Sun Microsystems oznamuje výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2006

Tržby vzrostly o 3,7 procenta; GAAP ztráta na akcii činí 0,04 dolaru; non-GAAP ztráta na akcii je 0,01 dolaru s vyloučením náhrad formou cenných papírů.
Sun Microsystems oznamuje výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2006

SANTA CLARA, Kalifornie – 1. listopadu 2005, PRAHA – 8. listopadu 2005 – Společnost Sun Microsystems, Inc. (NASDAQ: SUNW) oznámila výsledky svého prvního fiskálního čtvrtletí, které skončilo 25. září 2005. Jedná se o první účetní období Sunu zahrnující i výsledky provozu společnosti SeeBeyond Technology Corporation, kterou Sun koupil 25. srpna 2005, a společnosti Storage Technology Corporation, kterou Sun koupil 31. srpna 2005.

Příjmy za první čtvrtletí fiskálního roku 2006 jsou 2,726 miliardy dolarů, což je 3,7procentní nárůst proti 2,628 miliardám dolarů za první čtvrtletí fiskálního roku 2005. Celková hrubá marže vyjádřená procentem příjmů byla 44,1 procenta, což je v porovnání s prvním čtvrtletím fiskálního roku 2005 nárůst o 3,3 procenta.

Čistá ztráta za první čtvrtletí fiskálního roku 2006 podle principů GAAP je 123 miliónů dolarů neboli 0,04 dolaru na akcii, což zahrnuje odepsání 50 miliónů dolarů v souvislosti s implementací předpisu SFAS 123R v tomto čtvrtletí. Pro srovnání, za první čtvrtletí fiskálního roku 2005 vykázala společnost čistou ztrátu 133 milióny dolarů, tedy 0,04 dolaru na akcii.

Čistá ztráta podle principů GAAP za první čtvrtletí fiskálního roku 2006 zahrnuje výdaj 60 miliónů dolarů na koupený rozpracovaný výzkum a vývoj v souvislosti s akvizicemi, výdaje ve výši 12 miliónů dolarů na restrukturalizaci pracovních sil a nemovitostí, zisk 13 miliónů dolarů z přímých investic a náhradu 4 miliónů dolarů ze souvisejících daňových dopadů. S vyloučením těchto výloh, zisku a daňových dopadů je non-GAAP čistá ztráta 68 miliónů dolarů neboli 0,02 dolaru na akcii. Pokud pro srovnání vyloučíme náhradu 50 miliónů dolarů formou cenných papírů, v souvislosti s implementací předpisu SFAS 123R, bude non-GAAP čistá ztráta jen 18 miliónů neboli 0,01 dolaru na akcii.

Cash flow z aktivit za první čtvrtletí je 224 milióny dolarů a zůstatek hotovosti a obchodovatelných dluhopisů na konci čtvrtletí byl 4,533 miliardy dolarů.

Steve McGowan, finanční ředitel a výkonný viceprezident Sunu pro podnikové zdroje, řekl: „Kromě uzavření dvou významných akvizic jsme v tomto čtvrtletí pokračovali v řadě 16 let, kdy se nám daří generovat pozitivní cash flow z aktivit. Velice nás těší stabilita naší účetní rozvahy na konci čtvrtletí, která zahrnuje zůstatek hotovosti 4,5 miliardy dolarů a nárůst odložených tržeb.“

„Akvizice společností StorageTek a SeeBeyond v tomto čtvrtletí přispěly k růstu tržeb a zákazníci na ně reagují velmi pozitivně,“ řekl Scott McNealy, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Sun Microsystems. „Pozorujeme značný pokrok – podařilo se nám zdvojnásobit poměr ceny a výkonu serverů Sun Fire s procesory UltraSPARC IV+, překročit hranici 3 000 000 držitelů licencí na operační systém Solaris 10 a o 55 procent zvýšit počet předplatitelů řešení Sun Java Enterprise System. Počet prodaných serverů Sun Fire s procesory Opteron vzrostl o 109 procent a tržby z prodeje diskových polí střední kategorie Sun StorEdge 6920 meziročně vzrostly o 15 procent. Jsme přesvědčeni o naší produktové strategii a na všech frontách jedeme takříkajíc na plný plyn.“

Výsledky za první fiskální čtvrtletí roku 2006 zahrnují tržby 226 miliónů dolarů, hrubou marži 99 miliónů, výdaje na výzkum a vývoj 17 miliónů a výdaje na prodej, obecné náklady a administrativu 87 miliónů od dat uzavření provozů společností StorageTek a SeeBeyond po příslušných datech dokončení těchto akvizic a odrážejí dopad předběžné alokace a úprav v souvislosti s nákupní cenou. V naší předběžné alokaci nákupní ceny jsme odhadli tržní hodnotu určitých hmotných a nehmotných aktiv, která jsme získali, a pasiv, která jsme převzali. V souladu s principy GAAP mohou být až po dobu dvanácti měsíců od data akvizice některé z těchto odhadů upraveny, tak jak budeme finalizovat alokaci nákupní ceny.

Na téma finančních výsledků za první čtvrtletí uskutečnil Sun konferenční hovor. Jeho záznam je k dispozici na webové stránce www.sun.com/investors.


O společnosti Sun Microsystems, Inc.
Sun se při vývoji technologií, na nichž fungují nejdůležitější trhy světa, drží jedinečné vize „The Network Is The Computer“ („Síť je počítačem“). Jeho filozofie sdílení inovací a budování komunit je v popředí další vlny vývoje počítačových systémů – věku participace. Sun působí ve více než 100 zemích světa. Více informací naleznete na webové adrese http://sun.com.
 
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995 ohledně budoucích výsledků a výkonnosti společnosti Sun Microsystems, Inc. Jedná se například o prohlášení ohledně našich očekávání v souvislosti s odezvou zákazníků na akvizice společností StorageTek a SeeBeyond, o pokroku Sunu a o jeho růstu na plný plyn. S výhledovými prohlášeními souvisejí rizika a nejistoty, v jejichž důsledku by se skutečné výsledky mohly podstatně lišit od takto učiněných předpovědí. Mezi faktory, v jejichž důsledku by se skutečné výsledky společnosti mohly podstatně lišit od odhadů a výhledových prohlášení, patří: silnější konkurence, případná neschopnost rychle a úspěšně vyvíjet a uvádět nové produkty, naše spoléhání na výhradní dodavatele, rizika související s mezinárodními zákazníky a operacemi, zpoždění vývoje produktů nebo opožděné přijímání a zavádění nových produktů a technologií zákazníky, cenové tlaky, naše závislost na významných zákaznících a určitých odvětvích, naše závislost na obchodních partnerech a neúspěch integrace společností získaných akvizicemi. Tato a další rizika bývají podrobně popsána v pravidelných zprávách, které Sun předkládá americké Komisi pro cenné papíry a burzu (Securities and Exchange Commission), včetně výroční zprávy na formuláři 10-K za fiskální rok končící 30. června 2005. Sun na sebe nebere žádný závazek a nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat.

Jako doplnění konsolidovaných finančních výkazů prezentovaných v souladu s principy GAAP poskytuje Sun také údaje o čistém zisku (ztrátě) a čistém zisku (ztrátě) na akcii, jež neodpovídají principům GAAP. Non-GAAP finanční údaje by měly být brány v úvahu pouze jako doplnění výsledků podle principů GAAP a neměly by být posuzovány samostatně nebo považovány za náhradu finančních informací vytvořených a prezentovaných v souladu s principy GAAP.

Vedení Sunu se domnívá, že non-GAAP finanční ukazatele poskytují smysluplné doplňující informace o naší výkonnosti, neboť nezohledňují některé výdaje, zisky a daňové účinky, jež nemusí vypovídat nic o provozních výsledcích našeho podnikání. Sun se domnívá, že pro management i investory je užitečné při hodnocení výkonnosti společnosti zohlednit non-GAAP finanční ukazatele. Non-GAAP finanční údaje rovněž usnadňují porovnání s historickými výsledky a s provozními výsledky konkurentů. Non-GAAP finanční údaje zde uvádíme, protože jsme přesvědčeni o jejich užitečnosti pro investory v tom smyslu, že poskytují větší transparentnost ohledně dodatečných informací, z nichž vychází management při finančním a provozním rozhodování.

Sun, Sun Microsystems, logo Sun, Sun Fire, Solaris, Java, Sun StorEdge a The Network Is The Computer jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ochranné známky SPARC jsou používány na základě licence a jsou ochrannými známkami společnosti SPARC International, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Produkty nesoucí ochrannou známku SPARC jsou založeny na architektuře vyvinuté společností Sun Microsystems, Inc. Opteron je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Váš názor Další článek: Kancelářský balík od Software602 v nové verzi postaven na OpenOffice.org

Témata článku: Cash, Milión dolarů, Reform, Flow, Fire, Významná cena, Dolar, Čtvrtletí, Ochranná známka, První zákazník, Technology Corporation, Čistý zisk, První rok, The Sun, Tlak investorů, První společnost

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší