Symantec uvádí novou verzi řešení zabezpečení pro vzdálené řízení

3. prosince 2001
Jak se zbavit červa BadTrans?
pcAnywhere 10.5 poskytuje vyhodnocující nástroj pro vzdálený počítač bez nutnosti opětovného zavádění systému a certifikaci loga Windows XP
Symantec uvádí novou verzi řešení zabezpečení pro vzdálené řízení
MUNICH, Germany – Nov. 20, 2001– Symantec Corp. (Nasdaq:MNICHOV, Německo – 20. listopad 2001 – Společnost Symantec (Nasdaq: SYMC), a world leader in Internet security, today announced pcAnywhere 10.5 – the latest version of Symantec’s market leading, easy-to-use remote control solution. pcAnywhere 10.5 will include a new security assessment tool, improved installation functionality for IT administrators and Windows XP Logo Certification. pcAnywhere 10.5 will enable IT administrators to improve helpdesk productivity and access servers from a remote location, while also providing users with fast, easy access to any PC.SYMC) světový lídr v oblasti internetového zabezpečení, dnes uvedla svůj produkt pcAnywhere 10.5 – nejnovější verzi snadno použitelného řešení pro vzdálené řízení, které zaujímá vedoucí pozici na trhu. Produkt pcAnywhere 10.5 zahrnuje nový bezpečnostní vyhodnocovací nástroj, vylepšené instalační funkce pro správce sítí a certifikaci pro Windows XP. Produkt pcAnywhere 10.5 umožní správcům sítí zlepšit výkonnost helpdesku a přístup na servery ze vzdálených míst, přičemž zároveň uživateli poskytne rychlý a snadný přístup k jakémukoli PC.

“As the need to save valuable time and IT resources continues to rise, IT administrators and mobile workers need solutions that offer secure access to remote machines,” said Joe Wang, vice president of Symantec Enterprise Administration.„Jak se zvyšuje potřeba ušetřit drahocenný čas a neustále rostou zdroje IT, správci sítí a samostatní pracovníci potřebují řešení, která nabízí zabezpečený přístup k vzdáleným počítačům,“ prohlásil Joe Wang, viceprezident Symantec Enterprise Administration.

Řešení “pcAnywhere 10.5 will offer customers the ease-of-use and confidence needed to remotely connect to another machine located anywhere in the world.”By providing a rebootless host, pcAnywhere 10.5 will offer IT administrators the ability to install pcAnywhere without the need to reboot a computer.pcAnywhere 10.5 nabízí možnost vlastní instalace bez nutnosti restartovat počítač. Produkt pcAnywhere pro The rebootless host is a self-contained package that can be quickly deployed and installed to resolve a problem.vzdálený počítač, který nevyžaduje opětovné zavedení systému, je samostatným balíčkem, který lze rychle sestavit a instalovat k řešení problémů. This is critical for IT administrators working on server machines that are required to remain running constantly.Tato fáze je rozhodující pro správce sítí pracujícími se servery, u kterých se vyžaduje, aby zůstaly v nepřetržitém provozu.

The new assessment tool offered in pcAnywhere 10.5 allows users to diagnose their current pcAnywhere Host configuration and take advantage of any additional security features that are available.Nový vyhodnocující nástroj nabízený v pcAnywhere 10.5 umožňuje uživatelům diagnostikovat aktuální konfiguraci pcAnywhere vzdáleného počítače a využít všechny další bezpečnostní vlastnosti, které jsou zde k dispozici. In order to provide customers with a complete record of who is trying to connect to their computer, and how frequently, pcAnywhere 10.5 will log port scans on the pcAnywhere port, as well as failed login attempts.Produkt pcAnywhere 10.5 umožňuje zaznamenávat veškeré úspěšné i neúspěšné pokusy o připojení na počítače zákazníků a to včetně jejich frekvence.

The latest version of pcAnywhere will build on the advanced security features offered in pcAnywhere 10.0 which includes ten different authentication methods, detection of remote access vulnerabilities on a network, three levels of encryption, serialization to prevent unauthorized access and the ability to only accept connections from specified TCP/IP addresses and subnets.Nejnovější verze pcAnywhere je postavena na pokročilých bezpečnostních vlastnostech nabízených již v pcAnywhere verze 10.0, mezi něž patří deset autorizačních metod, detekce slabých míst sítě vzdáleného přístupu, tři úrovně šifrování, serializace pro zabránění neautorizovaného přístupu a schopnost akceptovat připojení pouze z přesně vymezených adres TCP/IP.

A favorite of IT departments for its reliability and secure access features, pcAnywhere provides administrators and end-users customizable, secure, remote control for helpdesk support, server support and for remote access to machines for day-extenders and telecommuters. Produkt pcAnywhere jako favorit IT oddělení pro svoji spolehlivost a vlastnosti zabezpečeného přístupu, poskytuje správcům sítí a koncovým uživatelům zabezpečené vzdálené řízení, které je nastavitelné podle jejich představ, a to s podporou helpdesku, podporou serveru a vzdáleným přístupem k počítačům pro ty, kteří dodělávají svoji práci z domovů, a zaměstnance pracující doma. Product pcAnywhere has been successfully deployed on remote machines for more than 15 years and has won more than 75 industry awards.Produkt pcAnywhere je úspěšně používán na vzdálených počítačích déle než 15 let a doposud vyhrál více než 75 cen ve svém oboru.

Pricing and AvailabilityCena a dostupnost pcAnywhere

pcAnywhere 10.5 is available through Symantec’s network of distributors and resellers.Produkt pcAnywhere 10.5 je k dispozici v síti distributorů a prodejců společnosti Symantec.

About Symantec O společnosti Symantec

Symantec, a world leader in Internet security technology, provides a broad range of content and network security software and appliance solutions to individuals, enterprises and service providers.Společnost Symantec, světový lídr v oblasti technologie internetového zabezpečení, poskytuje široký sortiment řešení zabezpečení obsahu a sítí na bázi software a zařízení dodávaný jednotlivcům, podnikům a poskytovatelům služeb. The company is a leading provider of virus protection, firewall and virtual private network, vulnerability management, intrusion detection, Internet content and e-mail filtering, remote management technologies and security services to enterprises and service providers around the world.Tato společnost je hlavním poskytovatelem antivirové ochrany, firewallové a virtuální neveřejné sítě, managementu slabých míst, detekce narušování (systému), filtrování internetového obsahu a emailů, technologie vzdáleného řízení a služeb zabezpečení pro podniky a poskytovatele služeb z celého světa. Symantec’s Norton brand of consumer security products is a leader in worldwide retail sales and industry awards.Produkty společnosti Symantec se značkou Norton určené pro bezpečnost zákazníků vedou po celém světě maloobchodní tržby a získávají ocenění v oboru. Headquartered in Cupertino, Calif., Symantec has worldwide operations in 37 countries.Sídlo společnosti Symantec je v Cupertino, Kalifornie, přičemž Symantec má po celém světě podniky v 37 zemích . For more information, please visit www.symantec.com.Pro více informací, prosím, navštivte www.symantec.com.

###

NOTE TO EDITORS:POZNÁMKA PRO EDITORY If you would like additional information on Symantec Corporation and its products, please view the Symantec Press Center at http://www.symantec.com/PressCenter/ on Symantec`s Web site.Pokud byste chtěli získat další informace o společnosti Symantec Corporation a jejích produktech, prosím, navštivte na webovém serveru společnosti Symantec její tiskové středisko na internetové adrese http://www.symantec.com/PressCenter. All prices noted are in US dollars and are valid only in the United States.Všechny tam uvedené ceny jsou v amerických dolarech a jsou platné pouze ve Spojených státech.

Symantec and the Symantec logo are trademarks or registered trademarks, in the United States and certain other countries, of Symantec Corporation.Symantec a logo Symantec jsou ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami společnosti Symantec Corporation ve Spojených státech a v dalších konkrétních zemích. Additional company and product names may be trademarks or registered trademarks of the individual companies and are respectfully acknowledged.Další názvy společností a produktů mohou být ochrannými známkami nebo zapsanými ochrannými známkami jednotlivých společností a jsou náležitě uznávány.

FORWARD LOOKING STATEMENT:VÝHLEDOVÉ PROHLÁŠENÍ: This press release contains forward-looking statements, including statements regarding anticipated product features and availability, that involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause our actual results, levels of activity, performance or achievements to differ materially from results expressed or implied by this press release.Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, včetně prohlášení týkajících se předpokládaných vlastností produktu, která zahrnují známé a neznámé rizika, nejistoty a další faktory, které mohou způsobit, že se naše aktuální výsledky, míra aktivity, výkonnost a skutky budou věcně lišit od výsledků, které jsou zde vyjádřeny nebo vyplývají z této tiskové zprávy. Such risk factors include, among others:Mezi tyto rizikové faktory mezi jinými patří: the risks that current global adverse economic conditions and reduced spending will continue or worsen; currency exchange fluctuations will adversely affect our results; the continuing integration of Symantec and AXENT will not be successful; the difficulty of developing and marketing products that compete effectively with others; new security threats and other economic, business, competitive and/or regulatory factors affecting Symantec`s business generally.rizika, že bude pokračovat nebo se zhoršovat současná celosvětová nepříznivá ekonomická situace a snižování výdajů; kolísání kurzu měny bude nepříznivě ovlivňovat naše výsledky; probíhající integrace společností Symantec a AXENT nebude úspěšná; problémy s rozvíjením produktů a jejich marketingu za účelem efektivní konkurenci s ostatními; nová bezpečnostní rizika a další ekonomické, obchodní, konkurenční a/nebo regulační faktory ovlivňující obchodní činnost společnosti Symantec obecně. Actual results may differ materially from those contained in the forward-looking statements in this press release.Skutečné výsledky se mohou věcně lišit od výsledků, které jsou uvedeny ve výhledových prohlášeních této tiskové zprávy. Additional information concerning these and other risk factors is contained in the Risk Factors sections of the Company’s previously filed Form 10-K for the year ending March 30, 2001 and the Form 10-Q for the quarter ended June 30, 2001.Další informace týkající se těchto a ostatních rizikových faktorů jsou obsaženy v oddílu Rizikové Faktory dříve podaného formuláře Form 10-K za rok končící 30. března 2001 a ve formuláři Form 10-Q za čtvrtletí končící 30.června 2001.

Váš názor Další článek: Jak se zbavit červa BadTrans?

Témata článku: Internet, Windows, More, Andy, Mora, Symantec, Risk, Form, Will, Ares, Forward, Results, Ochranná známka, Leader, Access, Host, From


Určitě si přečtěte

Google Coral: Raspberry Pi s čipem, který zpracuje 4 biliony operací za sekundu

Google Coral: Raspberry Pi s čipem, který zpracuje 4 biliony operací za sekundu

** Je to velké jako Raspberry Pi ** Ale je to až o několik řádů rychlejší ** Dorazil nám exotický Google Coral s akcelerátorem Edge TPU

Jakub Čížek | 18

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

Nejlepší příslušenství k počítači. Tipy na osvědčené klávesnice, tiskárny, routery…

** Tipy na klávesnice, myši, routery, tiskárny, sluchátka a další věci k počítačům ** Poradíme, s jakými produkty neuděláte chybu ** Vybíráme jak příslušenství na běžnou práci, tak na hraní her

David Polesný | 20

Vybrali jsme 21 programovatelných hraček a stavebnic pro děti i jejich rodiče

Vybrali jsme 21 programovatelných hraček a stavebnic pro děti i jejich rodiče

** Získejte děti pro matematiku a základy techniky ** Kupte jim hračku nebo stavebnici, které vdechnou vlastní život ** Vybrali jsme 21 stavebnic pro malé caparty i budoucí experty na A.I.

Jakub Čížek | 10

Vyzkoušeli jsme chytrou čínskou zásuvku Sonoff S26 za tři stovky. Nevyhořeli jsme

Vyzkoušeli jsme chytrou čínskou zásuvku Sonoff S26 za tři stovky. Nevyhořeli jsme

** Je sice z Aliexpressu, ale funguje ** Můžete ji ovládat hlasem přes Amazon Echo nebo Google Home ** Za tři stovky zautomatizuje menší 230V spotřebič

Jakub Čížek | 109


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: 20 powerbank s USB-C

Test: mobily do 3 500 Kč

Radíme s výběrem routeru

Tipy na nejlepší vánoční dárky