Spolupráce FEL ČVUT a Sun Microsystems přináší pomoc vývojářům i nevidomým spoluobčanům z celého světa

14. března 2008
Slavíme ctyristatisic.cz
Spolupráce FEL ČVUT a Sun Microsystems přináší pomoc vývojářům i nevidomým spoluobčanům z celého světa

Společnost Sun Microsystems založila open source projekt NetBeans již před necelými osmi lety a od té doby může vsázet na aktivní komunitu vývojářů i uživatelů, včetně těch z České republiky. Právě na Katedře počítačů FEL ČVUT totiž vznikl unikátní nástroj, který umožňuje vyvíjet dobře přístupné uživatelské rozhraní i programátorům bez speciálních znalostí specifik softwarových aplikací pro hendikepované. Jedná se o první nástroj svého druhu, který je navíc volně dostupný Java vývojářům formou modulu pro vývojové prostředí NetBeans.

Dlouhodobá spolupráce společnosti Sun Microsystems a FEL ČVUT v Praze přináší řadu hmatatelných výsledků. Již v roce 2004 byla v Praze zřízena první středoevropská laboratoř na výzkum použitelnosti softwaru (Usability Lab, usability.felk.cvut.cz), která i v současné době slouží k výuce studentů a při spolupráci s partnery z průmyslové oblasti. Dalším příkladem je organizace Czech SIGCHI (www.sigchi.cz), která sdružuje odborníky z oboru interakce člověka s počítačem, či spolupráce na projektech World Usability Day a Java User Group v České republice.

Uživatelské rozhraní přístupné všem

Na počátku tohoto open source projektu stálo zadání zjednodušit vývoj aplikací v Javě tak, aby byly snadno ovladatelné i pro hendikepované (například nevidomé) uživatele. Od počátku byla respektována platná americká právní norma (tzv. Section 508) řešící požadavky přístupnosti v této oblasti. Samotný modul automaticky kontroluje aktuální stav vytvářeného uživatelského rozhranní z pohledu přístupnosti (accessibility) a vypisuje seznam potenciálních problémů, které řadí dle priorit. Automaticky také navrhuje, jak je opravit.

Vydání první veřejně dostupné verze modulu „a11y“ pro podporu vývoje přístupných uživatelských rozhraní aplikací předcházel dvousemestrový projekt na Katedře počítačů FEL ČVUT. K vývoji bylo využito open source technologií NetBeans, Java a Swing. Nyní si toto rozšíření vývojového prostředí NetBeans může zdarma stáhnout a při své práci využít kterýkoli Java programátor. Navíc je k dispozici i zdrojový kód. Vývoj samozřejmě bude nadále pokračovat s cílem dalšího zdokonalení modulu. Aktuální verze je ke stažení on-line na adrese a11y.netbeans.org.

Spolupráce se Sun Microsystems nám zajišťuje přístup k nejnovějším technologiím a know-how. Tuto skutečnost vysoce oceňují nejen výzkumníci Katedry počítačů FEL ČVUT, ale především její studenti. Projekt unikátního modulu pro NetBeans poskytl studentům možnost pracovat v prostředí velké mezinárodní firmy, kde se stali členy vývojového týmu. V posledních letech se různých forem spolupráce mezi naší katedrou a Sunem přímo zúčastnilo již více než sto studentů, v rámci tohoto konkrétního projektu jich pracovalo šest,“ říká Zdeněk Mikovec, zástupce Katedry počítačů FEL ČVUT v Praze.

Z průběhu projektu a jeho výsledku máme opravdu radost. Byl vytvořen unikátní modul pro vývojové prostředí NetBeans, který zjednoduší práci mnoha programátorům a zároveň pomůže zpřístupnit řadu nových aplikací hendikepovaným spoluobčanům,“ dodal Jiří Mžourek, senior manažer zodpovědný za oblast návrhu uživatelských rozhranní společnosti Sun Microsystems.

Spolupráce mezi pražským vývojovým centrem Sunu a FEL ČVUT má i nadále otevřenou budoucnost hlavně díky využití vzájemných zkušenosti v oblasti přístupnosti (accessibility), použitelnost (usability) i Java aplikací. Studenti se učí Javu a NetBeans a zároveň mají díky podpoře Sunu možnost zkoumat problematiku na často unikátních zadáních a dostávat se tak k vědomostem, které by jinde jen těžko získávali.

Váš názor | Slavíme ctyristatisic.cz

Témata článku: Open source, Swing, Uživatelské rozhraní

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší