Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) převzala od společnosti ecommerce.cz zcela nový intranetový portál

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) převzala od společnosti ecommerce.cz zcela nový intranetový portál

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) převzala od společnosti ecommerce.cz zcela nový intranetový portál včetně samostatné aplikace spisové služby, který komplexně a jednotně řeší vnitřní komunikaci instituce a správu všech dokumentů a procesů.

Původní intranetový portál SZPI historicky plnil služby pro veškerou vnitřní komunikaci firmy. Sloužil pro správu velkého množství dat v mnoha různých formátech, správu právních předpisů, vnitřních předpisů, pracovních postupů, vzorů protokolů a výběrů z tisku. Přístup do systému mají všichni zaměstnanci včetně externích spolupracovníků a představuje jejich důležitý pracovní nástroj. Původní řešení bylo již technicky nedostačující a roztříštěnost správy jednotlivých částí intranetu a množství různých pracovních postupů způsobovalo značné komplikace

Úkolem společnosti ecommerce.cz bylo převést celý obsah stávajícího intranetu pod jednotnou správu a sjednotit proces zveřejňování dokumentů. Důraz byl kladen na zpřehlednění struktury a navržení zcela nové grafické podoby. Důležitým požadavkem bylo podpořit interní oběh dokumentů od jejich přijetí a zaevidování podatelnou, přes zpracování na jednotlivých odborech a uložení do spisovny až po vyřazení skartováním nebo odevzdáním do příslušného oblastního archivu.

Samotné realizaci předcházela podrobná analýza, jejímž cílem bylo zmapovat veškeré požadavky a navrhnout finální stav portálu. Klíčovým cílem bylo především zajištění jednotného postupu správy všech dokumentů.

Společnost ecommerce.cz při realizaci zakázky zajistila také kompletní dodávku potřebného hardwarového vybavení. Součástí rozsáhlého projektu je i následná pětiletá podpora formou vlastního helpdesku.

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Ing. Jakub Šebesta k novému intranetovému portálu říká: "Nový moderní intranetový portál je pro náš úřad velkým krokem kupředu v rámci naší interní komunikace. Naši zaměstnanci na něm najdou naprostou většinu informací, dat i zajímavostí, které potřebují pro svou práci. Portál nám navíc skýtá možnost upravit si jeho nastavení podle osobní potřeby tak, aby byl pro každého z nás uživatelsky co nejpohodlnější. Mí kolegové si pochvalují také velmi příjemný design a jednoduchou správu portálu. Už nyní uvažujeme o dalším rozšíření intranetu o nové aplikace, které by nám mimo jiné mohly například zjednodušit některé administrativní procesy."

Váš názor | Nová zpráva o stavu internetu: Budoucnost hledejte na východě

Témata článku: Podrobná data, Velké množství, Podrobný stav, Velká komunikace, Uložený vzor, Původní společnost, Intranet, Samostatná služba, Roztříštěnost, Původní zaměstnanec, Následné uložení, Různé požadavky, Podrobná analýza

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší