Telefónica O2 otevírá nové hostingové centrum

Telefónica O2 otevírá nové hostingové centrum

Telefónica O2 otevírá nové hostingové centrum v Hradci Králové, které se svými technickými parametry řadí mezi nejmodernější hostingová centra v Evropě. Společnost tak rozšiřuje své kapacity v oblasti ICT a potvrzuje svoji pozici předního poskytovatele ICT řešení na českém trhu.

Telefónica O2 v současné době provozuje hostingové centrum Nagano, které bylo otevřeno v roce 2002 na pražském Žižkově. Díky velikému zájmu o tento druh služeb a jejich neustálý rozvoj je kapacita tohoto centra téměř zaplněna. Společnost se na základě této skutečnosti rozhodla vybudovat nové centrum nacházející se Hradci Králové.

"S rychlým rozvojem v oblasti řízených služeb a outsourcingu rostou také nároky na kapacitu našich technologií. Nové hostingové centrum jsme se rozhodli vybudovat nejen proto, abychom rozšířili své stávající možnosti, ale především proto, abychom mohli pokračovat v dalším vývoji ICT řešení nabízejících zákazníkům co nejkomplexnější služby v této oblasti," říká o novém centru Zdeněk Kaplan, výkonný ředitel společnosti pro rozvoj firemních služeb a řešení.

Při návrhu a následné výstavbě nového hostingového centra byl kladen veliký důraz na splnění požadovaných technických parametrů, dodržení všech platných norem a předpisů a zakomponování standardů společnosti Telefónica O2 prověřených několikaletým úspěšným provozem stávajícího datového centra a interních systémů. Celková plocha centra je 900 m2, dispozičně se jedná o tři samostatné sály o velikosti 300 m2. Konektivita s okolním světem je zajištěna přímým redundantním napojením do páteřní sítě společnosti Telefónica O2 o rychlosti 2 x 10 Gbit.

Pro zabezpečení vysoké dostupnosti v oblasti napájení bylo vybudováno plně redundantní energocentrum se samostatnou přípojkou včetně trafostanice, ve které jsou umístěny transformátory o celkovém výkonu 4 MVA. Nedílnou součástí energocentra jsou také záložní diesel generátory a zdroje záložního bezvýpadkového napájení (UPS) motor generátory pro překlenutí případných výpadků rozvodné sítě. Každý z datových sálů je připojen na energocentrum dvěma nezávislými přívody o celkovém příkonu 640 kVA odděleně,.

Z důvodu dodržení garantovaného prostředí pro umístění technologií ICT je každý sál vybaven systémem klimatizace, který je složen ze dvou nezávislých okruhů. Každý okruh obsahuje čtyřy samostatné klimatizační jednotky. Celkový chladící výkon jednoho sálu je 400 kW.

Velká pozornost byla věnována i oblasti bezpečnosti, a to jak fyzické, tak i objektové. Celé hostingové centrum je vybaveno systémem průmyslové televize s 24hodinovým záznamem, systémem kontroly a řízení vstupů, elektronickým zabezpečovacím a protipožárním systémem, včetně samostatného automatického systému zhášení. Samozřejmostí je i nepřetržitá fyzická ostraha.

Váš názor Další článek: Google Talk Labs Edition podporuje skupinový chat

Témata článku: Stávající systém, Technická kapacita, Celková kapacita, Nezávislá televize, Kaplan, Technický parametr, Velký výkon, Nezávislá kontrola, Velká kapacita, Diesel, Záložní zdroje UPS, Televize O2, Nová oblast, Přímý vstup, Samostatná služba, Požadovaná rychlost

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší