Testy ECDL nově i na platformě Google Chrome

Testy ECDL nově i na platformě Google Chrome

Mezinárodní testy počítačové gramotnosti ECDL (Europen Computer Driving Licence) lze nyní skládat nově i v prostředí internetového prohlížeče Google Chrome. V Česku zaštiťuje mezinárodní projekt, který je také někdy označován jako „řidičák na počítač“, profesní neziskové občanské sdružení Česká společnost pro kybernetiku a informatiku. „Mezinárodně platný ECDL certifikát jasně dokládá, že jeho držitel umí efektivně a všestranně používat osobní počítač, tj. že je počítačově gramotný. Testovaná osoba si může zvolit, v jakém programovém prostředí chce odpovídající ECDL testy skládat,“ vysvětluje Jiří Chábera, manažer ECDL pro ČR. Nejnověji byl pro modul 7 – Práce s Internetem a komunikace - akreditován moderní internetový prohlížeč Google Chrome.

Produktům společnosti Google, prohlížeč Google Chrome nevyjímaje, dává přednost stále více uživatelů osobních počítačů. Nyní mají i tito lidé možnost skládat testy počítačové gramotnosti ECDL, aniž by museli při testech využívat jiný internetový prohlížeč, než běžně používají. „Testy ECDL jsou skutečně nezávislé na jakékoliv platformě a ověřují znalosti principů, nikoli jen znalosti toho či onoho programového produktu“, vysvětluje Chábera a dodává, že „rozrůstání komunity uživatelů preferující internetový prohlížeč Google Chrome bylo impulsem pro přípravu nové sady ECDL testů, která tento vyspělý prohlížeč využívá“.

Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

ECDL Certifikát se skládá ze sedmi nezávislých modulů zaměřených na jednotlivé oblasti využití počítače na uživatelské úrovni. Právě internet a komunikace je náplní sedmého modulu. Předchozí moduly jsou zaměřeny například na prezentace, využití databází, tabulkové procesory, zpracování textu či základní pojmy informačních a komunikačních technologií včetně správy souborů. Testy počítačové gramotnosti ve světě absolvovalo již téměř 11 miliónů uživatelů počítačů, z toho přibližně padesát tisíc Čechů.

Další článek: Nejlepší softwarový firewall podle čtenářů Živě.cz

Témata článku: Test, Komunikační prostředí, Internetový prohlížeč, Základní znalost, Efektivní využití, Znalost, Základní princip, Úspěšný test

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší