Studie připravenosti měst a obcí na e-komunikaci s občanem 2005

Praha, 14. listopadu 2005 – Společnost Qbizm technologies a sdružení technologických podnikatelů TUESDAY Business Network vydaly studii mapující současný stav ve městech a obcích při využívání přímých komunikačních kanálů pro kontakt s občanem.
Studie připravenosti měst a obcí na e-komunikaci s občanem 2005

Cílem studie bylo zmapovat směr dalšího vývoje využití e-kanálů ve vztahu s občanem a poskytnout tak představitelům obcí užitečné vodítko pro orientaci v této oblasti.

 

Studii lze volně stáhnout na www.infokanal.cz/studie2005.html

 

Je založena na průzkumu využití Internetu, e-mailů, e-podatelny, SMS zpráv, rozhlasu a kabelové TV mezi městy a obcemi v ČR. Průzkum provedla v rozmezí dubna až června 2005 společnost Qbizm technologies, a.s. (www.infokanal.cz), ve spolupráci se sdružením technologických podnikatelů TUESDAY Business Network (www.TUESDAY.cz).

 

Studie, která je z hlediska zaměření a rozsahu jedinečná, ukázala, že roste zájem obcí o využití moderních technologií pro komunikaci s občany, a to zejména v oblastech krizové komunikace (při výpadcích vody a energie, povodních apod.), poskytování dalších informací apod. Hlavní roli by zde v budoucnu měly hrát Internet a mobilní telekomunikace.

 

Největší zájem o nasazení nových řešení projevily obce nad 1.200 obyvatel, jejichž agenda komunikace s občany je již natolik složitá, že její optimalizace se stává prioritou vedení radnice.

 

„Samosprávě vznikají ve vztahu k občanům i firmám povinnosti, které je velmi obtížné naplnit bez získání jejich sluchu. Radnice se tak dostávají na mediální bitevní pole, kde soupeří o pozornost řadového občana. Klasické formy komunikace, jako obecní vývěska na místní radnici, se přitom ukázaly jako naprosto nevyhovující. Občané sice informace od obce potřebují a očekávají, chtějí je ale dostávat pohodlným způsobem. Jedním z nich je stále rozšířenější obecní tisk, z hlediska nákladů, rychlosti a aktuálnosti však nemůže konkurovat mobilní komunikaci a Internetu,“ řekl k průzkumu Petr Ulrich, předseda představenstva společnosti Qbizm technologies, a.s.

 

Ze studie mimo jiné plyne, že největší výzvou pro města a obce nejsou technologie a jejich použití, ale náplň komunikace a její marketingová koncepce. Získat pozornost občanů a zapojit je „do hry“ je čím dál složitější a vyžaduje souhru a kvalitní proškolení všech pracovníků úřadu. To je otázka času a postupného získávání zkušeností na jednotlivých radnicích. Důležité je začít, a to si již radnice uvědomují více, než kdy předtím.

 

Padají již také paušalizující mýty o tom, že e-kanály jsou nedostupné a pro většinu občanů (zejména ty starší) nevhodné. Města a obce si čím dál více začínají uvědomovat zásady komunikačního mixu v závislosti na podstatě komunikované informace, cílové skupině občanů a vhodné kombinaci různých komunikačních médií, která se vzájemně doplňují.

 

Jiná cesta než směrem blíže k občanům pro radnice neexistuje,“ dodal Ondřej Bartoš, výkonný ředitel TUESDAY Business Network.

 

Studie a průzkum by měly splnit jeden z požadavků obcí – a tím je získat maximum informací o zkušenostech těch radnic, jimž se zavedení moderních technologií do komunikace s občany podařilo.


Součástí studie jsou názory a zkušenosti respondentů s e-kanály a jejich výhledy do budoucna tak, jak je vlastními slovy uvedli v dotazníku.

 

Studie je završena praktickým průvodcem zavedení SMS komunikace ve městech a obcích. Průvodce se snaží na příkladě případových studií identifikovat dobré a chybné postupy, pro zavedení tohoto komunikačního média.

 

Kontakt pro média

 

Qbizm technologies, a.s.

Petr Ulrich

E-mail: petr.ulrich@qbizm.cz

Mob: 602 711 890

 

TUESDAY Business Network

Petra Hubačová, marketingová manažerka

E-mail: hubacova@tuesday.cz

Mob: 602 786 418

----------

 

O autorech studie

 

Qbizm technologies, a.s. (www.qbizm-technologies.cz) je dodavatelem informačních technologií v oblasti integrace a e-business strategií. Qbizm je díky řešení SMS InfoKanál (www.infokanal.cz) významným dodavatelem služeb na bázi SMS zpráv pro samosprávu měst a obcí.

 

Název "Qbizm" pochází ze slova kubizmus [kjúbizm] a značí důraz na koncepčnost, modularitu a "Q"valitu. Společnost vznikla oddělením od zakladatele české e-commerce a.s. INET a představuje více jak 8 let zkušeností v oboru s klienty jako Appian Group, ABN Amro bank, Credit Suisse, CzechTourism, ČNB, ČSOB, Drinks Union, Home Credit, Tipsport, Jihomoravská plynárenská, Národní knihovna ČR, VZP atd.

 

TUESDAY Business Network (www.TUESDAY.cz) je sdružení technologických podnikatelů, které poskytuje platformu pro setkávání, výměnu zkušeností i pro získávání podrobnějších informací o trendech v oblasti moderních technologií a jejich využití  směřujícím k efektivnějšímu dosahování podnikatelských cílů. V současné době má 56 firemních členů a více než pět tisíc registrovaných individuálních členů z řad podnikatelů, zástupců technologických firem, konzultantů, investorů, médií a zástupců veřejné správy.

Váš názor Další článek: Microsoft zařadí Sony DRM rootkit na seznam spyware

Témata článku: Technologický byznys, Inet, Moby, Credit

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší