STORMWARE získal certifikát Investor in People

4. července 2008
GeForce 9800 GT na fotografii
STORMWARE získal certifikát Investor in People

Úspěšným zvládnutím závěrečného auditu v rámci Národního projektu Standard řízení a rozvoje lidských zdrojů Investors in People se společnost STORMWARE připojila k několika málo českým firmám, které obdržely certifikát potvrzující mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Mezi českými producenty ekonomického software je společnost STORMWARE prvním a zatím jediným držitelem tohoto certifikátu.

Růst prodeje, jaký zaznamenává společnost STORMWARE s.r.o. v posledních letech, přináší tlak na další vývoj produktů a neustálé zkvalitňování služeb poskytovaných v rámci zákaznické podpory. V důsledku toho roste počet zaměstnanců. Řízení a péče o lidské zdroje v dynamicky se rozvíjející společnosti přináší nové potřeby a výzvy.

Dobře víme, že zákazníkova spokojenost, a tedy i úspěch společnosti na trhu, jsou úzce propojeny se spokojeností zaměstnanců firmy. Bez loajálních, motivovaných a vzdělaných zaměstnanců se na dnešním trhu žádná společnost neobejde,“ říká ředitel společnosti Ing. Petr Klička. Investice je tedy třeba směřovat nejen do vývoje vlastních produktů, zkvalitňování vnitřní IT infrastruktury a call centra, marketingových činností či postavení nové budovy, ale i do personálního řízení.

Tak by se daly shrnout důvody, které vedly společnost STORMWARE k zapojení do Národního projektu Standard řízení a rozvoje lidských zdrojů Investors in People (IIP) vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a financovaného z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Subjektem zajišťujícím šíření standardu IIP v České republice je agentura CzechInvest. Standard IIP byl ve společnosti STORMWARE zaváděn pod dohledem garantované poradkyně IIP Ing. Dany Formánkové, Ph.D.

Na začátku byla analýza situace, zmapování spokojenosti a potřeb zaměstnanců (formou dotazníkového šetření) a identifikace základních oblastí, potřebných ke zlepšení. V akčním plánu si pak společnost STORMWARE za pomoci poradkyně stanovila postup, jak odstranit slabé stránky a nedostatky v oblasti řízení lidských zdrojů.

Postupným realizováním akčního plánu se optimalizovalo nastavení personálních procesů a jejich provázání s celkovou strategií organizace. Mnohé oblasti dostávaly svou novou tvář a strukturu, např. interní komunikace a firemní kultura, plán rozvoje a vzdělávání a vzdělanostní účty, motivace, proces řízení výkonu a hodnocení zaměstnanců, proces náboru apod.

V období několika málo měsíců od zapojení společnosti STORMWARE do projektu IIP po závěrečné zhodnocení získala oblast personálního řízení ucelený a jasný směr.

Náročné závěrečné dvoudenní zhodnocení, které proběhlo začátkem června v sídle firmy v Jihlavě, prováděla nezávislá hodnotitelka Mezinárodního centra kvality (International Quality Centre) paní Janet Snowball. Její závěrečná zpráva se stala podkladem pro kladné rozhodnutí hodnotitelské komise Mezinárodního centra kvality o přidělení certifikátu společnosti STORMWARE.

Získání osvědčení Investor in People je pro společnost STORMWARE potvrzením profesionální úrovně řízení lidských zdrojů a důkazem, že rozvoj zaměstnanců je v souladu s rozvojem společnosti. Po certifikátu ISO 9001:2001 je certifikát Investors in People dalším dokladem o kvalitě naší práce,“ dodává ředitel společnosti Ing. Petr Klička.

Standard IIP chce společnost STORMWARE udržet a hodlá na něm pracovat i v dlouhodobém horizontu.

O standardu IIP

Standard Investors in People (IIP) je mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, který sleduje schopnost podniku efektivně vést a rozvíjet své zaměstnance. Je určen podnikům a organizacím veřejné správy bez ohledu na velikost a oblast působení.

Pro úspěšnou certifikaci je potřeba, aby podnik splňoval stanovených 10 ukazatelů. Na základě vstupní analýzy je definován žádoucí stav a společně s certifikovaným poradcem si podnik sestaví tzv. akční plán, tedy postup k naplnění požadavků standardu IIP. U každého podniku se tedy mohou řešit jiné úkoly vycházející z odlišných potřeb a situací a podnik je hodnocen na základě faktického plnění konkrétních kritérií.

Závěrečné zhodnocení nezávislým hodnotitelem je pro podnik náročným testem a samotné zapojení podniku do procesu zavádění standardu automaticky neznamená, že podnik na certifikát IIP dosáhne.

Standard prochází pravidelně reziví, aby reflektoval změny a vývojové trendy v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů. Stejně tak i držitelé certifikátu IIP musí nejméně jednou za tři roky projít opětovným zhodnocením.

Témata článku: Software, Řízení, Lidské zdroje, Lidský zaměstnanec, People, Nezávislý audit, Přidělený id, Tlak investorů, Lidská práce, Lidský zdroj, Standard

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje