Telefónica O2 získala osvědčení NBÚ o bezpečnostní spolehlivosti

Na základě úspěšného průběhu bezpečnostního řízení vydal Národní bezpečnostní úřad koncem října 2006 společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tzv. Osvědčení podnikatele, na základě kterého je společnosti umožněn přistup k utajovaným informacím stupně utajení TAJNÉ ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
Telefónica O2 získala osvědčení NBÚ o bezpečnostní spolehlivosti

Martin Bek, výkonný ředitel pro lidské zdroje a podpůrné služby společnosti Telefónica O2 Czech Republic, uvádí: „Získané Osvědčení podnikatele, vydané Národním bezpečnostním úřadem, je především pro zákazníky z oblasti státní správy zárukou, že s utajovanými informacemi a dalšími citlivými informacemi poskytovanými společnosti, např. v souvislosti se zajišťováním služeb elektronických komunikací pro potřeby těchto subjektů, bude zacházeno způsobem přesně stanoveným výše uvedeným zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami. Jsme velmi rádi, že jsme opět potvrdili tuto vysokou úroveň bezpečnostní způsobilosti.“

Společnost Telefónica O2 také disponuje odpovídajícím počtem zaměstnanců, kteří se (jako fyzické osoby) podrobili bezpečnostnímu řízení prováděnému NBÚ a jsou držiteli příslušného Osvědčení fyzické osoby, opravňujícího je k přístupu k utajované informaci, nebo Dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby, opravňujícího k výkonu tzv. citlivé činnosti.

Získané osvědčení mj. umožňuje společnosti účastnit se veřejných obchodních soutěží vyhlašovaných subjekty státní správy na zajištění služeb elektronických komunikací, které je spojené s přístupem k utajovaným informacím, poskytovat a zajišťovat tyto služby v objektech se zvláštním režimem vstupu a plnit další povinnosti uložené společnosti některými speciálními zákony.

Kontakt pro další informace:
MARTIN ŽABKA
tiskový mluvčí
tel: 800 163 342 (800 1 MEDIA)
fax: 271 469 896
e-mail: public.relations.cz@o2.com
http://www.cz.o2.com

O společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., je prvním integrovaným operátorem v České republice, který vznikl 1. července 2006 spojením nejvýznamnějšího provozovatele pevných linek, ČESKÉHO TELECOMU, a.s., a nejsilnějšího mobilního operátora, Eurotel Praha, spol. s r.o., do jedné telekomunikační společnosti. Společnost dnes provozuje téměř osm miliónů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě.

Telefónica O2 Czech Republic nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice. Mimořádnou pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v datové a internetové oblasti. Společnost provozuje nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně unikátních sítí 3. generace - datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu, obrazu a videa. Telefónica O2 Czech Republic nabízí také největší síť WiFi hotspotů v zemi.

V rámci mezinárodní skupiny Telefónica patří Telefónica O2 Czech Republic ke skupině O2. Právě značku O2 firma využívá pro všechny své marketingové aktivit. Ta je ve veškeré komunikaci podpořena značkou mateřské společnosti Telefónica.

O společnosti O2

Společnost O2 zahrnuje operátory mobilních sítí ve Velké Británii a Irsku i integrované operátory pevných a mobilních sítí v Německu a České republice. Zároveň je vlastníkem 50 % podílu ve společných podnicích Tesco Mobile ve Velké Británii a Tchibo Mobilfunk v Německu; je také 100% majitelem společnosti Be, vedoucího poskytovatele širokopásmových služeb ve Velké Británii. Do skupiny patří i společnost O2 Airwave, která dodává zabezpečenou digitální komunikaci složkám záchranného systému a dalším veřejným organizacím.

Sídlo společnosti O2 patřící do skupiny Telefónica je ve Slough ve Velké Británii. Společnost O2 má po celé Evropě má přes 37 milionů zákazníků.

O společnosti Telefónica

Telefónica je z hlediska tržní kapitalizace jednou z největších telekomunikačních firem na světě. Své obchodní aktivity zaměřuje především na trhy pevné a mobilní telefonie, přičemž za klíčový nástroj k rozvoji obojího považuje širokopásmové připojení.

Společnost ve významném rozsahu působí v 19 státech a její zákaznická základna představuje přes 191 miliónů účastnických přístupů po celém světě. Telefónica je velmi výrazně zastoupena v Latinské Americe, kam soustřeďuje podstatnou část své růstové strategie.

Veškeré akcie společnosti Telefónica jsou kotované na burze, přičemž se o ně dělí více než 1,5 miliónu přímých akcionářů. Základní kapitál je v současnosti rozdělen mezi 4 921 130 397 kmenových akcií obchodovaných na španělské burze (Madrid, Barcelona, Bilbao a Valencie) i na burzách v Londýně, Paříži, Frankfurtu, Tokiu, New Yorku, Limě, Buenos Aires a São Paulu.

Váš názor Další článek: Časopis Time jmenoval YouTube vynálezem roku

Témata článku: Bezpečnostní služba, Veřejná síť, Mobilní síť, Madrid, Velká komunikace, Valencia, Velká skupina, Veřejná komunikace, Velká Británie, Czech Republic, Barcelona, Mobilní operátor, Velká Británie, Významná složka, Buenos Aires, Tesco Mobile

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší