Teplárna Strakonice, a.s zavádí nový informační systém – rozhodla se pro mySAP All–in-One

Vedení společnosti Teplárna Strakonice, a. s. v červnu 2005 rozhodlo o zavedení nového ekonomicko-logistického informačního systému (ERP), kterým je systém mySAP All–in-One. Implementace, která v současnosti probíhá, je prováděna ve spolupráci se společností IDS Scheer ČR, s.r.o. Projektu předcházela analýza firemních procesů. Jejím cílem bylo vytvoření zadání pro nový informační systém, který optimálně podporuje průběh firemních procesů. IDS Scheer je také partnerem společnosti při přechodu na procesní řízení s cílem zvýšení výkonnosti společnosti, a to za využití nástroje ARIS.
Teplárna Strakonice, a.s zavádí nový informační systém – rozhodla se pro mySAP All–in-One

Společnost Teplárna Strakonice, a. s. se rozhodla vyměnit stávající ekonomicko-logistický informační systém a nahradit jej řešením, které umožní pokrýt její další rozvoj teplárny a postupnou integraci klíčových SW aplikací. Vedení společnosti Teplárna Strakonice, a. s. svým rozhodnutím rovněž reagovalo na rostoucí konkurenci na trhu dodávky tepla i na měnící se situaci, kterou charakterizuje především větší tlak odběratelů na snižování spotřeby tepelné energie.

Jako nejvhodnější nástroj k dosažení výše popsaných záměrů byl vybrán moderní ekonomicko-logistický informační systém (tzv. ERP – Enterprise Resource Planning systém) na platformě mySAP All-in-One. Technologickým i poradenským partnerem teplárny během celého projektu je společnost IDS Scheer ČR, s.r.o.

Zvolené řešení umožní teplárně mnohem rychleji a efektivněji reagovat na měnící se požadavky trhu a související změny právních předpisů. Jeho výhodou je stabilita, flexibilita a vazba na stávající procesy teplárny, která významně podpoří její dlouhodobou konkurenceschopnost této společnosti.

Implementaci mySAP All-in-One řešení předcházela analýza firemních procesů a jejich optimální nastavení v souladu s podnikatelskými cíli společnosti pro nynější implementaci řešení mySAP. K tomu Teplárna Strakonice, a.s. využila nástroje ARIS vyvinutého firmou IDS Scheer. Zpracování procesních modelů pomocí nástrojů ARIS dává k dispozici prostředí pro efektivní provádění budoucích změn ve společnosti Teplárna Strakonice, a.s.

 

O společnosti Teplárna Strakonice, a. s.

Posláním společnosti Teplárna Strakonice, a.s. je zabezpečit plynulé a spolehlivé zásobování teplem ze soustavy centralizovaného zásobování na území města Strakonice. Společnost dodává zákazníkům 915 000 GJ tepla za rok, přičemž ročně navíc vyrobí 130 000 MWh silové elektrické energie, kterou odebírá E.ON Energie, a.s. Ve společnosti je zaměstnáno 230 zaměstnanců.

 

O společnosti IDS Scheer ČR, s.r.o.

Společnost IDS Scheer nabízí strategické poradenství pro zlepšování podnikových procesů a komplexní řešení podpůrných informačních systémů. Pomáhá zákazníkům na celém světě optimalizovat jejich interní procesy a propojit dodavatelsko-odběratelské řetězce s podporou ERP. To umožňuje těmto zákazníkům zvýšit výkonnost, snížit náklady a tak získat konkurenční výhodu. Konzultanti IDS Scheer podporují klienty při implementaci moderních systémů, jako je např. Supply Chain Management, Enterprise Management, Customer Relationship Management, Product Lifecycle Management, Business Process Engineering či Business Process Outsourcing a Controlling Support. Nezanedbatelnou část produktového portfolia představují též konzultační služby systému SAP. Použitím vlastní metodiky ARIS Value Engineering (AVE) nabízí IDS Scheer ideální propojení těchto součástí celého portfolia – propojení podnikové strategie s IT řešeními a také s controllingem zavedených procesů.

Společnost IDS Scheer byla založena v roce 1984 profesorem Augustem-Wilhelmem Scheerem spolu se zaměstnanci University of the Saarland a nyní obsluhuje zákazníky ve více než 50 zemích světa. V roce 2004 společnost vykázala se zhruba 2300 zaměstnanci celkový obrat 280 milionů euro. IDS Scheer je držitelem certifikace SAP Global Services Partner.

Díky akvizici francouzské společnosti Groupe Expert a regionálních poboček poradenské společnosti Plaut ve střední a východní Evropě a v Severní Americe rozšířila IDS Scheer své portfolio o služby IT a hosting.

IDS Scheer již 20 let vykazuje pozitivní finanční výsledky, a je proto uvedena ve výběrovém indexu TecDAX na frankfurtské burze.

Vlastní produkty společnosti IDS Scheer ARIS™ Toolset a ARIS™ Process Performance Manager jsou jako součásti ARIS™ Process Platform for Process Excellence klíčovými hráči na světovém trhu v oblasti procesního řízení. IDS Scheer může jako jediná společnost nabídnout optimální spojení konzultačních služeb se softwarovým řešením. Díky strategické spolupráci se společností SAP jsou nástroje a metody ARIS standardem pro platformu NetWeaver a nabízí tak poprvé software a řízení procesů v integrovaném celku.

Fraunhoferův institut (IAO) hodnotí ARIS™ jako nejlepší produkt a analýza Gartner Group určuje IDS Scheer jako nejvíce inovativní společnost v segmentu procesního řízení.

IDS Scheer přináší řešení pro střední a malé podniky – ARIS™ SmartPath. Toto integrované řešení poskytuje malým a středním podnikům rychlý, procesně orientovaný přístup k odvětvovým řešením ERP. Je utvářeno přednastavenými softwarovými produkty v kombinaci s rozsáhlými zkušenostmi konzultantů z daného segmentu.

Česká pobočka IDS Scheer působí na místním trhu od roku 1994. Partnerství se společností COMSOFT, s.r.o., která již byla autorizovaným solution partnerem společnosti IDS Scheer AG, bylo postupně posilováno zvyšováním majetkové účasti – plnou integrací do skupiny IDS Scheer prošla v letech 2002 až 2003.

Od července 2003 je IDS Scheer ČR, s.r.o. certifikována dle ISO 9001:2000, a to pro poskytování strategického poradenství pro zlepšování business procesů a komplexní řešení podpůrných informačních systémů.

V září 2003 IDS Scheer ČR, s.r.o. převzala dvě významné produktové divize společnosti Pragodata, a.s. působící v oblasti podnikových informačních systémů a strategického řízení aktiv (Strategic Asset Management). Tyto divize byly začleněny do organizační struktury IDS Scheer ČR, s.r.o. a ideálně doplnily portfolio služeb, produktů a kompetencí využitelných ve všech segmentech trhu České republiky a regionu Střední a Východní Evropy.

V roce 2004 dosáhla společnost IDS Scheer ČR, s.r.o. obratu 383 mil. Kč. Na konci roku 2004 měla společnost celkem 134 zaměstnanců.

Mezi nejvýznamnější zákazníky IDS Scheer ČR, s.r.o. patří společnosti: Česká spořitelna, a.s., Český Telecom, a.s., ČETRANS a.s., ČSA a.s., DHL International (Czech Republic), s.r.o. (Danzas s.r.o.), Dopravní podnik města Brna, a.s., Jihočeská energetika a.s., Jihomoravská energetika, a.s., Kaufland Česká republika v.o.s., LASSELSBERGER, a.s., Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, MODEL OBALY a.s., MUZO, a.s., Pivovary Staropramen a.s., Pražská energetika, a.s., Preciosa a.s., SAZKA, a.s., SETUZA a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Východočeská energetika, a.s., Zentiva, a.s. Praha.

 

Certifikace a ocenění:

  • SAP Global Partner
  • SAP Alliance Partner
  • SAP CRM Partner
  • SAP Netweaver Partner
  • certifikace SAP pro produkt IS-U/CCS
  • certifikace SAP Enterprise Portal
  • oborové certifikace SAP pro malé a střední podniky
  • certifikace Relsie - Způsobilost produktu pro použití v informačních systémech veřejné správy na základě shody se stanovenými standardy, technickými normami a požadovaným stupněm bezpečnosti
  • certifikace Národním bezpečnostním úřadem

 

O společnosti SAP ČR, s.r.o.

Česká pobočka společnosti SAP byla založena v roce 1993 a dnes v ní působí přes 160 zaměstnanců. Za dobu své existence získala pro svá řešení podnikových informačních systémů více než 430 zákazníků. Mezi nimi je již 61 společností z aktuálního žebříčku CZECH TOP 100 a 8 společností z CZECH TOP 10.

 

O nástroji ARIS

Nástroj ARIS umožňuje popisování procesů a analýzu jejich vzájemných vazeb, propojení činností procesu s organizační strukturou, strukturou řídící dokumentace společnosti a podporou IT technologiemi ve formě uceleného popisu společnosti (tzv. podnikový procesní model).

ARIS umožňuje i generování obsahu procesního modelu na podnikový intranet a tím jeho přiblížení všem zaměstnancům společnosti. Vytvoření a sdílení procesního modelu je přitom základním předpokladem pro zavádění řízení kvality ve společnosti. Umožňuje dále nastavení mechanismů pro měření výkonnosti procesů a tím podporuje jejich neustálé zlepšování. ARIS je dlouhodobě hodnocen nezávislou společnosti Gartner Group jako nejlepší současný nástroj na podporu procesního řízení.

 

O řešení mySAP

Řešení mySAP je spojením sady špičkových a vysoce škálovatelných ERP aplikací s celosvětově největším podílem na trhu, ale také moderní technologické platformy SAP NetWeaver, která plně podporuje internetové standardy. Řešení mySAP  tak splňuje požadavky kladené na podnikový informační systém pro nasazení ve středně velkých až velkých organizacích a to ve všech odvětvích.

mySAP ERP poskytuje soubor funkcí pro podporu analytických činností, finančního řízení, řízení lidských zdrojů, řízení logistiky (včetně logistiky výrobní) a korporačních služeb. Obsahuje rovněž sadu předkonfigurovaných servisních aplikací pro zaměstnance a manažery. Nástroje, které jsou součástí technologické platformy SAP NetWeaver, podporují efektivní správu systému, a to především v oblasti správy softwarových konfigurací, administrace uživatelů, centralizované správy dat i správy webových služeb.

Váš názor | Nové skiny pro Seznam E-mail jsou na světě

Témata článku: Controlling, Francouzský úřad, Dopravní úřad, Augusta, ČSA, Staropramen, August, Podnikový nástroj, Asset Management, Technické zlepšování, DHL

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší