukci v kategorii středních CAD systémů. Solid Edge je CAD komponentou produktové řady UGS Velocity Series zaměřené na potřeby malých a středních výrobních podniků.

„Solid Edge V20 přináší zásadní vylepšení v oblasti produktivity konstrukčních prací prostřednictvím mnoha jedinečných funkcí,“ říká Dan Staples, Solid Edge portfolio manager. „Například technologie „Hledání řešení“ ve 2D posouvá hranice funkčností CAD systémů, zatímco funkce pro definování Zón v sestavách je použita poprvé v kategorii středního CAD systému.

Tím se otevírá mnoho nových možností pro optimalizaci v oblasti návrhu rozmístění zařízení továren a dílen. Pokračujeme také ve zlepšování sdílení dat a komunikace prostřednictvím úzké integrace se cPDM řešením Teamcenter Express.“

Společnosti jako Siemens VAI Clecim, Anglo Platinum nebo Krones používají výjimečné schopnosti Solid Edge pro návrh komplexních výrobních zařízení, které se obvykle skládají z více než 100 000 součástí. Pracují na sestavách rozmístění zařízení továren s použitím kompletní geometrie jednotlivých strojů, strojů a zařízení pro těžký průmysl nebo sestavách výrobních linek.

Systém Solid Edge V20 učinil další krok pro usnadnění práce na takto masivních sestavách tím, že se stal prvním zástupcem kategorie středních modelářů, který nabízí funkčnost pro definování zón v rámci sestavy. Navíc Solid Edge pokračuje v rozšiřování podpory 64-bitové architektury pro více modulů, stejně jako ve zvyšování výkonu aplikace.

Solid Edge V20 vylepšuje spolupráci s dodavateli prostřednictvím integrace s Teamcenter Service Oriented Architecture (SOE). To umožňuje zlepšený přístup k centrální databázi ze vzdáleného počítače prostřednictvím připojení WAN.

Nový prvek automatického vytváření vazeb v sestavě vkládá inteligenci importovaným sestavám bez ohledu na to, v jakém systému byly vytvořeny a jaký byl použit způsob importu. Dynamický náhled při přímé editaci navíc poskytuje okamžitou informaci o výsledku prováděné změny.

Solid Edge V20 také přichází s novými překladači, které pomohou uživatelům při převodu dat z AutoCADu, pracovat se soubory Catia V5 a načítat soubory ve formátu STL pro snadnější sdílení dat s různými systémy.

Společnost Hatch (Mississauga, Ontario, Kanada) poskytuje služby v oblasti důlního průmyslu, metalurgie, energetiky a infrastruktury již více než 50 let v celkem 80 zemích světa. „Spolupráce na konstrukčním vývoji uvnitř naší společnosti a dále směrem k našim dodavatelům a klientům je vždy klíčová,“ řekl John Matthews, konstruktér Hatch.

„Používáním systému Solid Edge jsme byli schopni zredukovat nezbytnou komunikaci tak, abychom efektivněji dokončili naše projekty. Solid Edge jsme použili například při návrhu šesti odlišných plášťů cívek pro naše zákazníky v Koreji, Ukrajině, Číně a ve Velké Británii. Původně navrhovaný model byl upraven, vylepšen a opětovně použit. S novými nástroji Solid Edge V20, zejména s překladačem AutoCADu, jsme schopni efektivní oboustranné komunikace se všemi našimi dodavateli.“

Solid Edge V20 přináší více než 170 vylepšení modulů pro modelování součástí a tvorbu technické dokumentace, díky kterým nadále zvyšuje produktivitu v těchto oblastech. Mezi ně patří:

  • „Hledání řešení“ ve 2D pro konstrukce, které je snadnější popsat graficky nežli pomocí rovnic. Při znalosti hodnoty které chceme dosáhnout, funkce „Hledání řešení“ umožní uživateli zadat určité parametry, zatímco systém průběžnými změnami jiného parametru dojde k očekávanému řešení. V plně hybridním 2D/3D prostředí Solid Edge mohou výsledky sloužit k řízení 3D geometrie.
  • Pokročilé knihovny prvků zahrnují seskupování prvků pro snadnější opětovné použití často používaných konstrukčních uzlů.
  • Tabulka pro vytvoření jednoho výkresu pro celou rozměrovou řadu součásti.

 

Váš názor Další článek: Openoffice.org vrací úder: Patentový útok Microsoftu byl zoufalým činem

Témata článku: Software, Zóna, Klíčový parametr, Překladače, Ontario, Ukrajina, Technické zlepšování, Výrobní linka, Kompletní editace, Navrhované řešení, Jedinečný parametr, Nová součást

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší