TZ Zajímavosti o internetové populaci –1. část listopad 2005

10. ledna 2006
Lenovo Thinkpad: 11 hodin výdrže
Následující údaje jsou výsledkem internetového průzkumu, který proběhl ve druhé polovině října na téměř dvou tisících respondentech, kteří jsou zapojeni do výzkumu českého internetu v rámci projektu NetMonitor.
TZ Zajímavosti o internetové populaci –1. část listopad 2005

Činnosti sebevzdělávání se denně věnují tři desetiny internetových návštěvníků, alespoň jednou týdně pak další čtyři desetiny. Mezi nejčastěji provozované činnosti podle výzkumu patří sledování televize a poslech rádia, které denně zláká více než 70 % českých internetových uživatelů. Četbou novin a časopisů se denně zabývá přesná polovina respondentů, alespoň jednou týdně pak další více než třetina účastníků výzkumu. Reprodukovanou hudbu si nejméně jednou za týden poslechne téměř čtyři pětiny internetové populace. Všechny uvedené činnosti mají společnou jednu věc a to, že pouze velmi malá část internetové populace (maximálně 4,3 %) se jimi vůbec nezabývá.

 

Tabulka: Česká internetová populace z hlediska provozování běžných činností 

Činnost

Denně

Alespoň 1x týdně

Alespoň 1x měsíčně

Méně často

Vůbec ne

Sledování televize

73,4%

21,4%

1,7%

1,7%

1,7%

Poslech rádia

71,4%

15,3%

4,8%

4,2%

4,3%

Četba novin a časopisů

50,0%

36,6%

7,6%

4,3%

1,5%

Poslech reprodukované hudby

43,5%

34,7%

10,7%

8,8%

2,3%

Sebevzdělávání

29,8%

39,5%

13,5%

14,0%

3,2%

Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, Říjen 2005

  

Internetová aktivita výzkumu NetMonitor stoupla po zapojení serverů seznamu více než trojnásobně

Zapojením serverů společnosti Seznam (seznam.cz, novinky.cz, super.cz, sreality.cz, spoluzaci.cz, sprace.cz, atd.) do výzkumu NetMonitor došlo mezi měsíci říjen a listopad k 15,3 % nárůstu reálných uživatelů, zatímco nárůst počtu zobrazení (tzv. page view = natažení WWW dokumentu z příslušného webového serveru) byl více než trojnásobný. To je dáno především tím, že 85 % internetových uživatelů navštěvuje jak servery patřící pod seznam tak i ostatní servery zúčastňující se výzkumu NetMonitor – tito uživatelé však nezpůsobili žádný nárůst reálných uživatelů, ale způsobili nárůst internetové aktivity (zobrazení), které vygenerovali na serverech seznamu. 

Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, Listopad 2005

 

 

Na internetu se podnikatelé vyskytují 2x častěji než v běžné populaci

V pracovním poměru je více než polovina (54,1%) internetové populace a podniká 15,6% lidí. Nepracuje 28,7% návštěvníků internetu a pouze 1,6% je v důchodu. Struktura uživatelů internetu je tedy v porovnání s běžnou populací zcela rozdílná: pracujících je v e-populaci o  15,3 % více, naopak nepracujících o 4,4 % méně. Podnikatelé se na internetu vyskytují více než 2 krát častěji a naopak důchodců je lze nalézt 13 krát méně než v běžné populaci.

Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, Listopad 2005

Běžná populace: V pracovním poměru 38,8%, podnikatel, živnostník 7,2%, nepracuje 33,1%, v důchodu 20,9%

Zdroj ČSÚ, stav k 31.12.2004

 

Ekonomická aktivita

Výskyt skupiny v internetové populaci

Výskyt skupiny v běžné populaci

V pracovním poměru

54,1%

38,8%

Podnikatel, živnostník

15,6%

7,2%

Nepracuje

28,7%

33,1%

V důchodu

1,6%

20,9%

Zdroj: NetMonitor – SPIR – Mediaresearch & Gemius, Listopad 2005,

běžná populace: ČSÚ, stav k 31.12.2004

Témata článku: Centra, Center, Centrum, Běžný poslech, Solid, Silver

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje