Společnost Scala zveřejnila své výsledky

Společnost Scala zveřejnila své výsledky za 4. čtvrtletí a za celý rok 2002

§                Příjmy na akcii za celý rok vzrostly o 11 %

§                Celkové tržby z licencí a služeb údržby za celý rok se zvýšily o 8 %

§                Celkový příjem za rok stoupl o 4 %

§                Osmé po sobě jdoucí čtvrtletí s kladným hospodářským výsledkem

 

 

Amsterdam, Nizozemí, 17. února 2003 – Právě oznámené výsledky společnosti Scala Business Solutions za rok končící 31. prosince 2002 ukazují, že podnik patří mezi několik málo dodavatelů produktů pro plánování podnikových zdrojů (ERP), kteří vykazují růst ročních příjmů a trvalou ziskovost.

 

„Naše schopnost dosahovat ziskovosti již několik čtvrtletí za sebou naznačuje, že i v současných tvrdých ekonomických podmínkách dokážeme důsledně kontrolovat náklady a hotovostní toky, realizovat významné investice do výzkumu a vývoje, vyvíjet a uvádět na trh zcela nové a neotřelé produkty a při tom udržovat slušný růst a mít dobrý zisk,“ uvedl generální ředitel společnosti Mike Burdett. „Podle těchto výsledků je Scala bezpochyby nejlepší firmou v oblasti ERP, s velkým náskokem před ostatní konkurencí.“

 

V roce 2002 se příjmy před úrokem, daní a amortizací (EBITA) zvýšily o 13 % na 9,7 mil. USD (v roce 2001 dosáhly 8,6 mil. USD), čistý příjem za rok vzrostl o 15 % na 4,7 mil. USD (v roce 2001 činil 4,0 mil. USD) a základní příjmy na akcii stouply o 11 % na 0,20 USD (v roce 2001 to bylo 0,18 USD).

 

Celkové tržby v roce 2002 dosáhly 73,4 mil. USD, tedy o 4 % více než v předchozím roce (70,6 mil. USD). Tržby z licencí poklesly o 7 % na 24,8 mil. USD (v roce 2001 dosáhly 26,6 mil. USD), zatímco tržby ze služeb údržby vzrostly o 23 % na 31,1 mil. USD (v roce 2001 činily 25,3 mil. USD). Celkové tržby z obou kategorií za rok vzrostly o 8 % na 55,9 mil. USD (v roce 2001 to bylo 51,9 mil. USD). Tržby z konzultační činnosti poklesly o 3 % na 17,0 mil. USD (v roce 2001 činily 17,5 mil. USD).

 

Celkové tržby za 4. čtvrtletí 2002 dosáhly 20,2 mil. USD a udržely se na zhruba stejné úrovni jako ve stejném čtvrtletí předchozího roku (20,5 mil. USD). Tržby z licencí poklesly meziročně o 8 % na 7,9 mil. USD (v 4. čtvrtletí roku 2001 dosáhly 8,5 mil. USD), zatímco tržby ze služeb údržby vzrostly o 18 % na 8,2 mil. USD (ve 4. čtvrtletí předchozího roku dosáhly 7,0 mil. USD). Celkové tržby z obou kategorií za 4. čtvrtletí vzrostly o 4 % na 16,1 mil. USD (ve 4. čtvrtletí roku 2001 to bylo 15,5 mil. USD). Tržby z konzultační činnosti poklesly o 17 % na 4,0 mil. USD (ve 4. čtvrtletí roku 2001 to bylo 4,8 mil. USD). Příjmy před úrokem, daní a amortizací za 4. čtvrtletí vzrostly o 14 % na 2,7 mil. USD (ve 4. čtvrtletí roku 2001 činily 3,1 mil. USD). Čistý příjem za 4. čtvrtletí poklesl o 22 % na 1,5 mil. USD (ve 4. čtvrtletí roku 2001 dosáhl 2,0 mil. USD). Společnost zaznamenala již osmé po sobě jdoucí čtvrtletí s kladným hospodářským výsledkem.

 

V roce 2002 se celkové provozní náklady včetně prodejních nákladů (bez započtení odpisů a amortizace) zvýšily o 5 % na 62,8 mil. USD (v roce 2001 dosáhly 59,9 mil. USD), zejména díky nárůstu výdajů v oblasti výzkumu a vývoje. Všeobecné a administrativní náklady zůstaly na zhruba stejné úrovni jako vloni (2002: 18,9 mil. USD; 2001: 18,8 mil. USD). V roce 2002 společnost vytvořila provozní hotovostní tok dosahující 10,1 mil. USD, tedy o 15 % více než v předchozím roce (8,8 mil. USD). Po úplném splacení konvertibilní směnky Great Plains v hodnotě 6,1 mil. USD (vč. úroku) v říjnu činila hodnota hotovosti a hotovostních ekvivalentů společnosti k 31. prosinci 2002 celkem 13,9 mil. USD (v roce 2001 to bylo 13,7 mil. USD).

 

Zdvojnásobení počtu pracovníků výzkumu a vývoje pro urychlení vývoje produktů

 

V květnu roku 2002 společnost zahájila dodatečnou investici do oblasti výzkumu a vývoje ve výši 2,7 mil. USD s cílem posílit a rozšířit své produktové portfolio. Od konce roku 2000 společnost Scala přibližně zdvojnásobila počet výzkumných a vývojových pracovníků ve svých střediscích vývoje softwaru. V současné době zde pracuje více než 200 lidí.

 

„Scala, to je především obchodování se znalostmi, a investice do našich lidí jsou nejdůležitějším faktorem dalšího úspěchu,“ prohlásil M. Burdett. „Nikde není taková investice důležitější než ve výzkumu a vývoji. Zvýšením počtu pracovníků v této oblasti nejen, že naznačujeme své odhodlání dále rozšiřovat produktové portfolio a zvyšovat jeho kvalitu, nýbrž rovněž ukazujeme, že budeme mezi prvními reagovat na poptávku po ERP produktech příští generace. V podmínkách, kdy ostatní dodavatelé své investice do výzkumu a vývoje snižují, my jdeme opačným směrem.“

 

iScala: ERP II software příští generace

 

V květnu roku 2002 společnost uvedla produkt iScala 2.1, což je první účelově vyvinutý collaborative ERP software na světě. iScala 2.1 vyšel v 26 jazycích, díky čemuž jej lze používat ve více než 140 zemích. Jedná se o zcela nový, kompletně přebudovaný globální produkt ERP II, zaměřený na rostoucí poptávku po možnosti integrace a konektivity aplikací. Přístup společnosti Scala k problému konektivity a webových služeb přináší zákazníkům zřetelné a okamžité výhody – žádné rozsáhlé počáteční investice a možnost postupné implementace systémů ve všech zemích, kde podnikají. Díky tomu se mohou zaměřit na jasné příležitosti a pokračovat v instalaci nových řešení až tehdy, kdy je budou skutečně potřebovat.

 

„Společnost Scala překonává své konkurenty schopností reagovat na globální podnikové potřeby nadnárodních společností pomocí celofiremních řešení,“ řekl Dennis Keeling, generální ředitel britské asociace vývojářů podnikového softwaru BASDA. „Žádný dodavatel této kategorie nemá podobný globální dosah ani nemůže nabídnout tolik softwarových lokalizací u jediného standardního produktu bez drahých úprav, podpory a údržby.“

 

Ve druhém čtvrtletí roku 2003 společnost chystá uvedení produktu iScala 2.2, jenž pro ni bude nejrozsáhlejší softwarovou funkcionalitou vydanou za posledních více než 10 let. iScala 2.2 využívá špičkové postavení firmy v oblasti technologie konektivity a integrace a doplňuje značné množství základních podnikových funkcí reagujících na potřeby všech společností, nejen těch, které zahájení konverze na ERP II stále ještě čeká.

 

Zvýšení spokojenosti a věrnosti zákazníků

 

V roce 2002 zákazníci společnosti Scala projevovali rostoucí spokojenost s produkty a službami firmy. Během roku bylo dotazováno téměř 2 000 zákazníků a výsledky přinesly statisticky významný růst celkové spokojenosti o 4,7 % oproti předchozímu roku. M. Burdett je přesvědčen, že výsledky za rok 2002 potvrzují správnost přístupu společnosti k zákaznickým službám. „V době rostoucí konkurence a nejistoty je nejdůležitější najít dodavatele odhodlaného plnit požadavky zákazníků. My takové odhodlání máme a naši zákazníci to vědí. Zkušení manažeři vždycky dobře věděli, že nakonec rozhoduje jen to jediné – jak spokojení jsou zákazníci.“

 

Výhled

 

M. Burdett prohlásil, že finanční výsledky a celkový výkon společnosti v roce 2002 představují dobré východisko a zajišťují silné postavení v konsolidujícím se odvětví ERP. „Scala má výbornou pozici, aby této konsolidace využila,“ pokračoval. „Máme jasný cíl a jasné představy o tom, čeho můžeme dosáhnout – vždyť máme za sebou zkušenost s celou řadou akvizic z posledních let a s důkladnou restrukturalizací, kterou jsme dokončili před téměř třemi lety. Začali jsme rovněž spolupracovat s Fortis Bank na průzkumu příležitostí.“

 

Společnost očekává, že i po celý rok 2003 bude vykazovat kladný hospodářský výsledek, a to i přes pokračující nejistou a nepředvídatelnou situaci v odvětví, světové ekonomice i politickém prostředí. Ačkoliv je díky těmto vlivům velmi těžké předpovídat velikost trhu, společnost doufá, že svůj tržní podíl zvýší.

 

Důležité hospodářské události v roce 2002

 

§                Licenční smlouva na iScala 2.1 v hodnotě 2,2 mil. USD: v květnu jeden z nejstarších globálních zákazníků podepsal novou objednávku na rozšíření svých stávajících licencí na kompletní funkce produktu iScala 2.1. Tento klient kromě toho zakoupil doplňkové poradenské služby.

§                Smlouva na implementaci iScala 2.1 v hodnotě 1,1 mil. USD: další významný klient společnosti podepsal novou smlouvu na implementaci produktu v osmi zemích v rámci své strategie standardizovat systémy ERP na platformě SAP pro větší divize a na platformě Scala pro střední a menší divize. Kromě licencí na software iScala 2.1 v hodnotě 400.000 USD klient rovněž plánuje nakoupit služby podpory a globálního projektového vedení – celková hodnota projektu je 1,1 mil. USD.

§                První implementace produktu iScala 2.1 v Rusku: v září významný ruský maloobchodník s elektronikou investoval do produktu iScala 2.1 s cílem zajistit propojení s prodejními místy v reálném čase. Toto propojení mezi ústředím a tím, co se skutečně děje u pokladen, přinese společnosti vyšší schopnost sledování a kontroly činnosti.

§                Spuštění nového lokalizovaného standardního produktu ERP v Brazílii: poslední lokalizovaný systém společnosti Scala, spuštěný v srpnu, byl vyvinut s cílem uspokojit specifické požadavky společností podnikajících v Brazílii. Produkt „mluví“ brazilskou portugalštinou a podporuje jedinečné daňové zákony a účetní standardy země.

§                Scala se stala členem normalizačního konsorcia: v říjnu se Scala stala firemním členem Skupiny otevřených aplikací (Open Applications Group), neziskového konsorcia založeného v roce 1995 s cílem propagovat standardizaci v odvětví IT na bázi XML. Společnost Scala se tak stala největším světovým vydavatelem obsahu pro vzájemnou funkceschopnost podnikových softwarů na bázi XML.

§                Scala získala odborné uznání za svou globální podporu zákazníků: Uznání udělil v lednu britský Institut školení v oblasti IT za vysoce profesionální a kvalitně řízenou podporu.

§                Partnerská síť se rozrostla o 34 %: síť partnerů společnosti Scala zahrnovala na konci roku více než 140 subjektů. Tato celosvětová síť zajišťuje integrační, odbytové a implementační služby zákazníkům ve více než 110 zemích.

§                Další smlouvy se stávajícími zákazníky: během celého roku rozšiřovali naši klienti své stávající softwarové instalace a požadavky na podporu. Mezi tyto zákazníky patří Georg Fischer, Osram, Hyatt International, Radisson SAS, Choice Hotels, LEK, Barentz, Arca Systems, Simtone.

 

 

# # #

 

Poznámky pro redaktory

 

PDF verze této tiskové zprávy, jež je k dispozici na adrese www.scala.net, obsahuje:

 

§                Konsolidovaný výkaz operací – v USD

§                Konsolidovaný výkaz operací – v eurech

§                Konsolidované rozvahy – v USD

§                Konsolidované výkazy hotovostních toků – v USD

§                Konsolidovaný výkaz vlastního jmění a souhrnného příjmu – v USD

§                Individuální informace – v USD.

 

Prohlášení o předpovědích a odhadech

 

Některé informace uvedené v této tiskové zprávě by podle managementu mohly obsahovat určité předpovědi a odhady ohledně finanční situace, provozních výsledků a činnosti společnosti Scala Business Solutions NV.

 

Tyto předpovědi a odhady vycházejí z aktuálních tržních, finančních a ekonomických údajů a ze současných názorů a předpokladů managementu ohledně budoucích událostí a výkonnosti. Skutečné výsledky se mohou od toho, o čem tyto předpoklady a odhady výslovně hovoří či co z nich vyplývá, výrazně lišit. Rozdíly mohou být mimo jiné způsobeny změnami v poptávce po produktech pro plánování podnikových zdrojů, konkurenčními tlaky, změnami finanční situace hlavních zákazníků společnosti a budoucí úrovní schopnosti společnosti vyvíjet a rozšiřovat svou nabídku produktů a služeb tak, aby odpovídala novým požadavkům a technologickým trendům.

 

Společnost Scala Business Solutions

 

Scala Business Solutions vytváří collaborative ERP software spojující internetovou technologii a tradiční ERP funkcionalitu k vytvoření jednoduchého světového obchodování. Se Scalou mohou mezinárodní společnosti plně integrovat různé ERP softwary kdekoliv na světe, v jakékoliv pobočce, divizi či sídle společnosti a propojit se také se svými partnery a dodavateli. Scala collaborative ERP software umožňuje společnostem plnit jejich požadavky na vyšším stupni e-business, stejně tak jako použít standardní ERP produkt pro řízení obchodních procesů. To umožňuje dosáhnout měřitelných výhod plynoucích z elektronického obchodování prostřednictvím vytvoření uzavřeného nebo globálního portálu nebo optimalizací obchodního řetězce. 

 

Společnost Scala nabízí své softwary a služby ve více než 30 jazycích a 140 zemích prostřednictvím svých poboček v Evropě, Severní Americe a na Dálném Východě a prostřednictvím sítě svých partnerů a prodejců.

 

Společnost Scala je kótovaná na amsterdamské burze Euronext (symbol: SCALA). Její tržby v roce 2002 dosáhly 73,4 mil. USD (77,8 mil. eur).

 

Tiskové zprávy, informace pro investory a informace o společnosti a jejích produktech naleznete na webových stránkách firmy na adrese www.scala.net.

 

© 2003 Scala Business Solutions, NV. Všechna práva vyhrazena. Logo Scala, Scala® a iScala® je registrované ochranné značky. Ostatní ochranné značky nebo registrované ochranné značky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.

 

Kontakt:

 

Pavel Hrůza

 

Botticelli Public Relations

Thomayerova vila

Ke Krčské stráni 1, 140 00 Praha 4, Česká republika

tel. (00420) 261 216 124, 261 263 134

fax. (00420) 261 262 783

cell. 602 426 634

mail: Pavel.Hruza@botticelli.cz

Váš názor Další článek: URL jsou schované kdekoli, vytáhněte si je

Témata článku: , , , , , , , , , , , ,