Systém DCI+ úspěšně absolvoval test kompatibility s produkty Microsoft

Systém DCI+ úspěšně absolvoval test kompatibility s produkty Microsoft

31. 7. 2007, Plzeň – Nástroj pro pokročilé řízení materiálových toků – systém DCI+, který vyvinula společnost Aimtec, úspěšně splnil veškerá kritéria testu kompatibility „Microsoft Platform Test for ISV Solutions“ s komponentami Microsoft Windows Server a Microsoft SQL Server. Testování, zaměřené především na spolehlivost, využití systémových zdrojů, způsoby vzájemné komunikace a bezpečnost, bylo provedeno nezávislou testovací službou VeriTest firmy Lionbridge Technologies. Výsledky potvrdily, že systém DCI+ plnohodnotně vyhovuje požadavkům na využívání technologií produktů Microsoft. Společnost Aimtec tímto učinila další krok ve snaze o neustálé zlepšování nabízených produktů a služeb současným i potencionálním zákazníkům.

DCI+ je integrované logistické řešení podporující řízení procesů dodavatelského řetězce počínaje spolupráce s dodavateli, přes interní logistické procesy jako je příjem materiálu, jeho přebalení, výdej do výroby až po expedici hotových produktů zákazníkům. Řešení DCI+ je velice úzce technologicky provázáno s produkty firmy Microsoft, a proto se společnost Aimtec rozhodla ověřit jejich vzájemnou bezproblémovou spolupráci. Celý tento náročný testovací proces byl rozdělen do dvou částí. Při testování kompatibility řešení DCI+ s komponentou Microsoft Windows Server se ověřovala především stabilita aplikace, správnost využívání zdrojů a ochrana jádra operačního systému. Neméně podstatným pak bylo posouzení chování při instalaci a deinstalaci aplikace a případné podpory dalších technologií. Druhá komponenta – Microsoft SQL Server – se zaměřovala především na ověření způsobu komunikace aplikace s databázovou platformou Microsoft SQL Server. DCI+ vyhovělo plnou podporou metody JDBC, která představuje moderní a spolehlivou metodu přístupu k SQL databázi. Dalším kritériem úspěšného absolvování této části testu byla kontrola verze používaného SQL serveru, která musela z hlediska bezpečnosti prokázat odolnost vůči útokům nejrozšířenějších virů.

Finální výsledky testu jednoznačně prokázaly spolehlivou interakci mezi systémem DCI+ od společnosti Aimtec a produkty Microsoft SQL Server a Microsoft Windows Server. Oficiálně se tak potvrdily již dlouhou dobu známá fakta, vyplývající z praktických zkušeností s nasazením systému DCI+ na platformách Microsoft, a to že spolupráce těchto produktů je naprosto bezproblémová. Uživatelé tak získávají stabilní a kvalitní technologický nástroj pro řízení logistických postupů na světoznámé platformě firmy Microsoft.

Témata článku: Microsoft, Náročné využívání, Úspěšný test, Hotový produkt, Nezávislá kontrola, Testovací produkt, Moderní komponenta, Bezproblémové řešení, Náročný test, Spolehlivý způsob

Aktuální číslo časopisu Computer

Test 11 telefonů do 6 000 Kč

Postavte si a přetaktujte počítač

Srovnali jsme 7 sportovních kamer

Která zaměstnání nahradí roboti?