Symantec oznámil novou strategii

Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) oznámil novou strategii, která povede k větší efektivitě a zjednodušení procesů, což bude mít pozitivní vliv na zákazníky a partnery.

Strategie

„Strategie společnosti Symantec je jasná: Chceme umožnit lidem, firmám a státům směřovat jejich energii a čas na to, co je pro ně důležité, místo toho, aby se museli věnovat zabezpečení a ochraně jejich digitálních životů,“ říká Steve Bennett, prezident a CEO společnosti Symantec. „Nová strategie je příběhem o větším zaměření a lepší realizaci, abychom ještě zlepšili nabídku pro naše zákazníky a partnery. Naše cesta je přímočará: Nabídnout lepší produkty a služby, které budou zákazníkům šité na míru, a usnadnit a zpříjemnit vše okolo nich.“

Nabídky

Cílem společnosti Symantec je i nadále zlepšovat stávající produkty a služby a zároveň vyvíjet nové a inovativní produkty a služby, které splní důležité a zatím nenaplněné potřeby zákazníků. Postupem času budou mít zákazníci možnost širší a lepší volby a budou si moci zvolit řešení, které bude i nadále splňovat jejich vyvíjející se potřeby a bude jim poskytovat ještě vyšší přidanou hodnotu. Symantec se zaměří na 10 klíčových oblastí, které budou kombinovat stávající produkty a služby do nových, inovativních a komplexních řešení, takže zákazníci získají pro řešení svých potřeb nová řešení. Vývoj zabere podle odhadů 6 až 24 měsíců v závislosti na konkrétní nabídce.

Tyto budoucí nabídky mají pomoci zákazníkům s plněním následujících tří klíčových potřeby: Usnadnit a zefektivnit ochranu doma i v práci, chránit firmy a udržovat jejich shodu s nařízeními a chránit obchodní informace a zajistit hladký chod aplikací. Symantec se zaměřuje na rozvoj a vývoj nabídek v následujících klíčových oblastech: Mobile Workforce Productivity, Norton Protection, Norton Cloud, Information Security Services, Identity/Content-Aware Security Gateway, Data Center Security, Business Continuity, Integrated Backup, Cloud-Based Information Management a Object Storage Platform.

„Zákazníci si stále budou moci vybrat řešení, které chtějí používat, ale k dispozici budou mít širší nabídku inovativních produktů s vyšší přidanou hodnotou,“ říká Steve Bennett. „Nechceme nabízet žádné balíčky, o které zákazníci nemají zájem. Zákazníci se mohou i nadále rozhodnout, co je pro ně správné a koupit si to. Ale navíc budou mít možnost přejít na nové integrované nabídky, které poskytnou větší flexibilitu tolik potřebnou v boji s neustále se vyvíjejícími hrozbami, zejména v oblasti mobilních zařízení a cloudu.“

Symantec také zvyšuje investice do vlastního výzkumu, vývoje a inovací, aby zákazníkům ještě více pomohl splnit potřeby nové generace. Symantec zároveň vytvoří strategická partnerství, aby propojil svá řešení s produkty jiných společností a přinesl tak zákazníkům ještě vyšší přidanou hodnotu. Zákazníkům tím pomůže udržet si náskok před hrozbami při stále náročnější ochraně informací a ochraně koncových bodů, sítí a datových center.

„Zákazníci se stále potýkají s řadou problémů v oblastech ochrany, pohybu a správy informací na různých zařízeních,“ dodává Bennett. „Díky našim zdrojům a znalostem máme lepší pozici ke splnění těchto potřeb, než kdokoliv jiný. Máme infrastrukturu pro vytvoření odpovídajících řešení a nová strategie zlepší i naše zaměření a realizaci. Máme také odborné znalosti, abychom znali a viděli, co budou zákazníci v budoucnu potřebovat. Obnovili jsme důraz na inovace a vývoj nových technologií, takže pomůžeme zákazníkům řešit jejich stávající i budoucí potřeby.“

Provoz a organizace

Prodejní proces bude i nadále spoléhat na tradiční prodejní kanály při správě stávajících zákazníků a zároveň dojde k uvolnění prodejní síly, což umožní zaměřit se na nové obchodní příležitosti. Symantec také vylepší svůj marketing na podporu organického růstu.

Symantec vytvořil také novou kancelář generálního ředitele. Byl vytvořen malý tým vedoucích pracovníků (finanční ředitel, ředitel produktů a služeb a provozní ředitel), kteří společně s Bennettem každodenně diskutují provozní a procesní záležitosti. Přímo generálnímu řediteli také reportují někteří další vedoucí pracovníci (například z oblasti HR, financí, práva a podobně) a prodejní ředitelé. Další skupinou reportující generálnímu řediteli bude rozšířený tým zaměstnanců, včetně ředitelů IT, marketingu, komunikace a technologií.

Aby společnost byla ještě více flexibilní a schopná se přizpůsobit rychle se měnícím potřebám zákazníků, bude kladen větší důraz na větší samostatnost vedoucích pracovníků a rychlé a diskrétní řešení potřeb zákazníků. Ve výsledku dojde k redukci středního a top managementu. Tento proces bude pravděpodobně dokončen do konce června 2013.

„Symantec je silná společnosti se špičkovými produkty, značkami a skvělými zaměstnanci,“ říká Bennett. „Předchozí vedení a zaměstnanci této společnosti odvedli skvělou práci a vytvořili vynikající základ, na kterém nyní můžeme stavět při naší další cestě vpřed. Dalším krokem je změnit věci, které nám umožní rychleji se přizpůsobit trhu a také navázat na naše tradičně vysoké standardy při poskytování výjimečné hodnoty našim zaměstnancům, zákazníkům, partnerům a akcionářům.“

Finanční důsledky

Se spuštěním nové strategie a operačního plánu se Symantec zavázal k více než 5% organickému růstu výnosů a k dosažení non-GAAP provozní marže vyšší než 30 % v průběhu příštích dvou až tří let.

Příští fiskální rok bude zahrnovat významné přechody ve snaze zlepšit růst, vytvořit specializované týmy, využívat nové obchodní příležitosti obchodními zástupci a eliminovat zdvojování při řízení společnosti a v provozní struktuře. Symantec v důsledku toho očekává organický růst příjmů v rozmezí 0 až 2 % ve fiskálním roce 2014. Nicméně Symantec identifikoval řadu příležitostí pro efektivnější využití zdrojů, které odstraní duplicity a složitost. V důsledku toho očekáváme, že non-GAAP provozní marže se zvýší ve fiskálním roce 2014 zhruba o 200 bazických bodů. Počáteční odhad odstupného je ve výši přibližně 275 milionů dolarů a bude mít vliv na cash-flow ve fiskálním roce 2014.

Po skončení fiskálního roku 2014 se očekává, že organický růst v průběhu fiskálních let 2015-2017 přispěje ke stabilnímu růstu CAGR o více než 5 %. Symantec očekává, že zvýšení non-GAAP provozní marže o dalších přibližně 200 bazických bodů ve fiskálním roce 2015. Do konce fiskálního roku 2015 chce Symantec dosáhnout 30% non-GAAP provozní marže.

Více informací najdete na stránce http://go.symantec.com/new-strategy.

Další článek: Google chystá proměnu vyhledávače obrázků. Bude rychlejší

Témata článku: , , , , , , , , , , , , ,