Společnost Progress Software oznamuje výsledky za třetí čtvrtletí

30. září 2004
RealPlayer opět děravý jak ementál
Výnosy vyšší o 15 %; zisky z provozní činnosti a EPS prudce vrostly
Společnost Progress Software oznamuje výsledky za třetí čtvrtletí

Praha, 29. září 2004 - Společnost Progress Software Corporation (PSC) (Nasdaq: PRGS), přední dodavatel technologií pro vývoj, správu, integraci a řízení obchodních aplikací, oznámila výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2004 (končící 31. srpna 2004). Výnosy za uvedený kvartál dosáhly částky 89,3 miliónu USD, což představuje 15% nárůst (10 % v přepočtu na konstantní měnu) oproti loňskému roku (77,7 miliónů USD). Výnosy ze softwarových licencí vzrostly o 21 % (16 % v přepočtu na konstantní měnu) na 32,9 miliónu USD oproti 27,2 miliónu ve stejném čtvrtletí minulého roku.

 

Na základě použití všeobecně uznávaných účetních zásad (GAAP) je možné uvést, že  zisk z provozní činnosti vzrostl o 26 % na částku 12,7 miliónu USD oproti 10,1 miliónu ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2003. Čistý příjem se zvýšil o 16 % na 8,5 miliónu USD ze 7,3 miliónu USD a výnosy na akcii vzrostly o 16 % na 22 centů oproti 19 centům. Tyto výsledky zahrnují zúčtování odpisů nakoupených nehmotných aktiv po zdanění ve výši 1,2 miliónu USD za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2004 a 0,4 miliónu USD za třetí čtvrtletí roku 2003.

 

Na základě předběžných výsledků bez zúčtování odpisů nakoupených nehmotných aktiv vzrostl zisk z provozní činnosti o 36 % na 14,5 miliónu USD z 10,7 miliónu USD v loňském roce. Předběžný čistý příjem vzrostl o 25 % na 9,7 miliónu USD oproti 7,8 miliónu a o 25 % se také zvýšily předběžné výnosy na akcii ze 20 centů na 25 centů.

 

Peněžní a krátkodobé investice Progress Software Corporation na konci čtvrtletí představovaly 185,4 miliónu USD. Během třetího čtvrtletí tato společnost nakoupila přibližně 403 000 vlastních akcií za cenu 7,8 miliónu USD. Dne 15. září 2004 předsednictvo společnosti PSC schválilo další odkoupení maximálně 10 miliónů zbývajících akcií společnosti v době, kdy bude PSC tento nákup považovat za efektivní využití hotovosti se stanoveným začátkem odkupu na 1. října 2004.

 

„Společnost Progress Software Corporation nadále svými výkony převyšuje další velké softwarové společnosti,“ říká pan Joseph W. Alsop, spoluzakladatel a hlavní výkonný úředník společnosti PSC, a dodává: „Sonic Software, ObjectStore a DataDirect stále dosahují skvělých výsledků, protože se zaměřují na rostoucí poptávku po "real time data" a stále větší potřebu integrace aplikací a softwarových nástrojů. Nedávno zavedený produkt Progress® OpenEdge™ 10 Platform umožňuje našim partnerům přenést teorii architektury zaměřené na služby (SOA) do skutečných aplikací, které reagují na potřeby malých i velkých podniků. Věříme, že poptávka po aplikacích založených na SOA je klíčovým hybným mechanismem našeho úspěchu, hned za dosud nerychlejším přijetím nového vydání produktové řady OpenEdge."

 

 

 

 

 

 

Významní noví zákazníci a partneři, přijetí nových technologií a velká rozšíření

Mezi nové významné partnery a zákazníky, kteří přijali technologii od PSC a jejích dceřiných společností nebo šíří řešení pomocí technologií PSC patří:  A3 Solutions, Inc., Active Reasoning, Inc., ADT Security Services, Inc., AGA S.A., ANA (All Nippon Airways Co., Ltd.), AppIQ, Inc., Applied Industrial Technologies, British Airport Authority Plc, BBS Technologies, Inc., Centennial Coal Company Ltd., Certify Data Systems, Inc., Clearstream Wastewater Systems, Inc., Cryptomathic, DataMirror Mobile Solutions, Inc., DDS MediaOcean Systems, Inc., Deltavista International AG, DocuCorp International, Inc., FairField Language Systems, Holosoft, Ingolstat, Legia, A.S., Locke Supply Company, Petroleum Wholesale Inc., Scan-Optics, Inc., Sportcraft, Ltd., The Bekins Company, The Sharper Image, The Software Construction Company, The State of Minnesota a ViPS, Inc.

 

Mezi významné stávající partnery a zákazníky, kteří přijali technologie dceřiných společností PSC, nebo  v podstatném měřítku dále šíří technologie PSC patří:  Abbott Laboratories, Achmea Active, Alcatel, Arbella Insurance Group, Bloomberg L.P., Capeware Technologies GmbH, ColeTaylorBank, CommerceOne Operations, Inc., Deutsche Bank AG, Diversified Collection Services, Inc., Exxon Mobile Corporation, Galco Industrial Electronics, GE Financial Services, Genesys Telecommunication Laboratories, Inc., Hummingbird Ltd., Interwoven Inc., Jefferson Pilot Financial, Johnson Controls, Inc., Kronos Incorporated, Lego Systems, Inc., MapInfo Corporation, Marriott Vacation Club International, McKesson Corporation, NTT Corporation, QAD, Inc., Rotech Healthcare, Inc., Ruped Systems GmbH, Sanmina SCI Corporation, Serena Software, Siebel Systems, Inc., SSA Global Technologies, Inc., The Sherwin-Williams Company a Tudor Investments Corporation.

 

 

 

 

Další nedávné významné události

Nezávislá studie společnosti Infostructure Associates uvedla, že Progress OpenEdge™ Studio je efektivnější než ostatní vývojová řešení pro malé a středně velké podniky, nezávislé softwarové poskytovatele poskytující služby malým a středním podnikům a ve většině případů i pro větší podniky, které vyvíjejí a šíří důležité obchodní aplikace.  Rozhovory s koncovými uživateli se soustředily na OpenEdge Studio a vývojové nástroje,  které jsou nabízeny pro programovací jazyk C# například společností Microsoft v produktu Visual Studio.NET 2003. Uživatelé, kteří provedli porovnání obou nástrojů uvedli, že OpenEdge poskytuje podstatně nižší celkové pořizovací náklady tohoto nástroje a vyšší návratnost investice. Společnost Infostructure také uvedla nižší celkové pořizovací náklady a vyšší návratnost investice pro OpenEdge Studio, oproti jiným typickým "výkonným" nástrojům. http://www.progress.com/pressrelease_318909. (Úplná zpráva je k dispozici na adrese: www.progress.com/psc/docs/progressdevtcowp8.pdf).

Společnost DataDirect Technologies ohlásila vývoj produktu DataDirect XQuery™, integrovatelného softwaru založeného na standardech, který umožňuje vývojářům pracujícím s Java™ přístup k relačním i XML zdrojům dat pomocí jednoho dotazu. Většina firem ukládá data a provádí dotazy pomocí relačních databází, ale na síti používají pro změnu dat nebo jejich přípravu pro zobrazení XML. Programátoři musí často pracovat s oběma typy dat najednou. DataDirect XQuery zpracovává XML a relační data stejným způsobem, čímž velmi usnadňuje kombinování datových zdrojů. Nový výkonný standard jazyka W3C postavený pro XQuery a určený pro provádění dotazů a zpracování XML dat, DataDirect XQuery, se připojí k ucelené nabídce společnosti DataDirect Technologies. Ta poskytuje komponenty pro propojení jednotlivých softwarů pro zjednodušení vývoje aplikací, možnosti přenositelnosti mezi databázemi a usnadnění šíření aplikací.  http://www.datadirect.com/news/releases/20040628c/index.ssp

Kniha technologického vedoucího společnosti Sonic Software, Davida Chappella, nazvaná Enterprise Service Bus, získala pozitivní hodnocení v obchodních publikacích, včetně tohoto výňatku z časopisu Computerworld:  „Autor přináší základní úvod do technologie "enterprise service bus" (ESB), včetně souvislostí s rodícím se trhem ESB a obecném stavu integrace aplikací v podnicích.... Tato kniha také poskytuje detailní informace, praktické rady a případové studie, čímž je zajímavá i pro odborníky v oblasti informačních technologií, kteří již technologii ESB dobře znají. Chappell a jeho editoři vytvořili skvělé dílo pro všechny skupiny čtenářů s prezentací přehledných a užitečných diagramů. Čtenáři by těžko našli srozumitelnější a užitečnější knihu na toto téma.” http://www.sonicsoftware.com/pressrelease_295931

 

 

 

 

Obchodní výhled

Společnost očekává následující výsledky ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí končícím dne 30. listopadu 2004:

  • Výnosy se očekávají v rozpětí mezi 93 milióny USD a 95 milióny USD. Zisk z provozní činnosti podle GAAP se očekává v rozpětí mezi 14 milióny USD a 15 milióny USD, včetně odpisů nakoupených nehmotných aktiv ve výši 1,8 miliónů USD.
  • Výnosy na akcii podle GAAP se očekávají v rozpětí mezi 26 centy a 27 centy.
  • Na základě předběžných výsledků se zisk z provozní činnosti očekává v rozpětí mezi 16 milióny USD a 17 milióny USD bez odpisů nakoupených nehmotných aktiv ve výši 1,8 miliónu USD.
  • Na základě předběžných výsledků se výnosy na akcii očekávají ve výši 29 centů až 30 centů bez přibližně 3 centů na akcii pro odpisy nakoupených nehmotných aktiv.

Společnost očekává následující výsledky pro fiskální rok končící dne 30. listopadu 2004:

  • Výnosy se očekávají v rozpětí mezi 360 milióny USD a 362 milióny USD. Zisk z provozní činnosti podle GAAP se očekává v rozpětí mezi 44 milióny USD a 45 milióny USD, včetně odpisů nakoupených nehmotných aktiv ve výši 7 miliónů a odpisů na probíhající výzkum a rozvoj ve výši 2,6 miliónu USD.
  • Výnosy na akcii podle GAAP se očekávají v rozpětí mezi 80 centy a 81 centy.
  • Na základě předběžných výsledků se zisk z provozní činnosti očekává v rozpětí mezi 54 milióny USD a 55 milióny USD bez odpisů nakoupených nehmotných aktiv ve výši 7 miliónu USD a odpisů pro probíhající výzkum a rozvoj ve výši 2,6 miliónu USD.
  • Na základě předběžných výsledků se výnosy na akcii očekávaní ve výši 97 centů až 98 centů bez přibližně 12 centů na akcii pro odpisy nakoupených nehmotných aktiv a přibližně 5 centů na akcii pro odpisy probíhajícího výzkumu a rozvoje.

Právní oznámení týkající se předběžných finančních informací

 

Společnost uvádí předběžný zisk z provozní činnosti, čistý příjem a výnosy na akcii jako doplňující informace pro investory. Tyto údaje nejsou v souladu ani nenahrazují obecně uznávané účetní zásady ve Spojených státech (GAAP). Jsou určeny jako doplněk GAAP a mohou se lišit od předběžných údajů používaných jinými společnostmi. Společnost věří, že předběžné výsledky, které jsou popsány v této zprávě jsou užitečné pro chápání probíhajících činností a poskytnutí doplňujících detailních informací a alternativní metody hodnocení provozních výsledků společnosti. Vedení společnosti používá tyto předběžné výsledky pro porovnání výkonů společnosti s výsledky předcházejících období pro účely analýzy trendů a pro rozpočtové a plánovací účely. Zúčtování předběžných úprav finančních výsledků společnosti podle GAAP je obsaženo v níže uvedených tabulkách.

 

O společnosti Progress Software Corporation

 

Společnost Progress Software Corporation (Nasdaq: PRGS) je „$300+ miliónovým“ leaderem v globálním softwarovém průmyslu. Společnost PSC dodává technologie pro všechny stupně vývoje, šíření, integrace a řízení obchodních aplikací, prostřednictvím svých dceřiných společností: Progress Software, Sonic Software Corporation, DataDirect Technologies, ObjectStore a PeerDirect. Sídlo společnosti je v Bedfordu, Massachusetts, Společnost PSC můžete navštívit na internetových stránkách na adrese http://www.progress.com nebo ji kontaktovat telefonicky na čísle +1-781-280-4000.

 

 

 

Prohlášení

 

Kromě historických informací a diskusí obsažených v této zprávě, mohou prohlášení zde uvedená představovat "výhledová prohlášení" ve smyslu Zákona o reformě soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995. Tato prohlášení s sebou nesou mnoho rizik, nejistot a ostatních faktorů, které mohou způsobit, že skutečné výsledky se mohou podstatně lišit. Mezi tyto faktory patří mimo jiné: přijímání a odesílání nových objednávek, včasné vydání produktů společnosti, míra růstu určitých částí trhu, postavení produktů společnosti na těchto částech trhu, změny v poptávce po službách zákazníkům a technické podpoře, cenové tlaky a konkurenční prostředí v softwarovém průmyslu, používání internetu podniky a soukromými osobami a schopnost společnosti proniknout na mezinárodní trhy a řídit její mezinárodní činnosti. Společnost není povinna aktualizovat informace uvedené v této zprávě. Další informace týkající se rizik a míry nejistoty, spojené s činností společnosti jsou k dispozici v záznamech společnosti u Komise pro burzu a cenné papíry. 

 

 

Progress, ObjectStore, OpenEdge, a Progress OpenEdge jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami společnosti Progress Software Corporation ve Spojených státech a ostatních zemích.  Sonic Software (a Design) a Sonic ESB jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Sonic Software Corporation ve Spojených státech a ostatních zemích.  DataDirect XQuery je obchodní značka společnosti DataDirect Technologies ve Spojených státech.  Java a všechny značky Java jsou obchodními značkami společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech a ostatních zemích.  Jakékoli ostatní značky nebo služební značky obsažené v této zprávě jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

 

 

Váš názor Další článek: RealPlayer opět děravý jak ementál

Témata článku: Software, Progress, Nippon, Výše, Airport, Skvělý výsledek, Financial Times, Skvělé spojení, Serena, Rota, Company, Cent, Sonic, Minnesota, Auto, British Airways, Johnson Controls, Deutsche Bank, Airways


Určitě si přečtěte

Nové názvy, upravený vývoj. Microsoft ukázal, jak teď bude vydávat Windows 10

Nové názvy, upravený vývoj. Microsoft ukázal, jak teď bude vydávat Windows 10

** Podzimní vydání Windows 10 přinese jen minimum novinek ** Aktualizace ponese formální označení 20H2 ** Microsoft mění názvy v programu Windows Insider

Lukáš Václavík | 17

Nejlepší programy z roku 2000: Podívejte se, bez čeho jste tehdy vůbec nemohli fungovat!

Nejlepší programy z roku 2000: Podívejte se, bez čeho jste tehdy vůbec nemohli fungovat!

** Dnes už skoro všechno uděláte ve webovém prohlížeči a na mobilu ** Před dvaceti lety to ale bylo jiné ** Zavzpomínejte na legendy, které jste pravděpodobně také používali

Jakub Čížek | 126

Deset kotev, které i v roce 2020 táhnou Android ke dnu

Deset kotev, které i v roce 2020 táhnou Android ke dnu

** Android existuje skoro 12 let a za tu dobu v mnoha směrech dospěl ** Dnes běží na sedmi z deseti telefonů, ale čemu za to vděčí? ** Našli jsme 10 kotev, které táhnou tento operační systém ke dnu

Karel Kilián | 169

Vyrobíme si falešný Mac mini za tisícovku. Stačí Raspberry Pi a 3D tiskárna

Vyrobíme si falešný Mac mini za tisícovku. Stačí Raspberry Pi a 3D tiskárna

** Vyzkoušíme Raspberry Pi 4 s iRaspbianem ** Operační systém vypadá skoro jako macOS ** Vše strčíme do vlastní stylové krabice

Jakub Čížek | 31


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: nejlepší notebooky do 20 000 Kč

Test 8 levných IP kamer

Jak vybrat bezdrátová sluchátka

Testujeme Android 11