Společnosti HP a Compaq se dohodly na fúzi

Společnosti HP a Compaq se dohodly na fúzi, z níž vzejde světový IT leader v celkové hodnotě 87 mld. USD
Společnosti HP a Compaq se dohodly na fúzi

Společný podnik nabídne zákazníkům nejucelenější nabídku produktů a služeb s důrazem na otevřené systémy a architektury

 

Nově vzniklá společnost zaujme vedoucí postavení v oblasti serverů, osobních a kapesních počítačů, technologií tisku a zpracování obrazu, a přední pozice v oblasti poskytování IT služeb, ukládání dat a softwaru pro správu a řízení

 

Obě společnosti předpokládají, že výsledkem fúze bude i úspora nákladů v celkové hodnotě 2,5 miliard USD ročně

 

Transakce by měla být výrazně přínosná již v prvním roce fungování nového podniku

 

 

PALO ALTO, Kalifornie a HOUSTON, Texas, 3. září 2001 – Společnosti Hewlett-Packard (NYSE: HWP) a Compaq Computer Corporation (NYSE: CPQ) dnes oznámily, že se dohodly na fúzi, díky níž se nová HP stane vedoucí světovou společností v oblasti technologií v celkové hodnotě 87 miliard USD. Nová společnost bude poskytovat nejucelenější nabídku produktů a služeb v oblasti IT firemním i běžným zákazníkům s důrazem na otevřené systémy a architektury. Nová společnost se stane vedoucím dodavatelem serverů, osobních a kapesních počítačů, technologií tisku a zpracování obrazu a předním poskytovatelem IT služeb, ukládání dat a softwaru pro správu a řízení.

 

Obě společnosti si od fúze mimo jiné slibují úspory v celkové výši až 2,5 miliard USD ročně a značné vylepšení struktury nákladů. Odhadované ekonomické výsledky nově vzniklé společnosti vycházející z hospodářských údajů fúzujících firem za poslední čtvrtletí hovoří o aktivech v hodnotě 56,4 miliard USD, ročním obratu 87,4 miliard USD a ročních provozních výnosech v hodnotě 3,9 miliardy USD. Nová společnost bude zastoupena ve 160 zemích a na celém světě bude zaměstnávat více než 145 tisíc pracovníků.

 

Carly Fiorina, současná předsedkyně správní rady a generální ředitelka HP, bude zastávat stejné funkce i v nové společnosti HP. Michael Capellas, předseda správní rady a generální ředitel společnosti Compaq, zaujme funkci prezidenta. Michael Capellas a čtyři další členové současného vedení společnosti Compaq se stanou členy vedení firmy HP.

 

„Jedná se o významný krok, který urychlí naši strategii a umožní nám nabídnout zákazníkům a partnerům ještě větší výhody,“ prohlásila Carly Fiorina. „Kromě samozřejmých strategických výhod vycházejících ze spojení dvou vzájemně se doplňujících společností a produktových portfolií přináší fúze akcionářům zhodnocení jejich akcií značným vylepšením struktury nákladů a přístupem k novým možnostem růstu. V době, která je pro sektor informačních technologií zvláště náročná, nás toto sloučení skokem přenese do pozice vedoucího subjektu u našich zákazníků i partnerů. V následujících letech spolu budeme utvářet podobu tohoto odvětví," doplnila.

 

Michael Capellas podotkl: „Stojíme u zrodu nové vedoucí společnosti, založené na důvěře zákazníků a na skvělé nabídce produktů a služeb. Oproti našim konkurentům klademe důraz na vytváření otevřených, unifikovaných řešení a vzájemnou kompatibilitu, jež zákazníkům snižují náklady a zjednodušují komplexní řešení. Tímto krokem změníme konkurenční prostředí v oboru.“

 

Na základě smluvních podmínek, na nichž se jednohlasně shodly správní rady obou společností, získají akcionáři společnosti Compaq 0,6325 akcie nově vzniklé společnosti HP za každou akcii společnosti Compaq. Celková hodnota fúze tak dosahuje přibližné hodnoty 25 miliard USD. Akcionáři společnosti HP tak budou vlastnit přibližně 64 procenta a akcionáři společnosti Compaq 36 procent fúzí vzniklé společnosti. Transakce, která by dle očekávání neměla v případě akcionářů obou společností podléhat americké federální dani z příjmů, bude z účetního hlediska považována za nákup.

 

Na základě plánovaných úspor dosažených fúzí by měla tato transakce v prvním roce společné činnosti značně zvýšit výnos na akcii nové společnosti HP. V roce 2003 jsou očekávány úspory v hodnotě 2 miliard USD. Dosahování maximálních úspor v hodnotě 2,5 miliard USD je plánováno od poloviny roku 2004. Očekávané úspory by měly být výsledkem produktové racionalizace, úspor v administrativě, akvizicích, výrobě, marketingu a úspor z vylepšené přímé distribuce osobních počítačů a serverů. Jelikož transakce podléhá schválení správních orgánů a akcionářů, očekává se, že k jejímu dokončení dojde v první polovině roku 2002. V souvislosti s transakcí přijaly obě společnosti soubor práv akcionářů. Informace o těchto právech budou dnes předány Komisi pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission).

 

Společný podnik bude řízen z Palo Alta, ale v Houstonu bude nadále sídlit značná část managementu a stane se strategickým centrem vývoje produktů nové společnosti.

 

Nová společnost HP bude rozdělena do čtyř provozních divizí, které vycházejí ze stávající struktury společnosti a udržují důraz na konkurenceschopnost a vztah k zákazníkům. Vedení jednotlivých divizí společnosti a odhadované obraty (vypočtené na základě kombinace výsledků obou společností za poslední čtyři čtvrtletí):

·        Divizi zpracování obrazu a tisku s obratem 20 miliard USD bude řídit Vyomesh Joshi, který je v současné době prezidentem divize Imaging and Printing Systems HP.

·        Divizi Access Devices (osobní a kapesní počítače) s obratem 29 miliard USD bude řídit Duane Zitzner, v současnosti prezident divize Computing Systems HP.

·        Divizi IT infrastruktury s obratem 23 miliard USD, která zahrnuje servery, zálohovací zařízení a software, bude řídit Peter Blackmore, v současné době působící jako viceprezident pro obchod a služby společnosti Compaq.

·        Divizi služeb s obratem 15 miliard USD, která zaměstnává přibližně 65 000 lidí v odděleních poradenství, podpory a outsourcingu, bude řídit Ann Livermore, současná prezidentka divize služeb společnosti HP.

 

Finančním ředitelem nové společnosti bude Robert Wayman, který v současnosti zastává stejnou funkci ve společnosti HP. Týmu pracovníků zodpovědných za integraci obou společností bude předsedat Webb McKinney (v současnosti působící jako prezident Business Customer Organization společnosti HP) a Jeff Clarke, finanční ředitel společnosti Compaq.

 

Carly Fiorina dále prohlásila: „Možnosti vzešlé z tohoto spojení jsou zjevné, jsme si však vědomi, že fúze je zároveň obrovskou výzvou, která vyžaduje řád a rychlost. Pomáhá nám fakt, že obě společnosti mají podobnou organizační strukturu a strategii prodeje. V obou firmách se také skrývá velký tvůrčí potenciál. Integraci jsme pečlivě připravili a máme jasný plán úspěšného rozvoje. Jsme odhodláni využít našich společných předností a zároveň udržet naší pozici na trhu.“

 

O společnosti HP

Společnost Hewlett-Packard je přední světový dodavatel řešení a služeb pro výpočetní techniku a zobrazování. Zaměřuje se na výrobu zařízení a technologií, dostupných pro všechny. Celkové příjmy společnosti HP ze stávajících provozů ve fiskálním roce 2000 činily 48,8 miliardy dolarů. Informace o HP a jejích výrobcích lze nalézt na adrese http://www.hp.com nebo http://www.hp.cz.

 

O společnosti Compaq

Společnost Compaq Computer Corporation je vedoucí světový dodavatel podnikových technologií a řešení. Společnost Compaq navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává hardware, software, řešení a služby včetně předních řešení v oblasti zálohování, kritická obchodní řešení odolná vůči chybám, komunikačních produktů a osobních a přenosných počítačů , které se prodávají ve více než 200 zemích světa. Informace o společnosti Compaq a jejích produktech naleznete na adrese http://www.compaq.com.

 

Výpočet kombinovaného obratu

Prohlášení o kombinovaném obratu uvedená v této zprávě a v přiložené tabulce jsou pouhými odhady a byla vypočtena součtem údajů, které obě fúzující společnosti podaly Komisi pro cenné papíry (Securities Exchange Commission) po čtyři poslední čtvrtletí. Jelikož fiskální rok těchto společností nekončí ve stejném období, odhady nejsou založeny na stejném období kalendářního roku. Metoda výpočtu uvedená shora může vést k výsledkům, které se mohou lišit od výsledků vycházejících z jiných metod, které budou společnosti využívat v budoucnosti.

 

Tvrzení vztahující se k budoucnosti

Tato tisková zpráva spolu s přiloženou tabulkou obsahují tvrzení o budoucím vývoji, která podléhají rizikům, nejistotám a domněnkám. Všechna tvrzení s výjimkou tvrzení o historických faktech mohou být považována za tvrzení o budoucnosti. Například tvrzení o očekávaných úsporách, zisku, době ukončení transakce, postavení společností v rámci konkurenčních subjektů, implementaci integračních plánů, řízení a organizační struktuře se všechna vztahují k budoucnosti. Rizika, nejistoty a domněnky zahrnují i možnost, že se trh prodeje některých produktů bude vyvíjet odlišně od očekávání, že vývoj těchto produktů nebude postupovat dle očekávání, že transakce nebude dokončena, že zúčastněné společnosti budou nuceny za účelem schválení fúze orgány regulace trhu upravit podmínky transakce, že díky nejistotě předcházející uzavření transakce utrpí zúčastněné společnosti ztráty, že společnosti nedokáží udržet zákazníky, úspěšně implementovat své integrační strategie či dosáhnout plánovaných úspor, a  další rizika, která jsou čas od času popsána ve zprávě společnosti HP určené Komisi pro cenné papíry - Securities and Exchange Commission (mimo jiné včetně výroční zprávy na formuláři 10-k za fiskální rok skončený 31. říjnem 2000 a následně podaných zpráv), a rizika, která jsou čas od času popsána ve zprávě společnosti Compaq určené Komisi pro cenné papíry - Securities and Exchange Commission (mimo jiné včetně výroční zprávy na formuláři 10-k za fiskální rok skončený 31. prosincem 2000 a následně podaných zpráv). Pokud dojde k naplnění některých z těchto rizik a nejistot či pokud se některé domněnky ukážou správnými, hospodářské výsledky společností HP a Compaq se mohou diametrálně lišit od očekávání, která obě společnosti přednesly v těchto tvrzeních. Pro společnosti HP a Compaq nejsou tato tvrzení nikterak závazná a žádná ze společností nehodlá tato tvrzení opravovat.

 

Pro bližší informace kontaktujte:

 

Senta Čermáková                                           Daniela Beranová

Compaq Computer, s.r.o.                               Herald Communications

Tel. (02) 61 108 316                                      Tel. (02) 2423 2650

Fax (02) 61 108 112                                      Fax (02) 2423 2653
senta.cermakova@compaq.com                      beranova@herald-pr.cz

 

Údaje o fúzi společností HP a Compaq

 

Shrnutí transakce:

Forma:                                              fúze „akcie za akcii“

Výměnný poměr:                               0.6325 akcie spol. HP za akcii spol. Compaq

Současná hodnota:                             cca 25 miliard USD

Vlastnictví:                                         akcionáři HP 64%; akcionáři Compaq 36%

Forma v účetnictví:                             nákup

Očekávané ukončení trans.:               1. pol. roku 2002

 

Přehled:

q       Vznikne světový leader v oblasti IT v celkové hodnotě 87 miliard USD, který nabídne zákazníkům nejucelenější řadu IT produktů a služeb

q       Nově vzniklá společnost zaujme vedoucí místo v oblasti serverů, osobních a kapesních počítačů, technologií tisku a zpracování obrazu. Stane se také třetím největším subjektem v oblasti poskytování IT služeb, ukládání dat a Management Softwaru.

q       Spojením se prohlubuje společný důraz obou společností na otevřené, unifikované systémy, architektury a obchodní modely.

q       Spojení přinese akcionářům zhodnocení jejich akcií značným vylepšením struktury nákladů a přístupem k novým příležitostem pro růst společnosti.

q       Na základě plánovaných úspor dosažených fúzí by měla tato transakce v prvním roce společné činnosti značně zvýšit výnos na akcii nové společnosti HP.

q       Na základě fúze jsou v roce 2003 očekávány úspory v hodnotě 2 miliard USD. Dosahování maximálních úspor v hodnotě 2,5 miliard USD je plánováno od poloviny roku 2004.

q       Nově vzniklá společnost HP bude zaměstnávat přes 145 000 lidí ve více než 160 zemích světa.

 

Klíčové údaje (posl. 4 čvrt.):       HP                               Compaq                       Celkem

Celkový obrat                          47,0 mld. USD           40,4 mld. USD            87,4 mld. USD

Aktiva                                      32,4 mld. USD           23,9 mld. USD            56,3 mld. USD

Provozní zisk                            2,1 mld. USD            1,9 mld. USD               3,9 mld. USD

 

Management:

q       Správní rada: 5 manažerů ze spol. Compaq se stane členy správní rady HP

q       Předseda a generální ředitel: Carly Fiorina

q       Prezident: Michael Capellas

q       Finanční ředitel: Robert Wayman

q       Divize zpracování obraz & tisk: Vyomesh Joshi

q       Divize Access Devices: Duane Zitzner

q       Divize IT Infrastruktury: Peter Blackmore

q       Divize Služeb: Ann Livermore

Váš názor Další článek: Tchaj-wan není nadšen ze sloučení HP a Compaqu

Témata článku: Software, HP Compaq, Nový prezident, Carla, Anno, Roman, Houston, Black List, Transakce, Font, Celková hodnota, Alta, Nbsp, Celkový obraz, Carlo, Stan, Zjevná výhoda, Anna


Určitě si přečtěte

Je lepší hrát na PC, či na konzolích? Nebo jsou i jiné možnosti?

Je lepší hrát na PC, či na konzolích? Nebo jsou i jiné možnosti?

** Jaké jsou výhody a nevýhody hraní na počítači? ** Co mají společného a v čem se liší Xbox One, PS4 a Switch? ** Na čem hrát, když nemáte výkonné PC ani konzoli?

Lukáš Václavík | 122

Na měsíc jsem opustil Google a potupně se zase vrátil zpět (komentář)

Na měsíc jsem opustil Google a potupně se zase vrátil zpět (komentář)

** Zkusil jsem se zbavit závislosti na vyhledávači od Googlu ** Jako alternativy posloužily Bing, Seznam a DuckDuckGo ** Mají své silné stránky, ale i nepřekonatelná negativa

Lukáš Václavík | 58

Jak se žije s telefonem bez Googlu: Čerstvé zkušenosti s telefony Honor a Huawei

Jak se žije s telefonem bez Googlu: Čerstvé zkušenosti s telefony Honor a Huawei

** Honor u nás přichází s prvním telefonem bez Google Mobile Services ** Současný stav je lepší než na začátku, ideální ale není ** Zkusili jsme i hack s ručním přidáním služeb Googlu

Tomáš Holčík | 157

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Šmírování kamerami Googlu: Koukněte, co šíleného se objevilo na Street View

Google stále fotí celý svět do své služby Street View. A novodobou zábavou je hledat v mapách Googlu vtipné záběry. Podívejte se na výběr nejlepších!

redakce | 3

Čím nahradit Total Commander: 11 správců souborů nejen pro profíky

Čím nahradit Total Commander: 11 správců souborů nejen pro profíky

** Total Commander je fernomén mezi správci souborů ** Našli jsme 11 povedených alternativ ** Zvládnou to samé a ke všemu jsou většinou zadarmo

Karel Kilián | 87

12 netradičních map České republiky, které jste ještě nikdy neviděli

12 netradičních map České republiky, které jste ještě nikdy neviděli

** Tušíte, kolik je u nás hřbitovů a jak jsou velké? ** Dokážete si představit mapu českých řek a potoků? ** Udělali jsme to všechno za vás nad daty ČÚZK

Jakub Čížek | 10

Podívejte se na Windows z roku 1990. Před 30 lety přišly Windows 3.0 a líbily se nám

Podívejte se na Windows z roku 1990. Před 30 lety přišly Windows 3.0 a líbily se nám

** 22. května 1990 uvedl Microsoft Windows 3.0 ** Systém z Microsoftu definitivně udělal lídra na desktopu ** Tehdejší Windows byly vlastně grafickou nadstavbou nad MS-DOS

Jakub Čížek | 75


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: nejlepší notebooky do 20 000 Kč

Test 8 levných IP kamer

Jak vybrat bezdrátová sluchátka

Testujeme Android 11