Spolupráce Statistického úřadu USA s firmou ESRI dále pokračuje

Spolupráce Statistického úřadu USA s firmou ESRI dále pokračuje

Statistický úřad USA prodloužil multilicenční smlouvu na software firmy ESRI, předního světového dodavatele geografických informačních systémů (GIS). Díky této smlouvě má úřad k dispozici neomezené množství licencí systému ArcGIS. Prodloužení smlouvy poukazuje na klíčovou roli software GIS při organizaci a podpoře projektů Statistického úřadu.

Vedle řady každoročních výzkumů je zde ArcGIS používán také při přípravách na nadcházející sčítání lidu, které proběhne v roce 2010. V prostředí ArcGIS budou nejprve rozvrženy sčítací okrsky (řádově jich budou statisíce), jeho prostřednictvím proběhne sběr a editace dat v terénu a samozřejmě poslouží i k tvorbě statistických map a dalších výstupů. GIS bude rovněž provádět kontrolu nasbíraných dat a bude využit k organizaci potřebných prostředků pro sčítání lidu na různých úrovních státní správy.

Téměř veškerá statistická data, jejich analýzy a závěry mají vazbu k určitému místu. Systém ArcGIS umí s touto geografickou složkou pracovat, a to i v tak velkých objemech dat, které Statistický úřad USA shromažďuje. Tato data účelně poskytuje jak analytikům a řídicím pracovníkům, tak i operátorům v terénu či široké veřejnosti.

Nadstavbu pro tvorbu okrsků v programu ArcGIS je možné zdarma stáhnout z webových stránek ESRI: http://www.esri.com

Témata článku: USA, Lid, Klíčová role, Různý terén, Nasbíraná data