Teplárny Brno zvolily pro správu dodavatelsko-odběratelské dokumentace systém TreeINFO

Teplárny Brno zvolily pro správu dodavatelsko-odběratelské dokumentace systém TreeINFO

Praha 13.6.2007 – SYCONIX, a.s., dodavatel řešení v oblasti správy dokumentů, informací a podnikového obsahu, pomohl společnosti Teplárny Brno, a.s. vybudovat elektronický archiv dodavatelských smluv a odběratelské dokumentace včetně podpory procesu vzniku nových smluv, postavený na systému TreeINFO.

Řešení spravuje odběratelskou dokumentaci a dokumentaci vážící se k odběrným místům, a to především faktury, smlouvy, a v neposlední řadě i podporuje komunikaci s jednotlivými odběrateli. Díky extranetovému řešení mají odběratelé online přístup ke svým dokumentům a informacím (historie odběrů, kopie faktur apod.). Dokumenty jsou ze systému TreeINFO publikovány přímo na extranet a naopak vyplněné žádosti zákazníků z extranetu jsou opět zpracovány v systému.
Součástí řešení je podpora procesu tvorby dodavatelských smluv včetně schvalování ve workflow a jejich evidence a archivace.  Další součástí je evidence vybraných provozních dokumentů a následná publikace na firemním intranetu.

Teplárny Brno využívají systém TreeINFO také pro elektronickou správu vnitropodnikových aktů společnosti, manuálů a pokynů včetně publikace na firemním intranetu a k elektronické tvorbě žádanek, která výrazně zrychlila proces schvalování nákupů materiálů a služeb. 

„Hlavními přínosy řešení v naší společnosti jsou především přehledná evidence dodavatelských smluv, narovnání, zprůhlednění a významné urychlení procesů souvisejících s jejich vznikem a archivací, odstranění duplicitních dokumentů, jednoznačná a prokazatelná evidence komunikace se zákazníky a dostupnost zákaznické dokumentace na »jedno kliknutí«,“ řekl Ing. Vladislav Kovář, vedoucí útvaru výpočetní techniky a telekomunikací ze společnosti Teplárny Brno, a.s.

Témata článku: Evidence, Intranet, Workflow, Firemní komunikace, Významná součást, Vznik, Pokyn

Aktuální číslo časopisu Computer

Test 11 telefonů do 6 000 Kč

Postavte si a přetaktujte počítač

Srovnali jsme 7 sportovních kamer

Která zaměstnání nahradí roboti?