Společnost HP koupila firmu Peregrine Systems

Praha, 27. září 2005 – Společnosti HP a Peregrine Systems, Inc. (OTC:PRGN.PK) oznamují, že podepsaly definitivní dohodu, na jejímž základě HP převezme společnost Peregrine prostřednictvím odkoupení akcií za cenu 26,08 dolarů na akcii, což představuje agregovanou kapitálovou hodnotu ve výši 425 milionů dolarů.
Společnost HP koupila firmu Peregrine Systems

V závěru procesu akvizice bude společnost Peregrine se svými řešeními pro správu prostředků a služeb integrována do obchodní jednotky HP OpenView, čímž bude vytvořeno nejkomplexnější softwarové řešení pro správu distribuovaných podnikových systémů.

Akvizicí získá HP klíčové komponenty pro správu prostředků a služeb, které se stanou součástí nabídky HP OpenView komplexního řešení pro správu IT procesů a služeb. Mezi funkce řešení Peregrine patří sledování prostředků, kontrola výdajů, automatizace procesů, kontrola služeb, sladění služeb, řídicí panel pro IT pracovníky a také správa outsourcingu, nepřetržitosti provozu a konsolidace.

„Prostřednictvím produktů Peregrine bude HP nabízet komplexnější řešení softwaru pro správu, která pracovníkům CIO pomohou při správě IT prostředků,“ prohlásila Ann Livermore, executive viceprezident, Technology Solutions Group, HP. „Společnosti neustále vyhledávají nové způsoby pro snížení technologických nákladů, které se týkají jak osobních počítačů, tak datových center. Součástí naší strategie je umožnit pracovníkům CIO spravovat technologická prostředí efektivním a hospodárným způsobem.

„V důsledku této transakce získají zákazníci vyšší hodnotu prostřednictvím špičkových produktů Peregrine, jako Service Center a Asset Center, které budou nyní dodávány společností HP v globálním měřítku,“ uvedl John Mutch, president a CEO, Peregrine.

Akvizice umožní HP stát se jedním z předních dodavatelů softwaru pro správu prostředků, což je kategorie, která by podle předpovědi měla dosáhnout do roku 2008 objemu 1 miliardy dolarů.  Kromě toho vytvoří kombinace produktů HP a Peregrine nejširší sadu funkcí pro správu služeb na současném trhu. Mezi klíčové faktory tohoto trhu patří potřeba IT oddělení získávat data o interních IT prostředcích, integrace s dalšími systémy pro správu IT a standardy správy založené na procesech jako např. ITIL.

Tuto akvizici musí nyní schválit akcionáři společnosti Peregrine. Potom budou následovat závěrečřízení a celá transakce by měla být dokončena v prvním čtvrtletí roku 2006.

Po dokončení transakce budou produkty Peregrine nabízeny prostřednictvím distribučních kanálů HP OpenView a technologie bude využívána v rámci HP Technology Systems Group a HP Services.

Více informací o portfoliu HP OpenView najdete na stránce www.hp.com/go/managementsoftware.

O společnosti Peregrine

Peregrine System, Inc. vyvíjí podniková řešení, která organizacím umožňují řešit specifické podnikové problémy a vyvíjet IT služby a praktiky pro správu prostředků pro snížení nákladů, zvýšení produktivity, zlepšení služeb a snížení rizika. Společnost Peregrine byla založena v roce 1981. Má za sebou úspěšnou tradici v dodávání řešení se špičkovou funkcionalitou podnikovým zákazníkům na celém světě. Sídlo společnosti je v San Diegu v Kalifornii. Společnost má pobočky v Americe, Evropě a Tichomoří.

O společnosti HP

HP je dodavatelem technologií pro individuální i podnikové zákazníky a instituce na celém světě. Nabídka společnosti HP zahrnuje IT infrastrukturu, globální služby, výpočetní systémy pro podniky i domácnost a technologie pro tisk a zpracování obrazu. Za čtyři fiskální čtvrtletí končící 31. červencem 2005 dosáhly celkové tržby HP výše 85,2 miliardy USD. Další informace o HP (NYSE, Nasdaq: HPQ) naleznete na webové adrese www.hp.com.

Další informace o akvizici a kde je lze najít

Peregrine vytvoří zmocňující prohlášení a další dokumenty o sloučení, které uloží u Americké komise pro cenné papíry (Securities and Exchange Commission SEC). INVESTOŘI PEREGRINE JSOU TÍMTO VYZVÁNI K PROSTUDOVÁNÍ TĚCHTO DOKUMENTŮ, JAKMILE BUDOU TYTO DOSTUPNÉ. TYTO DOKUMENTY BUDOU OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE. Investoři budou mít možnost získat tyto dokumenty zdarma na webové stránce www.sec.gov. Kromě toho mohou investoři získat tyto dokumenty zdarma prostřednictvím Heidi Flanneryové na Fi.Comm Ltd., +1 503 203 8808, linka 103.

Společnost Peregrine a její vedoucí pracovníci mohou být akcionáři požádáni o poskytnutí informací týkajících se sloučení. Informace o vedoucích pracovnících společnosti Peregrine a jejich podílech ve firmě jsou zveřejněny ve výroční zprávě na formuláři 10-K, která byla podána u SEC 1. července 2005. Investoři mohou získat další informace týkající se podílů těchto účastníků z dokumentace k akvizici, jakmile bude tato zveřejněna. Investoři by si tyto dokumenty měli pozorně prostudovat před tím, než budou hlasovat o schválení transakce.

 

Tato tisková zpráva obsahuje výhledy do budoucnosti, které zahrnují určitá rizika, nepředvídatelné vlivy a předpoklady. Pokud se tyto rizikové faktory vyskytnou nebo se tyto předpoklady ukáží jako nesprávné, mohou se výsledky HP a jejích poboček i výsledky společnosti Peregrine a jejích poboček lišit od výsledků předvídaných či předpokládaných v předběžných prohlášeních. Veškerá prohlášení a oznámení, která nevycházejí z historických skutečností, lze považovat za prohlášení či oznámení předběžná, a to včetně očekávaných výnosů z transakcí, manažerských plánů souvisejících s těmito transakcemi, očekávané doby dokončení transakcí, prohlášení vyjadřující přesvědčení či očekávání či veškerých prohlášení založených na předpokladech. Rizika, nejistoty a předpoklady se mohou týkat možnosti, že skutečný přínos nebude odpovídat očekávání, rizik ve vztahu k načasování či plánovanému dokončení transakce, nebo se může jednat o jiná rizika, popsaná čas od času ve zprávách HP a Peregrine Komisi pro cenné papíry, včetně, nikoliv však výlučně, čtvrtletní zprávy HP (HP`s Quarterly Report) na formuláři 10-Q pro fiskální čtvrtletí ukončené 31. října 2004 a výroční zprávy společnosti Peregrine na formuláři 10-K za fiskální čtvrtletí ukončené 31. března 2005 a ostatních zpráv vydaných po výroční zprávě Peregrine na formuláři 10-K. Společnost HP a společnost Peregrine nepřebírají žádné závazky a nepředpokládají jakoukoli aktualizaci těchto výhledů do budoucnosti.

 

Témata článku: Heidi, Transakce, Family, Futura, Napa

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje