Sun Microsystems oznamuje výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2006

SANTA CLARA, Kalifornie – 24. ledna 2006, PRAHA – 30. ledna 2006 – Společnost Sun Microsystems, Inc. (NASDAQ: SUNW) oznámila výsledky za druhé fiskální čtvrtletí, které skončilo 25. prosince 2005.
Sun Microsystems oznamuje výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2006

Příjmy za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2006 byly 3,337 miliardy dolarů, což představuje 17procentní nárůst proti 2,841 miliardám dolarů za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2005. K meziročnímu nárůstu tržeb přispěly nedávné akvizice. Celková hrubá marže, vyjádřená procentem příjmů, byla 42,6 procenta, což je v porovnání s druhým čtvrtletím fiskálního roku 2005 nárůst o 0,4 procenta.

Čistá ztráta za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2006, podle principů GAAP, je 223 miliónů dolarů, respektive 0,07 dolaru na akcii, zatímco za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2005 vykázala společnost čistý zisk 4 milióny dolarů respektive 0,00 dolaru na akcii.

GAAP čistá ztráta za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2006 zahrnuje: účetní úpravy nákupních cen a amortizace nehmotných aktiv v souvislosti s nedávnými akvizicemi ve výši 145 miliónů dolarů, náklady na restrukturalizaci ve výši 10 miliónů dolarů, zisk z přímých investic ve výši 14 miliónů dolarů a úlevu 3 milióny dolarů ze souvisejících daňových účinků. Čistý dopad těchto čtyř položek je zhruba 0,04 centu na akcii. Čistá ztráta podle principů GAAP dále zahrnuje výdaje na odměny formou cenných papírů ve výši 55 miliónů dolarů, které souvisí s implementací předpisu SFAS 123R.

Cash flow z aktivit za druhé čtvrtletí je 191 milión dolarů a zůstatek hotovosti a obchodovatelných dluhopisů na konci čtvrtletí byl 4,276 miliardy dolarů.

„Máme nejvyšší množství nevyřízených objednávek za několik let a tento nárůst poptávky přispívá k růstu našeho byznysu,“ řekl Scott McNealy, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Sun Microsystems. „Nárůst poptávky vyvolávají převratné technologie, které jsme v posledních několika čtvrtletích uvedli na trh a které stanovují nové standardy výkonnosti, cen a efektivity. Díky našim serverům Sun Fire s procesory x64, serveru Sun Fire T2000 s procesorem UltraSPARC T1 s technologií CoolThreads, procesoru UltraSPARC IV+ i operačnímu systému Solaris mohu jednoznačně říci, že nám investice do výzkumu a vývoje pomohly k nárůstu poptávky.“

Steve McGowan, finanční ředitel a výkonný viceprezident společnosti Sun Microsystems pro podnikové zdroje, řekl: „Zaznamenali jsme silnou poptávku v řadě oblastí serverů a produktů pro správu dat. Udrželi jsme si silné marže 42,6 procenta a podařilo se nám přesně dodržet plánované provozní výdaje pro toto čtvrtletí. Máme radost z celkově silné účetní rozvahy, včetně zůstatku hotovosti a obchodovatelných cenných papírů v přibližné výši 4,3 miliardy dolarů.“

Na téma finančních výsledků za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2006 uskutečnil Sun konferenční hovor. Jeho záznam je k dispozici na webové stránce www.sun.com/investors.

O společnosti Sun Microsystems, Inc.
Sun se při vývoji technologií, na nichž fungují nejdůležitější trhy světa, drží jedinečné vize „The Network Is The Computer“ („Síť je počítačem“). Jeho filozofie sdílení inovací a budování komunit je v popředí další vlny vývoje počítačových systémů – věku participace. Sun působí ve více než 100 zemích světa. Více informací naleznete na webové adrese http://sun.com.
 
Sun, Sun Microsystems, logo Sun, Sun Fire, Solaris, CoolThreads a The Network Is The Computer jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ochranné známky SPARC jsou používány na základě licence a jsou ochrannými známkami společnosti SPARC International, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Produkty nesoucí ochrannou známku SPARC jsou založeny na architektuře vyvinuté společností Sun Microsystems, Inc.
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení ve smyslu zákona Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995 ohledně budoucích výsledků a výkonnosti společnosti Sun Microsystems, Inc. Jedná se například o prohlášení o nárůstu objednávek a poptávky, který přispívá k růstu byznysu společnosti. S výhledovými prohlášeními souvisejí rizika a nejistoty, v jejichž důsledku by se skutečné výsledky mohly podstatně lišit od takto učiněných předpovědí. Mezi faktory, v jejichž důsledku by se skutečné výsledky společnosti mohly podstatně lišit od odhadů a výhledových prohlášení, patří: silnější konkurence, případná neschopnost rychle a úspěšně vyvíjet a uvádět nové produkty, naše spoléhání na výhradní dodavatele, rizika související s mezinárodními zákazníky a operacemi, zpoždění vývoje produktů nebo opožděné přijímání a zavádění nových produktů a technologií zákazníky, cenové tlaky, naše závislost na významných zákaznících a určitých odvětvích, naše závislost na obchodních partnerech a neúspěch integrace společností získaných akvizicemi. Další informace najdete v pravidelných zprávách, které Sun Microsystems průběžně podává americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC), včetně výroční zprávy na formuláři 10-K za fiskální rok končící 30. června 2005 a čtvrtletní zprávy na formuláři 10-Q za fiskální čtvrtletí končící 25. září 2005. Sun na sebe nebere žádný závazek a nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat.
Jako doplnění konsolidovaných finančních výkazů prezentovaných v souladu s principy GAAP poskytuje Sun také údaje o čistém zisku (ztrátě) a čistém zisku (ztrátě) na akcii, jež neodpovídají principům GAAP. Non-GAAP finanční údaje by měly být brány v úvahu pouze jako doplnění výsledků podle principů GAAP a neměly by být posuzovány samostatně nebo považovány za náhradu finančních informací vytvořených a prezentovaných v souladu s principy GAAP.
Vedení Sunu se domnívá, že non-GAAP finanční ukazatele poskytují smysluplné doplňující informace o naší výkonnosti, neboť nezohledňují některé výdaje, zisky a daňové účinky, jež nemusí vypovídat nic o provozních výsledcích našeho podnikání. Sun se domnívá, že pro management i investory je užitečné při hodnocení výkonnosti společnosti zohlednit non-GAAP finanční ukazatele. Non-GAAP finanční údaje rovněž usnadňují porovnání s historickými výsledky a s provozními výsledky konkurentů. Non-GAAP finanční údaje v této tiskové zprávě uvádíme, protože jsme přesvědčeni o jejich užitečnosti pro investory v tom smyslu, že poskytují větší transparentnost ohledně dodatečných informací, z nichž vychází management při finančním a provozním rozhodování.

Témata článku: Fire, Reform, The Sun, Hotovost, Nejvyšší odměna, Tlak investorů, Ochranná známka, Milión dolarů, Čistý zisk, Druhé čtvrtletí

Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test NVMe a SATA SSD

Máte slabý signál
Wi-Fi? Poradíme!

Jak umělá inteligence opravuje fotky

Kupujete dron? Ty levné se nevyplatí