Systémy Helios opět chystají množství podzimních novinek

Systémy Helios opět chystají množství podzimních novinek

Již po sedmnácté se v letošním roce společnost LCS zúčastní v roli vystavovatele veletrhu Invex. Expozici systémů Helios z produkce LCS najdete již tradičně v pavilonu V, opět také na stánku s číslem 56. Všechny tři systémy Helios mají pro návštěvníky veletrhu, v rámci svých modulů a funkcionalit, připraveny zajímavé novinky. Kromě nich jsou samozřejmě připraveny i další aktivity, které však budou zveřejněny teprve krátce před veletrhem.

Optimalizace rychlostí procesů napříč funkcionalitami systému Helios Green byla jedním z cílů pracovníků vývoje k letošnímu podzimu. O tom, že se ve verzi 42, oproti verzi předcházející, skutečně podařilo rychlost podstatně zvýšit, se mohou přesvědčit jak noví zákazníci, tak ti, kteří na novou verzi nedávno přešli. Ve verzi 42 také může současně pracovat dvojnásobné množství uživatelů, než tomu bylo u verze 41, a to při srovnatelných časových odezvách.

U nové verze její tvůrci kladli důraz také na práci s ní nejen z pohledu uživatele, ale také z pohledu správce systému. Proto byly realizovány některé zásahy do systému práv tak, aby bylo možné systém používat co nejvíc intuitivně.

S tím souvisí také důraz na aktivní, otevřenou dokumentaci, která je nyní dostupná online. Pro tento účel se využívá t. zv. systém wiki, což mimo jiné umožňuje aktualizaci dokumentace také partnerům LCS, kteří se na vývoji systému podílejí.

Aktuálním problémem, který v současné době řeší mnozí uživatelé systému Helios Green, je migrace z verze 41 do verze 42, pro níž byl vytvořen model bezproblémového přechodu z původně používané technologie PowerBuilder na moderní Microsoft .NET.

„Snažíme se při procesu migrace maximálně vycházet vstříc potřebám našich zákazníkům při zachování veškerého komfortu,“ říká Jakub Platil, šéf obchodního týmu Helios Green. „V současné době zahajujeme masivní migraci našich zákazníků s cílem převést všechny na novou platformu do konce roku 2008,“ dodává.

Proces migrace je podpořen specializovaným programem s názvem „Migrační agent“, jehož úkolem je zinventarizovat implementaci dané zakázky, odhalit místa, která při migraci vyžadují zvýšenou pozornost, a připravit podklady pro migrační studii. Program je novinkou z vývojové dílny Helios Green a v budoucnu jej firma hodlá využívat i pro dokumentování nových implementací.

Důležité změny zaznamenal také modul Sklad. Ve spolupráci s firmou Combitrading (partnerem LCS) byla funkcionalita modulu vybavena napojením na čtečky čárových kódů, a to v oblasti příjmu na sklad, přeskladnění ze skladu na sklad, výdej na expedici a paletování zboží. Podpora napojení na čtečky je řešena sadou "univerzálních" skladových funkcí, které umožňují dle přání zákazníka přizpůsobit technické řešení jeho aktuální potřebě konkrétních skladových procesů. Na jedné straně je programovatelná čtečka, která uživatele provádí příslušnými potřebnými úkony (dle firemních skladových procesů), na druhé straně automaticky vznikají konkrétní skladové doklady, odpovídající jednotlivým akcím prováděným na snímači čárového kódu.

„Realizace pro konkrétního zákazníka představuje poměrně složité procesy,“ říká Eva Matysková, vedoucí analytického oddělení Helios Green. „Na příjmu je např. možnost vykrývání objednávek či odložení rozpracovaných dokladů do doby, než budou známy veškeré potřebné informace. U expedice je kladen důraz nejen na vytvoření výdejky, ale i návazných dokladů, např. transportních balení, práce s rezervací jednotlivých položek, apod. V oblasti inventur jsou zakládány doklady o inventurních nálezech, včetně specifických podrobností, jako je např. šarže či doba expirace.“

V rámci modulu Sklad spolupracuje LCS také s dalším partnerem, společností Kodys. Je producentem Warehouse Management System WMS Accellos - komplexního řešení pro automatickou evidenci a optimalizaci procesů a zásob v řízeném skladu. Samozřejmostí u WMS Accellos je využití technologií autoID – čárových kódů, RFID, bezdrátového přenosu dat a dalších. Warehouse Management System WMS Accellos pracuje jako nadstavba stávajícího celopodnikového ERP systému, například právě některého ze systémů Helios, se nímž si vyměňuje pomocí datového rozhraní potřebná data. Systém podporuje mobilní terminály Motorola (dříve Symbol) připojené do bezdrátové sítě pro on-line komunikaci, pro tisk etiket jsou podporovány tiskárny Zebra.

Tento vysoce specializovaný modul pro výrobní firmy, jehož nová verze byla vyvinuta vloni na podzim, je nositelem titulu „Finalista“ v soutěži „IT produkt roku 2007“, jejíž poslední kolo proběhne letos na podzim.

„Pro letošní podzim připravujeme v modulu Výroba novou funkcionalitu Vykrývání dlouhodobého plánu reálnými objednávkami zakázkové výroby,“ vysvětluje Eva Matysková. „S tím souvisí i možnost zaplánování podle typických představitelů skupin výrobků. Například pokud víme, že vyrobíme 1000 telefonů, teprve později je možné se rozhodnout, kolik kusů bude v konkrétním provedení.“

Vývojovým pracovníkům LCS se také podařilo podstatně zlepšit integraci CRM v systému Helios Green s dalšími produkty, např. s telefonními ústřednami a s produkty MS Office, MS Project, MS Visio a samozřejmě také MS Outlook. Výsledkem je celková synchronizace mezi MS Outlook a systémem Helios Green. Jedná se o oboustrannou synchronizaci e-mailů, kontaktních osob, kalendáře a úkolů mezi oběma systémy.

„V současné době také připravujeme integraci s produktem Lotus Notes a dalšími systémy, protože někteří naši zákazníci tyto produkty používají“ upřesňuje Jakub Platil.

Dalším významným vylepšením v systému Helios Green je EDM - Electronic Document Management. Slouží k elektronickému zpracování papírových dokumentů. To umožňuje vytvořit elektronický archiv dokumentů se snadným, rychlým a zároveň zabezpečeným přístupem. Díky možnosti využití internetových technologií bude mít uživatel své dokumenty k dispozici kdykoliv a odkudkoliv.
Modul EDM je koncipován jako standardní modul informačního systému, to znamená, že plně využívá moderní objektové architektury jádra systému. EDM je tedy možné, jako kterýkoliv jiný modul IS Helios Green, plně integrovat s jakýmkoliv jeho dalším modulem. Díky této nativní integraci je zachována dokonalá provázanost všech informací, dokonalé zabezpečení a škálovatelnost celého řešení.  

Partnerské řešení ShopCentrik je modulární systém určený pro obchodování na internetu. Vyniká obrovskými možnostmi, výkonem a flexibilitou. Dokáže růst s potřebami provozovatele a urychlit realizaci jeho představ. Obchody vystavěné na produktech Helios Green a ShopCentrik, jsou vhodné pro prodej koncovým spotřebitelům (segment trhu B2C) i pro prodej obchodním partnerům (B2B). K hlavním výhodám řešení patří možnost obousměrného a plně automatizovaného propojení se systémem Helios Green.

Nově systém nabízí i řešení pro obchodní, dopravní, stavební a další společnosti, které chtějí v rámci informačního systému řešit vizualizaci dat v rámci geomarketingu včetně vizualizace mapových podkladů.

V každé základní implementaci systému Helios Green je v současné době již zahrnuta také základní podpora pro OLAP kostky. Další možností pro zákazníka je vytvoření řešení na míru dle jeho požadavků. Může se jednat například řešení, zahrnující datový sklad či analytickou databázi, přičemž výsledky mohou být prezentovány v prostředí standardního tabulkového kalkulátoru nebo intranetu.

Významných vylepšení doznala také slovenská verze systému Helios Green. Vznikl například nový pořadač pro statistiku, přibyly nové statistické třídy a do systému jsou nově zařazeny také statistické výkazy, které se běžně používají v praxi. Vznikla i nová třída „roční zúčtování zdravotního pojištění“, která je přizpůsobená letošním změnám ve slovenské legislativě. V nové verzi došlo také k úpravám funkcionality „elektronické odesílání výkazů do zdravotních a sociálních pojišťoven“, v elektronickém odesílání do Treximy (= slovenská statistická společnost, kam se povinně posílají údaje, týkající se zaměstnanců a mezd).

„Máme také novou třídu „evidenční list důchodového pojištění, s níž se pracuje výrazně lépe než se šablonami, které byly dosud k dispozici,“ upřesňuje Platil. „Ty nepodchycovaly všechny možné varianty údajů, které se mohly u zaměstnance vyskytnout, což nyní už možné je. Modul Mzdy v systému Helios Green dnes už skutečně dokáže splnit požadavky většiny všech typů firem na Slovensku.“

V současné době se připravuje další verze systému Helios Orange, s jejímž uvedením na trh se počítá pro podzim letošního roku, tedy nejpozději k termínu Invexu.

Nová verze bude mimo jiné obsahovat nové komfortnější nástroje pro přizpůsobování systému. Některé funkcionality již uživatelé standardně používají, některé jsou zcela nové  - nyní dostupné pro každého uživatele. Nový modul je vlastně skupinou nástrojů na jednom místě pro zlepšení uživatelského komfortu.

Jeho součásti jsou stávající nástroje pro definici tiskových formulářů, definovaných přehledů a definovaných vazeb.

Na jednom místě nyní také najdete modul Automat, přístup k filtrům a definovaným opisům další funkcionality pro práci s kontingenční tabulkou.

Dalším přínosem bude možnost definovat vícenásobné vztahy nebo nástroj pro doplňování libovolných informací do systému. Ty se tak stávají integrální součástí systému se všemi standardními vlastnostmi včetně filtrování, tisku apod. Rovněž je možno uživatelsky definovat tzv. "akce" - sled úkonů. Plnohodnotný modul Workflow je samostatnou kapitolou.

„Uživateli je navíc umožněno definovat uživatelské "soudečky" a šuplíky ve stromu modulů, přejmenovávat názvy sloupců, přiřazovat vlastní ikony. Prostě upravovat si Helios Orange dle vlastních praktických potřeb a fantazie,“vysvětluje Slavomír Zima, produktový manažer systémů Helios. „Nejedná se však pouze o uživatelskou přívětivost - svobodu. Stávající zákazníci pravidelným upgradem  získávají technologická vylepšení jednotlivých modulů i v průběhu roku,“ dodává.

Systém Helios Orange nyní obsahuje také modul z řady Business Inteligence. Je zaměřený na komplexní analýzy prodejních výsledků podniku. Základ tvoří OLAP kostka pro fakturace a pokladní prodeje. Vývoj prodejů lze sledovat z pohledu sortimentu, odběratelů, regionů, zakázek, obchodníků, prodejních akcí. Analýzy zohledňují kalendářní i účetní období. Analytická databáze obsahuje vybrané klíčové ukazatele výkonnosti podniku.

Modul je zaměřený zejména na fakta z oblastí fakturační prodeje a pokladní prodeje. Na tato fakta lze pohlížet prostřednictvím následujících dimenzí: 

  • Kalendářní a účetní období
  • Zboží a služby
  • Odběratelé
  • Obchodníci
  • Zakázky
  • Prodejní akce
  • Věrnostní program
  • Klíčové ukazatele výkonnosti

Také systém pro malé firmy a podnikatele, Helios Red, připravuje mnohé změny. Některé z nich budou pro zákazníky připraveny ještě na sklonku léta, další se chystají jako horké novinky k termínu Invexu. Patří sem například rozšíření programových modulů o nadstandardní funkce - významné velké celky.

Novinkou je například nadstandard Nepravidelná pracovní doba, který obsahuje více pracovních kalendářů a podporu zpracování mezd při nerovnoměrně rozvržené pracovní době (směny, turnusy apod.). Díky této inovaci může uživatel zadat až 99 různých pracovních kalendářů, které přiřadí jednotlivým zaměstnancům. V každém kalendáři mohou být i směny různé délky. Program dokáže automaticky vyplatit příplatky za práci v sobotu, neděli a ve svátek, pokud směna připadne na takový den. Při změně kalendáře je podporován přepočet nároků a zůstatků dovolené.

Nadstandard Výměna dat v tomto modulu představuje rozhraní pro propojení s externími programy (výroba apod.). Znamená podporu automatizovaného přenosu účetních dokladů, závazků, pohledávek a úhrad. K dispozici je standardní rozhraní, jehož prostřednictvím může program vyměňovat data s libovolným produktem, který bude toto rozhraní respektovat. Pro uživatele to pak znamená, že například při propojení s výrobním software jedním kliknutím zaúčtuje doklady o výrobě a pohybech materiálu a výrobků na skladě, převezme vystavené faktury za prodej výrobků a předá informace o úhradách dříve vystavených faktur.

Podzim přinese v systému Helios Red také nové funkce, vylepšení a rozšíření z aplikačního hlediska.

V modulech Skladová evidence a Nákup a prodej jsou přístupné funkce pro napojení na e-shopy. Rozhraní je připravené obecně, což znamená, že pokud strana internetového obchodu dodrží námi předepsané formáty, může zákazník tuto funkci využít obecně pro libovolný e.shop.

Funkce modulu Skladová evidence umožňují pohodlně aktualizovat zboží v internetovém obchodě (název, číslo zboží, kategorie, ceny apod.). Podporována je i možnost automaticky odesílat data na webový server. Objednávky uskutečněné v internetovém obchodu se ukládají v modulu Nákup a prodej. Odtud probíhá i jejich vykrytí – výdej, fakturace, zaúčtování.

V modulu je nyní možné zadat podmínky, za kterých bude program generovat pravidelně se opakující platby (např. nájemné, leasingové splátky apod.) Při každém startu program pak tuto definici vyhodnocuje a automaticky generuje potřebné příkazy k úhradě.

Zákazníci Helios Red se na podzim dočkají také systémových vylepšení.

Prakticky všechny tiskové sestavy lze nyní prezentovat i názornou formou grafu. Uživatel tedy může přímo z aplikace, bez použití dalších nástrojů, získat např. koláčový graf obsahující 10 skladových položek, které se ve zvoleném období nejvíce prodávaly a jejich podíl na celkovém prodeji.

Váš názor Další článek: Adobe CS3: doplňky velkých programů

Témata článku: Sestavy, Modul, Nová možnost, Nová verze, Migrace, Apod, Standardní verze, Prodejní výsledek, Potřebná možnost, Pokladní tiskárny, Čtečky čárových kódů, Sklad, Současná doba, Orange, Green, Současné období, Systém, Současný systém, Stávající systém, Pokladní systémy, Zebra, Nový uživatel, Libovolné místo, Nový systém, Nový zákazník


Určitě si přečtěte

Starý smartphone nemusí skončit v koši. 10 způsobů, jak ho ještě můžete využít

Starý smartphone nemusí skončit v koši. 10 způsobů, jak ho ještě můžete využít

** Co dělat s vysloužilým chytrým telefonem? Neházejte ho do koše! ** Našli jsme pro vás deset možností, jak ho prakticky využít ** I stará zařízení tak mohou být užitečná

Karel Kilián | 48

10 mýtů a polopravd o bateriích, kterým možná ještě věříte

10 mýtů a polopravd o bateriích, kterým možná ještě věříte

** Kolem baterií a akumulátorů koluje řada mýtů, nepravd a polopravd ** Dnes vám devět z nich zkusíme vyvrátit na základě faktů ** Většina z nich totiž neplatí pro moderní lithiové baterie

Karel Kilián, David Polesný | 99

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

Jak funguje kontroverzní program, který ženám krade plavky. Mají se čeho bát?

** Strojové učení ještě nepřitáhlo takový zájem jako na začátku prázdnin ** Ne, umělá inteligence nenašla lék na rakovinu ** Naučila se svlékat ženy nejen z plavek

Jakub Čížek | 35

Jak doma vylepšit signál Wi-Fi: Pomůže repeater, více routerů, ale nejlépe systémy mesh

Jak doma vylepšit signál Wi-Fi: Pomůže repeater, více routerů, ale nejlépe systémy mesh

** Máte špatný signál Wi-Fi? Mesh systémy to vyřeší ** Už vás nezruinují, meziročně ceny příjemně spadly ** Jak systém funguje a čím je výjimečný?

Jiří Kuruc | 107


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: 20 powerbank s USB-C

Test: mobily do 3 500 Kč

Radíme s výběrem routeru

Tipy na nejlepší vánoční dárky