Společnost Symantec představuje nové řešení pro správu informací o zabezpečení

CUPERTINO, Kalifornie – 16. ledna 2007 – Společnost Symantec Corp. (NASDAQ: SYMC) dnes ohlásila řešení Symantec Security Information Manager 4.5, které zákazníkům poskytuje základ dobrého programu řízení IT a zajištění souladu s předpisy prostřednictvím automatizace životního cyklu správy incidentů. Řešení Symantec Security Information Manager pomáhá zákazníkům snížit rizika IT prostřednictvím vykazování efektivity kontrolních mechanismů zabezpečení IT a tím, že umožňuje správcům IT rychle reagovat na bezpečnostní hrozby a incidenty v síťových prostředích.
Společnost Symantec představuje nové řešení pro správu informací o zabezpečení

Řešení Symantec Security Information Manager 4.5 přináší integrovanou archivaci a správu událostí, zlepšené vykazování souladu s předpisy a účinnou správu podnikových instalací. Zákazníci mohou vytvořit opakovatelný a zdokumentovaný program reakce na incidenty a mají k dispozici vestavěné přizpůsobitelné šablony zpráv, pomocí nichž je možno podle plánu generovat a automaticky distribuovat zprávy, což přispívá ke zlepšení dosahovaných výsledků v oblasti souladu s předpisy.

„Řešení Symantec Security Information Manager nám dává kompletní přehled o zabezpečení celého našeho síťového prostředí, včetně řešení zabezpečení jiných výrobců provozovaných na různých platformách,“ řekl Adam Gray, Chief Technology Officer ve společnosti Novacoast. „Díky centralizaci a korelaci dat z každého uzlu v naší organizaci můžeme snáze a dříve zjistit problémy a rychleji na ně reagovat.“

Řešení Symantec Security Information Manager 4.5 umožňuje zákazníkům dlouhodobě ukládat protokoly podle požadavků na forenzní analýzu a zajištění souladu s předpisy. V zájmu úspory celkových nákladů na vlastnictví jsou nyní k dispozici četné nové možnosti použití úložišť, včetně zařízení DAS a NAS a sítí SAN. Řešení Symantec Security Information Manager má také uživatelské rozhraní pro sledování infrastruktury a umožňuje správu uživatelů prostřednictvím integrace s adresářem Active Directory a správy rolí.

„Pouze společnost Symantec může poskytnout široký přehled o hrozbách v podnikovém prostředí prostřednictvím korelace aktivity hostitelských počítačů a sítě s jedinečnou perspektivou světa hrozeb, kterou umožňuje integrace s globální zpravodajskou sítí společnosti Symantec,“ řekl Arshad Matin, vice president, compliance and security management, společnost Symantec. „Zákazníci jsou schopni udržet přiměřený rizikový profil pomocí systému správy problémů v uzavřené smyčce, integrace řízení sledu prací a integrovaných bezpečnostních informací vycházejících z globálních odborných znalostí společnosti Symantec v oblasti reakce na bezpečnostní incidenty.“

Součástí řešení Symantec Security Information Manager je také obsah zaměřený na snižování a odstraňování rizik, který pomáhá zvyšovat efektivitu zaměstnanců. Analytici v provozních středicích zabezpečení jsou schopni efektivně reagovat na nejzávažnější hrozby v prostředích zákazníků. Zákazníkům se nabízí automatické řízení sledu prací prostřednictvím vestavěné evidence požadavků nebo připojení k řešením pro helpdesk. Společnost Symantec zajišťuje kompletní pokrytí prostředí zákazníků. Nabízí totiž shromažďování dat z více než 100 zdrojů událostí, které zaručují pokrytí důležitých prostředků.

Řešení Symantec Security Information Manager bylo nedávno vyhodnoceno jako vedoucí produkt ve zprávě „The Forrester Wave: Enterprise Security Information Management, Q4 2006“. „Společnost Symantec má v současnosti dobrou nabídku, zejména pro analytiky v provozním středisku zabezpečení, a jasnou vizi, pokud jde o místo jejich řešení SIM v ekosystému IT,“ píše Paul Stamp, vedoucí analytik ve společnosti Forrester. Jak se uvádí ve zprávě, organizace kupovaly správu informací o zabezpečení proto, aby mohly: identifikovat nejvážnější problémy vyžadující reakci, vyšetřit porušení zásad a narušení zabezpečení, získat přehled o stavu souladu IT s předpisy v organizaci a vykázat účinnost programu zabezpečení.

Automatizace životního cyklu správy incidentů umožňuje zákazníkům efektivně plnit požadavky na zabezpečení a soulad s předpisy. Řešení Symantec Security Information Manager umožňuje zákazníkům identifikovat incidenty, určovat jejich prioritu, reagovat na incidenty a vyhodnocovat je.

Řešení Symantec Security Information Manager 4.5 Series se prodávají ve formě zařízení přes celosvětovou firemní síť prodejců s přidanou hodnotou, distributorů a systémových integrátorů. Organizace hledající prodejce nebo distributora by se měly obrátit na společnost Symantec na adrese http://enterprisesecurity.symantec.com.

Váš názor | 37 milionů webových útoků v roce 2006

Témata článku: Reakce, Compliance, Celosvětové pokrytí, Kompletní pokrytí, Kompletní řešení, Riziková oblast, Stamp, Manager, Sled, Forenzní analýza, Symantec

Aktuální číslo časopisu Computer

Zachraňte nefunkční Windows

Jak nakupovat a prodávat kryptoměny

Otestovali jsme konvertibilní notebooky

Velký test 14 herních myší