Společnost IBM představuje nový software a služby pro architekturu SOA

22. září 2005
Češi na internetu podle NetMonitoru
Společnost IBM oznámila nový software, služby a rozšířený partnerský program, které mají pomoci klientům řídit podnikové procesy nasazením architektury orientované na služby (Service Oriented Architecture - SOA).
Společnost IBM představuje nový software a služby pro architekturu SOA

S podnikovými procesy podporovanými architekturou SOA dosáhne podnik toho, aby dříve izolovaná data a aplikace lépe spolupracovaly napříč jednotlivými odděleními a i se systémy třetích stran.  Toto pojetí s využitím existujících prostředků zvyšuje produktivitu, pomáhá rychle reagovat na měnící se podmínky na trhu a lépe využívat příležitosti.

 

Nový software a služby staví na existujících technologiích IBM pro architekturu orientovanou na služby. Nový a zdokonalený software z portfolia IBM WebSphere je určen pro řízení podnikových procesů.  Kromě toho IBM oznamuje těsnější integraci softwaru WebSphere, Rational a Tivoli.  Nově oznámené služby poskytují průběžnou podporu pro implementace SOA. Tento partnerský program rozšiřuje široký ekosystém SOA, který podporuje organizace všech velikostí ve všech stádiích implementace architektury SOA.

 

„SOA znamená víc, než jen jednoduchá propojení mezi webovými službami, nebo dosud neexistující soubor podnikových komponent, které by eventuelně mohly spolupracovat.  Je o realizaci výhod řízení podnikových procesů s již dnes existujícím aplikačním vybavením,“ řekl Steve Mills, senior viceprezident a jednatel skupiny IBM Software Group.

 

Softwarová základna architektury SOA pomůže modelovat, sestavovat, nasazovat a spravovat architektury orientované na služby.

 

Pro modelování architektur SOA nabízí IBM snadno použitelný nástroj WebSphere Business Modeler, který umožňuje modelovat a navrhovat procesní tok před samotným nasazením a doplňuje modelovací funkce nástroje Rational Software Architect.

 

Pro vytváření a implementaci podnikových procesů postavených na architektuře SOA oznamuje IBM vývojový nástroj WebSphere Integration Developer, který je postaven na nástroji Eclipse.  WebSphere Integration Developer umožňuje vývojářům složených aplikací zobrazovat existující informační technologie jako služby, které lze snadno propojovat do ucelených podnikových procesů. IBM také uvolnilo novou verzi nástroje Rational Application Developer, který pomůže při sestavování architektur orientovaných na služby.

 

Na pomoc se zaváděním architektur SOA oznamuje IBM produkt WebSphere Enterprise Service Bus (ESB). WebSphere ESB dále posiluje současné možnosti IBM ESB v oblasti propojení a integrace webových aplikací a služeb. Pro vyspělou funkčnost ESB uvádí IBM novou verzi nástroje WebSphere Message Broker, který zajišťuje univerzální konektivitu a transformaci dat pro aplikace bez ohledu na to, jestli vyhovují standardům.

 

Další novinkou pro implementace SOA je WebSphere Process Server, software založený na otevřených standardech a na technologii WebSphere ESB, který pomáhá zjednodušit integraci podnikových procesů mezi lidmi, systémy, zákazníky a obchodními partnery. WebSphere Process Server zkracuje dobu, snižuje náklady a odstraňuje rizika spojená s integračními projekty, neboť zjednodušuje pohyb informací mezi aplikacemi na základě podnikových pravidel.

 

Pro správu architektur SOA také IBM oznamuje vylepšení produktu WebSphere Business Monitor. Nový software pomáhá monitorovat výkonnost podnikových procesů a sledovat klíčové výkonnostní ukazatele. Tivoli později v tomto měsíci oznámí nový řídící software pro složené aplikace, který bude zákazníkům pomáhat spravovat a zajišťovat výkon a dostupnost řešení založených na architektuře SOA.

 

Služby, které pomohou klientům začít s architekturou SOA

 

IBM Global Services bude podporovat nové produkty SOA Foundation třemi novými profesionálními službami. Nová služba SOA Governance vytvoří základní měřítko pro posuzování zdokonalování a sledování projektů SOA, budování okruhu kvalifikovaných pracovníků a vytvoření struktury pro přijímání rozhodnutí o projektech SOA. Tato služba pomůže firmám udržet všechny projekty SOA, architektury a investice v souladu s podnikatelskými cíli.

 

Zadruhé IBM oznámí nové odborné týmy SOA pro klíčová vertikální odvětví – komunikace, distribuci, finanční služby, průmysl, veřejný sektor, malé a střední firmy – které budou zákazníkům dále pomáhat s jednodušší implementací a rychlejším generováním podnikatelské hodnoty z architektur SOA. Tyto týmy budou využívat odborné znalosti IBM Business Consulting Services a budou zákazníkům pomáhat používat IBM WebSphere jako základnu architektury SOA.

 

Zatřetí IBM Global Services pomocí SOA Foundation zrealizuje chystané řešení úložiště opakovaně použitelného majetku Common Services Delivery Platform (CSDP), které je postaveno na softwaru IBM i jiných společností. To bude uskutečňovat konkrétní podnikové procesy, jako například zpracování pohledávek nebo řízení skladu. CSDP bude shromažďovat data z různých zdrojů v infrastruktuře zákazníka, integrovat je se softwarem, nejlepšími postupy a intelektuálním majetkem a s použitím softwaru WebSphere vytvoří hotový podnikový proces.

 

Mezi softwarové služby dále patří posouzení připravenosti architektury klienta, které pomůže klientům posoudit soulad obchodních a IT iniciativ. Tato bezplatná služba IBM posoudí připravenost podnikové architektury na SOA a také zanalyzuje vyzrálost řízení.

Témata článku: Software, IBM, Broker, Rational, Tivoli, Podnikový software, Podnikový nástroj

Aktuální číslo časopisu Computer

Velký test NVMe a SATA SSD

Máte slabý signál
Wi-Fi? Poradíme!

Jak umělá inteligence opravuje fotky

Kupujete dron? Ty levné se nevyplatí