Trendy v řízení podniků pomocí IT již po šesté v Hradci Králové

V Praze 31. května 2007 - Již šestý výroční seminář na téma Trendy v řízení podniků pomocí informačních technologií uspořádala ve středu 30. května v Hradci Králové společnost LCS International. Zhruba stovka účastníků semináře měla možnost, kromě mnoha dalších odborníků z oblasti informačních technologií, vyslechnout i prezentaci Dany Bérové ze společnosti Gartner, bývalé ministryně informatiky ČR.
Trendy v řízení podniků pomocí IT již po šesté v Hradci Králové

Dana Bérová své vystoupení, které bylo zařazeno jako úvod semináře, zahájila slovy: „Podobně jako Bismarck kdysi řekl: Kdykoli slyším slovo kultura, sahám po zbrani, mnozí čeští manažeři a podnikatelé mají tento pocit, slyší-li o informačních technologiích.“ Touto parafrází uvedla velmi zajímavou přednášku na téma Současné trendy v ICT a role IT pro růst a konkurenceschopnost, kde prezentovala také výsledky průzkumů společnosti Gartner, včetně otázky růstu rozpočtů firem na IT v posledních letech.

Závěrem zaznělo: „Nesplněná očekávání nejsou chybou technologií, ale lidí, kteří nevědí, co od nich očekávat a jak s nimi pracovat.“

Po ní vystoupili Jiří Flídr ze společnosti ASV Náchod a Petr Maňas z LCS s tématem „Výběr a zavádění informačních systémů“. Díky nim se posluchači dozvěděli mimo jiné, co znamenají hlavní zkratky, používané v tomto oboru a také, co to vlastně je podnikový informační systém. Z prezentace vyplynuly i velmi důležité postřehy ze zavádění informačních systémů, včetně podrobného doporučení, k čemu přihlížet a čemu se naopak vyhnout.

Na toto téma úzce navázal Jiří Seidler ze společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, který na případové studii z vlastní společnosti demonstroval situaci před zavedením komplexního informačního systému a po něm.

ERP jako nástroj pro efektivní řízení firmy bylo tématem, kterému se ve své prezentaci Věnoval Stanislav Sýkora z LCS. Ve svém vystoupení stručně představil všechny tři systémy Helios z produkce LCS a blíže se věnoval vlastnostem a přínosům IS Helios Orange. Na něj navázal Jakub Platil z LCS, který posluchačům přiblížil Helios Green.

Jako poslední vystoupení v dopoledním bloku byla opět zařazena případová studie. Přednesl ji Pavel Feifer ze společnosti FEIFER – kovovýroba, s.r.o., která před několika lety také absolvovala přechod z nevyhovujícího podnikového software na komplexní informační systém.

Odpolední blok zahájil Jan Sadvár z LCS prezentací na téma Business Intelligence a manažerské systémy. Přiblížil účastníkům semináře velmi populární odvětví „vyšetřování dat“, přičemž neopomněl podrobně vysvětlit terminologii tohoto poměrně nového oboru.
Na něj s praktickým příkladem využití Business Intelligence v konkrétní firmě navázal Jindřich Střelka ze společnosti Praha Music Center.

Přínosům ERP pro firmy se poté věnoval Lukáš Ontl z hradecké pobočky LCS International, který celý seminář také moderoval. Představil například různé možnosti návazných řešení a také speciálních řešení pro nejrůznější oblasti podnikání (tzv.branžová řešení). Ontl představil i partnerské společnosti a jejich produkty. První byla SAI Technologic, která je producentem docházkových, stravovacích a přístupových systémů a systémů sledování výroby. Hovořil zejména o možnosti jejich provázání s informačními systémy z rodiny Helios. Dalším partnerem, jehož ve své prezentaci uvedl, byl Sunny Soft, dodavatel mobilních řešení, která také navazují na systémy Helios.

O mobilním sběru dat v obchodě, výrobě či ve skladu poté pohovořil Martin Holík ze společnosti PC Help. V jeho prezentaci hrály jednu z hlavních rolí čárové kódy. Dalším tématem téhož prezentátora pak byla e-commerce a elektronické předávání informací.

Seminář uzavřela velmi zajímavá a všemi očekávaná přednáška Viliama Grácze ze společnosti Brain Logistic na téma „Možnosti dotací pro ICT“. Jeho přednáška se velmi podrobně zabývala například oblastmi podporovaných aktivit či podmínkami poskytnutí dotací, uznatelnými náklady a cílem programu těchto dotací.

Témata článku: Software, Helios, Sunny, Orange, Informační systém, Hlavní téma, Hlavní role, SAE International

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje