TechnoVision 2012: Úspěšné obchodní strategie těží z používání nových technologií

TechnoVision 2012: Úspěšné obchodní strategie těží z používání nových technologií

TechnoVision představuje unikátní strategický přístup společnosti Capgemini, který společnostem umožňuje profitovat z nejnovějších inovací a používat je s ohledem na konkrétní potřeby společnosti a jejích zákazníků. Díky tomuto přístupu lze efektivně mapovat nové technologie a trendy – vždy s ohledem na podporu obchodní činnosti společnosti. Zajímavé souvislosti mezi používáním nových technologií a změnami v oblasti podnikání byly představeny za účasti předních odborníků v Praze.

TechnoVision přináší nový pohled na použití běžně dostupných inovativních technologií pro podnikání a překlenuje tak mezeru, která vznikla mezi používáním technologií pro soukromé použití a pro podnikání.Přináší podněty pro vznik nových obchodních modelů.

Společnosti dostávají konkrétní odpovědi na otázky:

  • Které technologie budou mít největší vliv na rozvoj obchodu v horizontu roku 2012?
  • Jak mohou jednotlivé technologie podpořit podchycení nových oblastí na trhu?
  • Kterou změnu má společnosti učinit jako první? Jak rozfázovat implementaci nových technologií?

„Technologie se staly určujícím faktorem změn. Obchodní model se změnil. Jak získat přehled o technologiích a jejich změnách v rámci našeho podnikání? To jsou otázky, které nám naši klienti kladou ve stále větší míře. Vědomí nutnosti změn je jedna věc, ale klienti potřebují především pomoc v identifikaci klíčových aspektů pro jejich byznys – i s ohledem na záplavu nových produktů, služeb a konceptů. V konkrétních případech, na kterých jsem se podílel, klienti ocenili TechnoVision jako primární nástroj schopný zprostředkovat jasnou vizi přínosů.“ říká Andy Mulholland, Chief Technology Officer Capgemini.

„TechnoVision představuje cestu, jak porozumět trendům a najít ty, které mohou mít největší dopad na konkrétní obchodní či průmyslové odvětví,“ dodává Ondřej Králík, ředitel divize technologických konzultací, Capgemini Czech Republic. „Rapidně vzrůstající počet technologických inovací řadu společností mate. Právě TechnoVision je efektivním přístupem, jak tuto komplikovanost zjednodušit a zpřehlednit.“

Klíčové oblasti TechnoVision

Bylo identifikováno 7 zásadních kategorií technologických inovací, které mohou hrát důležitou roli pro klienty Capgemini:

  • You experience: Nové technologie nabízejí nové možnosti práce s technologiemi, a sice především zásadním zvýšením individualizace a vylepšením celkové zákaznické zkušenosti (např. iPod). Mohou tak vzniknout nové obchodní a komunikační návyky.
  • From transaction to interaction: Komunikace mezi obchodní společností a klientem se z reaktivní, popř. proaktivní mění v interaktivní. Obchodní společnosti až v komunikaci s klientem nalézá řešení jeho potřeb.
  • Process on the fly: Nová vlna servisně orientovaných řešení dává možnost řídit a vykonávat procesy, zároveň je měnit v (téměř) reálném čase.
  • Thriving on data: Dostupnost klíčových dat umožňuje přijímat správná rozhodnutí v rychle se měnícím a na informace bohatém prostředí.
  • Sector as a service: Základní a na komoditách postavené obchodní řešení je poskytováno jako přizpůsobená standardní služba na vyžádání.
  • Invisible infostructure: Z technické infrastruktury se stává vrstva pro uživatele neviditelná (ať již použitím virtualizace nebo tzv. cloud computing), podobně jako např. rozvody elektrické energie.
  • Open standards and service orientation: Organizace jsou stále závislejšími na znalostech přicházejících zvenčí, proto se používání otevřených standardů stává nutností.

Další informace o TechnoVision společnosti Capgemini: www.capgemini.com/services/technology-services/technovision/.

Další článek: Ministr Kocáb chce internet pro vězně

Témata článku: Reálné použití, Jasná odpověď, Správný rozvoj, Zásadní role, Technologická společnost, Primární data, Zásadní inovace, Nová změna, Přicházející zákazník, Vzrůstající trend, Nová technologie, Nový klient, Mate

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší