Titul Podnikatel roku 2004 získal Miroslav Řihák, ředitel společnosti ANECT

Nositelem prestižního titulu Podnikatel roku 2004 se stal Miroslav Řihák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ANECT. Firma je významným dodavatelem informačních a komunikačních systémů a aplikací se zaměřením na multifunkční sítě, jejich služby a bezpečnost. Jako systémový integrátor působí zejména v segmentech veřejné správy, komerčních a finančních institucí a telekomunikačních operátorů. Poskytuje profesionální služby od konzultací a auditů přes návrh řešení, řízení projektů, vývoj aplikací, dohled a správu sítí, až po outsourcing.
Titul Podnikatel roku 2004 získal Miroslav Řihák, ředitel společnosti ANECT

Společnost ANECT byla založena v roce 1993 a od svého vzniku se orientovala na komplexní dodávky zboží a služeb v oblasti velkých komunikačních a informačních systémů. „Zaměřujeme se především na projekty z oblasti zavádění nových výjimečných technologií. Ty přinášejí konkurenční výhodu, jejich brzká implementace však současně představuje zvýšená rizika. Technologie ještě nejsou vyzkoušené, ne vše funguje tak, jak výrobci popisují. Naše společnost je výjimečná právě v tom, že umíme najít tu správnou cestu implementace vyvažující rizika a přínos pro zákazníka a projekty přivést do reálného konce,“ uvedl Miroslav Řihák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ANECT.

 

Na počátku její existence ve společnosti ANECT pracovaly dvě desítky zaměstnanců, v současné době společnost ANECT zaměstnává 180 pracovníků v Praze, Brně a Bratislavě. Za rok 2003 dosáhla tržeb z hlavních činností ve výši 582,4 mil. Kč a hospodářského výsledku 57 mil. Kč za účetní období. Na domácím trhu zaujímá 42. místo v top 100 ICT dle obratu.

 

Mezi důležité mezníky historie společnosti patří rok 1996, kdy došlo k ukončení spolupráce s mateřskou firmou ze SR a proběhla transformace původní společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. V té době společnost zaměstnávala cca 40 pracovníků. V létě téhož roku byla otevřena kancelář v Praze, kde má své sídlo značná část zákazníků společnosti. V roce 1997 poté byla založena dceřiná společnost ANECT v Bratislavě, ta se v roce 2000 transformovala na akciovou společnost. V roce 2002 byl z vlastních zdrojů navýšen základní kapitál ANECT a.s. na hodnotu 50 mil. Kč.

 

Společnost ANECT je držitelem ocenění Enterprise Partner of The Year 1999, Czech Republic (CISCO) Solution Partner of The Year 2000 v regionu EMEA (CISCO) a 2003 Gold Partner of The Year – EMEA (CISCO).

 

Miroslav Řihák, který je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti ANECT, je zároveň zakladatelem a spoluvlastníkem společnosti. „Z minulého zaměstnání jsem měl zkušenosti s velkými projekty, při nichž se implementovaly moderní komunikační technologie, stejně jako zkušenosti s dodavateli od menších českých firem po velké nadnárodní společnosti. Uvědomoval jsem si, že jsme schopni zvládat náročné projekty založené na nových dosud nevyzkoušených technologiích a přinést tak zákazníkovi konkurenční výhodu se stejnou nebo vyšší kvalitou než konkurence za příznivějších cenových podmínek,“ konstatuje uvedl Miroslav Řihák.

 

Zatímco vize společnosti se podle Miroslava Řiháka nemění, další růst společnosti by měl být výrazněji směrován i ke klientům mimo ČR.

 

 

Pátý ročník prestižní soutěže Podnikatel roku

 

O titul Podnikatel roku bojovali letos podnikatelé v České republice už popáté. Mezinárodní soutěž, kterou založila firma Ernst & Young, se poprvé konala v roce 1986 v USA a v současné době se pravidelně vyhlašuje už ve 35 zemích světa – například v Kanadě, Velké Británii, Francii, Japonsku či Německu. Česká republika je mezi organizátory prestižní soutěže od roku 2000, a stala se tak první zemí střední a východní Evropy, kde soutěž konala.

 

Z výzkumu, který Ernst & Young provedli mezi zahraničními vítězi soutěže vyplynulo, že firmy nositelů titulu Podnikatel roku mají snazší cestu k úvěrům, lepší pracovní morálku zaměstnanců a vyšší prestiž. Podobný výzkum provedla společnost Ernst & Young i mezi finalisty soutěže Podnikatel roku v České republice. Drtivá většina finalistů hodnotí soutěž Podnikatel roku jako přínosnou. Sedmdesát procent finalistů uvedlo, že jejich účast ve finále soutěže měla pozitivní vliv na jejich podnikatelské aktivity. Naprosto všichni finalisté by pak účast v soutěži doporučili i dalším podnikatelům.

 

Z průzkumu, který firma Ernst & Young vypracovala mezi finalisty české části soutěže Podnikatel roku, vyplynulo, že každého druhého finalistu přihlásili do soutěže kolegové. Třicet procent respondentů uvedlo, že se přihlásili sami a 20 % přihlásili příbuzní nebo přátelé.

 

Devadesát procent finalistů uvedlo, že jejich kolegové přijali účast ve finále pozitivně. U deseti procent finalistů naopak kolegové nevěděli, že se soutěže účastní. Osmdesát procent finalistů uvedlo, že účast ve finále jim pomohla zlepšit obraz firmy v médiích. Dvacet procent respondentů uvedlo, že to nedovede zhodnotit.

 

Téměř tři čtvrtiny finalistů z předchozích tří českých ročníků, konkrétně 70 %, získalo účastí v soutěži zajímavé kontakty. Všichni finalisté předchozích ročníků soutěže Podnikatel roku se pak shodli na tom, že účast v soutěži je dobré využít pro propagaci firmy. Všichni finalisté svou účast uvádí na firemních materiálech, z toho 40 % zmiňuje svou účast ve finále v propagačních firemních materiálech, 30 % na internetových stránkách své firmy a 40 % v tiskových zprávách a dalších materiálech určených pro novináře.

 

Soutěž Podnikatel roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle nichž jsou posuzováni jednotliví účastníci, v každé zemi srovnatelná. Jako hlavní kriterium se posuzuje růst obratu, zisku a počtu zaměstnanců během posledních tří let. Dále se zvažuje udržitelnost růstu v delším časovém období a také se přihlíželo k možným rizikovým faktorům jako například nadměrnému úvěrovému zatížení.

 

O titul Podnikatel roku měl právo bojovat každý podnikatel aktivně působící ve vedení firmy, která existuje nejméně tři roky, v roce 2003 měla alespoň 20 zaměstnanců a v níž vlastní alespoň 10% podíl na základním kapitálu. Podnikatelé mohli přihlášku podat sami nebo tak za ně mohli učinit kolegové, zaměstnanci, obchodní partneři nebo přátelé. Novinkou letošního ročníku bylo i zapojení široké veřejnosti. Prostřednictvím stránky www.podnikatelroku.cz bylo možné nominovat do soutěže podnikatele, který by si ocenění zasloužil.

 

„Soutěž Podnikatel roku v České republice, kterou jsme letos vyhlásili již popáté, přináší všem účastníkům uznání jejich práce a podtrhuje jejich klíčovou úlohu při ovlivňování rozvoje ekonomiky České republiky. Popularita a prestiž udělovaných ocenění a soutěže samotné neustále roste, proto jsme se jako hlavní organizátor pustili do výběru těch nejlepších znovu,“ řekl Dirk Kroonen, vedoucí partner Ernst & Young Česká republika.

 

O vítězi rozhodla porota, složená z významných osobností akademické, podnikatelské a finanční sféry. Členy poroty jsou:

 

·        Zbyněk Frolík, ředitel společnosti LINET s r. o. a držitel titulu Podnikatel roku 2003,

·        Radomil Novák, generální ředitel vládní agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest,

·        Peter Loewenguth, prezident CMC Graduate School of Business,

·        Ondřej Bartoš, výkonný ředitel TUESDAY Business Network a spoluzakladatel First Tuesday CZ,

·        Petr Merežko, ředitel odboru strukturovaného financování a řízení produktů Živnostenské banky.

 

„Živnostenská banka se zaměřuje zejména na malé a střední podnikatele, proto podporuje soutěž Podnikatel roku. Díky ní se totiž může veřejnost dozvědět více o úspěšných malých  a středních podnikatelích a jejich firmách,“ řekl Petr Merežko.

 

Další novinkou letošního ročníku je nová podkategorie Technologický Podnikatel roku 2004. Tu připravuje společnost Ernst & Young ve spolupráci se sdružením TUESDAY Business Network. Do této podkategorie byli zařazeni účastníci soutěže Podnikatel roku 2004, jejichž firma působí v oblasti moderních technologií nebo moderní technologie významným způsobem využívá v hlavní podnikatelské činnosti. Mezi hlavní hodnotící kritéria patří stupeň integrace moderních technologií ve firemních procesech, míra ovlivnění ekonomické úspěšnosti firmy moderními technologiemi a dlouhodobá strategie související s využíváním moderní technologie.

 

Letošní držitel českého titulu Podnikatel roku postoupí podobně jako předchozí vítězové do celosvětového kola této soutěže, které se uskuteční na jaře 2005 v Monte Carlu. Letošního finále Světového Podnikatele roku 2004 se zúčastnil český držitel titulu Podnikatel roku 2003 Zbyněk Frolík, ředitel společnosti Linet.

 

Nositelem titulu Světový Podnikatel roku 2004 se stal filipínský obchodník Tony Tan Caktiong, šéf společnosti Jollibee Foods Corporation. Jeho společnost Jollibee Foods Corporation se stala v současnosti jednou z nejobdivovanějších a vysoce respektovaných společností v celé Asii.

 

Generálním partnerem soutěže Podnikatel roku 2004 je Živnostenská banka, partnery jsou ČSA a ABRA a podporovateli TUESDAY Business Network, CzechInvest a Hospodářská komora hlavního města Prahy. Mediálně celou akci zaštítila Mladá Fronta DNES, iDnes, Prague Tribune  týdeník Euro a Český rozhlas - Radiožurnál.

 

Informace o Ernst & Young:

Ernst & Young patří mezi nejvýznamnější celosvětové společnosti poskytující odborné poradenské služby. Jedním z cílů, jež si tato organizace vytkla, je obnovit důvěru veřejnosti ve společnosti poskytující odborné poradenské služby a v kvalitu účetního výkaznictví. V rámci poradenské sítě Ernst & Young působí ve více než 140 zemích celého světa 100 tis. odborníků, na něž jsou kladeny ty nejpřísnější nároky, pokud jde o osobní integritu, kvalitu práce či odborné předpoklady. Díky tomu tito odborníci poskytují klientům služby té nejvyšší kvality, jež se opírají o bohaté znalosti a zkušenosti Ernst & Young s finančnictvím, realizací transakcí a řízením rizik, a to v klíčových oblastech své činnosti - v oblasti auditu, daní a transakčního poradenství. V některých zemích, kde to legislativa umožňuje, Ernst & Young poskytuje také právní poradenství. Výnosy za právní služby jsou zahrnuty do výnosů divize daňového poradenství. Podrobnější informace o celosvětové poradenské síti Ernst & Young a jejím přístupu k nejrůznějších ekonomickým otázkám a problémům najdete na webových stránkách www.ey.com/perspectives.  Název Ernst & Young zahrnuje všechny členy globální organizace Ernst & Young.

 

Informace o soutěži Podnikatel roku

Soutěž Podnikatel roku (Entrepreneur Of The Year®), která vybírá nejúspěšnější průkopníky v oblasti podnikání, byla založena společností Ernst & Young ve Spojených státech amerických v roce 1986. Během své existence se rozšířila do řady zemí celého světa. V roce 2003 proběhly národní soutěže v 31 státech, letos pořádá společnost Ernst & Young tuto soutěž již ve 35 zemích. Smyslem této soutěže je upozorňovat veřejnost na vynikající osobní  příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé, začínající podnikatele. Soutěž je také výjimečnou příležitostí, jak ocenit mnohaleté úsilí výjimečných mužů a žen. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.ey.com/weoy.

 

Informace o Živnostenské bance:

Živnostenská banka je nejstarší tuzemskou bankou působící na našem území a byla první bankou ve střední a východní Evropě privatizovanou vstupem zahraničního kapitálu.  Podnikatelům, malým a střední firmám nabízí v 8 regionálních centrech a 31 pobočkách ucelené portfolio služeb - od moderních forem platebního styku přes aktivní správu klientových prostředků až po nejrůznější možnosti financování běžného provozu a investičních potřeb.

 

Majoritním akcionářem Živnostenské banky je s podílem 96,4 % na základním kapitálu italská banka UniCredito Italiano S.p.A. Za dobu své historie je Živnostenská banka držitelem řady ocenění. V prosinci roku 2003 získala 2. místo v kategorii Nejdynamičtější banka roku v rámci prestižního ocenění MasterCard Banka roku 2003. V roce 2004 Živnostenská banka získala ocenění Zlatá koruna pro nejlepší podnikatelský účet Business Menu XXL+.

Diskuze (1) Další článek: Studie: část majitelů iPodu přechází z PC na počítače Apple

Témata článku: Bezpečnost, Moderní oblast, Monte Carlo, Network Solutions, Monte, Carlo, Radiožurnál, Tribune, Moderní technologie, Unicredit, Riziková oblast, ČSA, Young, Odborný titul, Monty, Ovlivňování


Určitě si přečtěte

Nvidia představila grafické karty GeForce RTX 3090, RTX 3080 a RTX 3070. Známe české ceny

Nvidia představila grafické karty GeForce RTX 3090, RTX 3080 a RTX 3070. Známe české ceny

** Nvidia uvedla nové desktopové grafické karty GeForce RTX 3000 ** Jedná se o modely GeForce RTX 3070, 3080 a 3090 ** K výrobě se používá 8nm technologii od Samsungu

Karel Javůrek | 67

10 míst na mapách Googlu, která nesmíte vidět. Nahradily je čtverečky

10 míst na mapách Googlu, která nesmíte vidět. Nahradily je čtverečky

** Deset míst, které nesmíte vidět ve webových mapách ** Jsou to letiště, základny i elektrárny ** Nejvíce míst tají Francie

Jakub Čížek | 21


Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test fitness náramků

Levné záložní zdroje

Jak si zabezpečit domov

Nejlepší monitory na trhu