Telefónica O2 zkvalitňuje nabídku ICT řešení

7.11.2006 - Společnost Telefónica O2 Czech Republic, která je mimo poskytování komplexních telekomunikačních služeb také významným dodavatelem ICT řešení pro státní, korporátní a firemní segment, rozšiřuje od 1. listopadu 2006 svůj tým o další experty z oblasti systémové integrace. K tomuto dni totiž pod křídla mateřské firmy přechází její dosavadní 100% dceřiná společnost Omnicom Praha s.r.o., která bude nově vystupovat pod jménem Telefónica O2 Services. Hlavním přínosem této změny pro zákazníky bude především zkvalitnění služeb v oblasti datových a informačních technologii a díky posílení týmu zákaznických řešení i pružnější reakce na zákaznické požadavky.

Telefónica O2 Services bude profitovat z bohatých zkušeností svého právního předchůdce, který patří v oblasti poskytování ICT služeb k naprosté špičce a mezi jehož zákazníky patří instituce jako například Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy, cestovní kancelář Fischer či firma Home Credit. Syntéza se společností Telefónica O2 Czech Republic mu nově přinese přístup ke globálnímu know–how a zdrojům mateřské společnosti, která nabízí zázemí silného a spolehlivého partnera všem stávajícím i budoucím zákazníkům. Díky synergickému efektu z propojení obou subjektů tak vznikl poskytovatel služeb, který má na českém trhu mimořádně silnou pozici.

„Jsme potěšeni, že můžeme být součástí velké mezinárodní telekomunikační skupiny a vystupovat pod tak silnou značkou, jakou O2 bezesporu je:“ uvedl Radomír Adámek, výkonný ředitel společnosti Telefónica O2 Services. „Našim zákazníkům chceme pod novou značkou i nadále přinášet jen ty nejkvalitnější služby v oblasti datových a informačních služeb a především pružně reagovat na jejich požadavky.“

Telefónica O2 Services poskytuje ICT služby, které je možné rozdělit do dvou hlavních proudů. První zahrnuje služby komplexního outsourcingu IT infrastruktury, zatímco druhý integruje služby ICT, provoz infrastruktury, hosting, housing a v neposlední řadě také řízené ICT služby. Kromě nich společnost nabízí kompletní portfolio doplňkových služeb, jako je například školení zaměstnanců, servis a odborné konzultace dle požadavků zákazníka.

Předností společnosti Telefónica O2 Services je především přístup k technologiím, optimalizace jejich využití a z toho vyplývající finanční úspory. Díky implementace standardu pro řízení ICT - ITIL (IT Infrastructure Library), který představuje jeden z nejvýznamnějších přístupů k problematice správy ICT infrastruktury, může společnost vytvořit ty nejefektivněji řešení, které přinesou zákazníkům společnosti Telefónica O2 Czech Republic maximální možnou úsporu nákladů na provoz a využívání ICT.

Kontakt pro další informace:
MARTIN ŽABKA
tiskový mluvčí
tel: 800 163 342 (800 1 MEDIA)
fax: 271 469 896
e-mail: public.relations.cz@o2.com
http://www.cz.o2.com

O společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., je prvním integrovaným operátorem v České republice, který vznikl 1. července 2006 spojením nejvýznamnějšího provozovatele pevných linek, ČESKÉHO TELECOMU, a.s., a nejsilnějšího mobilního operátora, Eurotel Praha, spol. s r.o., do jedné telekomunikační společnosti. Společnost dnes provozuje téměř osm miliónů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě.

Telefónica O2 Czech Republic nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice. Mimořádnou pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v datové a internetové oblasti. Společnost provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně unikátních sítí 3. generace - datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Telefónica O2 Czech Republic nabízí také největší síť WiFi hotspotů v zemi.

V rámci mezinárodní skupiny Telefónica patří Telefónica O2 Czech Republic ke skupině O2. Právě značku O2 firma využívá pro všechny své marketingové aktivit. Ta je ve veškeré komunikaci podpořena značkou mateřské společnosti Telefónica.

O společnosti O2

Společnost O2 zahrnuje operátory mobilních sítí ve Velké Británii a Irsku i integrované operátory pevných a mobilních sítí v Německu a České republice. Zároveň je vlastníkem 50 % podílu ve společných podnicích Tesco Mobile ve Velké Británii a Tchibo Mobilfunk v Německu; je také 100% majitelem společnosti Be, vedoucího poskytovatele širokopásmových služeb ve Velké Británii. Do skupiny patří i společnost O2 Airwave, která dodává zabezpečenou digitální komunikaci složkám záchranného systému a dalším veřejným organizacím.

Sídlo společnosti O2 patřící do skupiny Telefónica je ve Slough ve Velké Británii. Společnost O2 má po celé Evropě má přes 37 milionů zákazníků.

O společnosti Telefónica

Telefónica je z hlediska tržní kapitalizace jednou z největších telekomunikačních firem na světě. Své obchodní aktivity zaměřuje především na trhy pevné a mobilní telefonie, přičemž za klíčový nástroj k rozvoji obojího považuje širokopásmové připojení.

Společnost ve významném rozsahu působí v 19 státech a její zákaznická základna představuje přes 191 miliónů účastnických přístupů po celém světě. Telefónica je velmi výrazně zastoupena v Latinské Americe, kam soustřeďuje podstatnou část své růstové strategie.

Veškeré akcie společnosti Telefónica jsou kotované na burze, přičemž se o ně dělí více než 1,5 miliónu přímých akcionářů. Základní kapitál je v současnosti rozdělen mezi 4 921 130 397 kmenových akcií obchodovaných na španělské burze (Madrid, Barcelona, Bilbao a Valencie) i na burzách v Londýně, Paříži, Frankfurtu, Tokiu, New Yorku, Limě, Buenos Aires a São Paulu.

Váš názor Další článek: Doplnění k testu grafických karet v časopisu Computer 21/06

Témata článku: , , , , , , , , , , ,