Společnost Hewlett-Packard uvedla novou kategorii certifikovaných partnerů

16. listopadu 1999
Baan se vrací na scénu
Společnost Hewlett-Packard se rozhodla vzhledem k velmi dobrému vývoji partnerského kanálu uvést na Český trh novou kategorii Connect programu (program pro certifikaci partnerů) a od 1. listopadu uděluje 5 certifikátů Corporate Reseller.
Společnost Hewlett-Packard uvedla novou kategorii certifikovaných partnerů
Společnost Hewlett-Packard se rozhodla vzhledem k velmi dobrému vývoji partnerského kanálu uvést na Český trh novou kategorii Connect programu (program pro certifikaci partnerů) a od 1. listopadu uděluje 5 certifikátů Corporate Reseller.

Jedná se nejvyšší kategorii, která v současné době v tomto programu existuje. Je určena partnerům, kteří velice úzce spolupracují s HP především v oblasti velkých zakázek a komplexní nabídky řešení. Partneři, kteří jsou držiteli této certifikace musí splňovat velmi náročná kriteria jak z hlediska odbornosti, tak z hlediska rozsahu spolupráce se společností Hewlett-Packard.

Od 1. listopadu jsou držiteli certifikátu Corporate Reseller tyto společnosti:
(v abecedním pořadí)CAD Studio, spol. s.r.o

Firma CAD Studio se od svého vzniku (leden 1991) orientuje na dodávky kompletních CAD, GIS, document management a multimediálních řešení a související služby. Pracovníci CAD Studia používají v každodenní praxi špičkové technické a programové vybavení. To garantuje nejen kvalitu služeb, ale i dokonalé zvládnutí tak široké problematiky, jakou oblast CA-technologií bezesporu je. Potvrzením těchto kvalit je ocenění CAD Studia tituly Autodesk Systems Center, Autodesk Top Dealer 94 až 98, Autodesk Industry Accreditation pro obory AEC, MCAD a GIS, Autodesk Training Center, Motiva Enterprise VAR, Hewlett-Packard CONNECT Corporate Reseller a Hewlett-Packard DesignJet Partner. CAD Studio je i servisním střediskem HP (Hewlett-Packard Authorized Support Provider).

Karel Veverka, ředitel společnosti, novou certifikaci komentoval slovy: “Spolupráce CAD Studia s HP trvá bezmála 8 let. Nemá cenu hovořit o technologiích, velikosti a významu HP. To by bylo nošením dříví do lesa. To o čem se chci zmínit jsou lidé, neboť jakákoli spolupráce nestojí na technologiích, které jsou pouhým nástrojem, ale na lidech. A i v této oblasti má HP mimořádně šťastnou ruku. Symbióza špičkových lidí z HP se špičkovou technologií je pro nás dodnes inspirativní a přínosná….”

CSc Computer Services

Csc Computer Services CZ je obchodní organizace se silným inženýrským a technickým zázemím, která se specializuje na řešení informačních systémů svých zákazníků. Soustřeďuje se zejména na problémy spojené s výstavbou a provozem té části informačního systému zákazníka, která souvisí s jeho komunikační technologií. Předmětem zájmu je vše od osobního počítače a jeho periferií přes počítačovou síť po servery, jejich operační systémy, síťové aplikace, správu sítě a organizaci Help-Desku. Pracovníci CSc Computer Services CZ zajišťují dodavatelským způsobem některé dlouhodobé služby pro zákazníky.

CSc je také členem ICG, což je mezinárodní organizace obchodních firem, která se specializuje na organizaci dodávek a služeb pro nadnárodní společnosti. ICG má své členy ve 43 zemích světa, ale z každé země je v ICG pouze jeden člen, aby se zamezilo vnitřní konkurenci. Činnost každého člena je pečlivě monitorována a vyhodnocována.

Igor Tomeš, ředitel společnosti CSc Computer Services, dodává: “Tím, že nás náš přední dodavatel, společnost Hewlett-Packard, zařadil mezi obchodní partnery, nejvýše certifikované, předává našim zákazníkům informaci, že si vybrali partnera, se kterým jeho dodavatel počítá i do budoucna. Pro nás je to ocenění naší dlouholeté práce a snahy a samozřejmě motivace k dalšímu růstu”.

Dialog MTS spol. s r.o.

Společnost Dialog MTS, založená v roce 1992 v Praze a Brně se orientuje na rozsáhlé zakázky v oblastech pojišťovnictví, bankovnictví, strojírenství, logistice, zdravotnictví veřejné správě a v obchodním sektoru. Získání těchto zakázek bylo umožněno vysokou odborností a profesionalitou specialistů, zajišťujicích řešení informačních a komunikačních systémů a jejich dlouhodobě budovaným osobním kreditem u zákazníků i specialistů firmy Hewlett-Packard a ostatních dodavatelů. Snaha dodat nejen špičkový technický produkt, ale především řešení požadované zákazníkem, je hlavním a úspěšným krédem společnosti. Kvalitní a rychlý záruční i pozáruční servis pokrývající celou Českou republiku je nedílnou součástí služeb nabízených každému zákazníkovi. Společnost si váží obrovského počtu drobných zákazníků a obchodních partnerů, kteří tvoří širokou rodinu věrných uživatelů špičkové technologie spojené se značkou Hewlett-Packard.

Společnost Dialog MTS patří od roku 1992 mezi nejúspěšnější prodejce produktů Hewlett-Packard a od roku 1993 je navíc Autorizovaným servisním centrem společnosti Hewlett-Packard pro opravy počítačů a síťových serverů, scannerů, laserových a inkoustových tiskáren. Dále jsou nabízeny návrhy a realizace sítí, rádiové propojení sítí, instalace SW, konzultační služby, služby spojené s pravidelnou údržbou výpočetní techniky a správy počítačových sítí.

Ředitel společnosti Dialog MTS spol. s r.o. Radek Haman uvedl: “Velmi si vážíme udělení nejvyšší autorizace Corporate Reseller, která je oceněním naší dlouhodobé úspěšné obchodní i servisní spolupráce se společností Hewlett-Packard při uspokojování potřeb našich zákazníků. Vynasnažíme se i příští rok udržet tempo růstu prodeje výrobků společnosti Hewlett-Packard, které letos činilo +17 % ve srovnání s finančním objemem roku 1998.”

Expert&Partner Engineering

Společnost EXPERT & PARTNER Engineering patří k největším a nejstabilnějším ryze českým společnostem v oboru informačních technologií. Od založení v roce 1991 vykazuje trvalý růst a její škála činností s ostatními hlavními přidruženými firmami (EXPERT&PARTNER Consulting, Minisoft Engineering) je orientována na pokrytí širokého spektra potřeb klientů počínaje dodávkami značkové výpočetní techniky až po manažersko-konzultační služby, jejichž podíl vykazuje výrazně rostoucí tendenci. Obrat společnosti se dynamicky zvyšuje, z počátečních 317 tisíc Kč v roce 1991 až na 670 milionů korun v roce 1998, přičemž podíl manažersko-konzultačních služeb tvořil 20% z celkového obratu.

Obchodní ředitel společnosti EXPERT & PARTNER engineering pan Jan Pastejřík k získanému ocenění dodává: “Společnost Hewlett-Packard se nám již od počátku naší existence stala spolehlivým partnerem. Oboustranně vybudované úzké partnerské vazby a nesporná efektivita společné spolupráce je dlouhodobě dokladována řadou prestižních ocenění, jichž se naší společnosti ze strany HP dostává."

PosAm Praha

Společnost PosAm vznikla v roce 1992 v Praze a navázala na činnost kanceláře firmy PosAm, s.r.o., Bratislava, v Praze působící od roku 1991. V současné době firma zaměstnává cca 50 zaměstnanců i několik stálých externistů, má kanceláře v Brně, Ostravě, Bratislavě a Praze a obchodní zastoupení v Kyjevě. V rámci firmy působí dvě divize zabývající se obchodem s výpočetní technikou a poskytováním standardních a nadstandardních souvisejících služeb.

Dodávky divize systémové integrace v oblasti IT koncovým zákazníkům řadí firmu PosAm mezi 20 největších firem v této oblasti na trhu ČR. Divize IT se orientuje zejména na oblast elektronického bankovnictví, správu a zpracování dokumentů a informací, archivací dat, síťovými řešeními, …

Divize DTP a Prepress dodává předtiskové systémy a služby do oblasti polygrafického a grafického průmyslu. PosAm Praha se v této oblasti řadí ke čtyřem největším dodavatelům na českém trhu.

Ředitel společnosti PosAm Praha spol.s r.o. Pavel Kneppo dodává: ,,Zařazením mezi nejvyšší skupinu partnerů společnosti Hewlett-Packard s označením HP Corporate Reseller, získává společnost PosAm Praha ocenění své dosavadní práce a označení, které dává zákazníkům záruku vysoké kvality dodávaných služeb."

INFORMACE O PROGRAMU HP CONNECT
Program HP Connect je součástí naší soustavné podpory partnerů v obchodních řetězcích. Jde o program zaměřený na poskytování lepší správy klientů, obchodních příležitostí i vyšší ziskovosti našim nejlepším, loajálním a nejlépe kvalifikovaným partnerům.

Společnost Hewlett-Packard si uvědomuje významnou roli partnerů v obchodním řetězci při dosahování náročných obchodních cílů a udržování hodnoty obchodní značky a povědomosti o ní. V rychle se vyvíjejícím odvětví informačních technologií je značka snad nejhodnotnějším aktivem, které může společnost vlastnit. Proto program Connect poskytuje rámec pro důsledné a souvislé budování značky ve všech tržních sektorech.

Zapojení do programu Connect odliší prodejce společnosti HP od ostatních a zároveň ukáže koncovým uživatelům, že prodejce zapojený do programu Connect zvyšuje dobrou pověst společnosti HP. Prodejci se mohou stát členy programu Connect teprve tehdy, až prokáží měřitelný standard technické a prodejní odbornosti a předvedou stabilitu a soustředěnost své firmy.

Celoevropské výsledky nás přesvědčily o tom, že Connect program je hodnocen ze strany partnerů i zákazníků velmi kladně. Kromě toho, že jasně definuje podporu společnosti Hewlett-Packard, přináší i viditelné výsledky v oblasti rozvoje partnerů, do tohoto programu zapojených. Při průzkumu za rok 1999 bylo zjištěno, že partneři zapojeni do programu Connect zaznamenali o 8% větší nárůst, než ostatní. Přičemž celoevropsky je do programu zapojena asi jedna pětina aktivních partnerů.

V programu Connect existují 4 kategorie:

 • Hewlett-Packard Corporate Reseller

 • Hewlett-Packard Value Added Reseller

 • Hewlett-Packard Business Reseller

 • Hewlett-Packard Connect Reseller
Jednotlivé kategorie se liší počtem vyškolených a certifikovaných pracovníků v oblastech technických i obchodních a dále rozsahem spolupráce se společností Hewlett-Packard.

ČESKÁ REPUBLIKA
V současné době je v České republice certifikováno 5 Corporate Resellerů, 5 Value Added Resellerů,

48 Business Resellerů a 150 Connect Resellerů.

SCHÉMA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU HP STAR
Společnost Hewlett-Packard ve spolupráci s firmou Pro Futuro Consulting s.r.o. poskytuje v rámci vzdělávacího programu HP STAR technický a obchodní vzdělávací program:

 • Technický vzdělávací program ( HP System Training And Recognition) – zaměřen na technický personál obchodních partnerů HP, poskytující informace o technologiích a produktech.

 • Prodejní vzdělávací program ( HP Sales Training And Recognition) – zaměřen na obchodní a prodejní personál obchodních partnerů HP, poskytující informace o prodejních strategiích.
Technický i prodejní vzdělávací program HP STAR v současné době pokrývá pět základních oblastí:

 • Sítě a servery – Network Systems

 • Tiskárny a ostatní periferie – Document Systems

 • Stolní a mobilní počítače – PC Systems

 • Ukládání a zálohování dat – Storage Systems

 • Velkoformátové tiskárny / plotry – Large Format Printing ( LFP) Systems
Prostřednictvím technického i prodejního vzdělávacího programu je možné dosáhnout až tří úrovní znalosti: HP Consultant, HP Technical Professional, HP Sales Proffessional a nejnižší úrovní je Sales Associate.

Například v oblasi HP Systems Professional/ HP Sales Professional se potřebné znalosti získají v následujících kurzech:
Oblast Technické školení Obchodní školení
sítě a servery NetServer Systems Professional (NSP) NetServer Sales Professional (NSS)
periferie Digital Workplace Professional (DWP) Digital Workplace Sales Professional (DWS)
stolní a mob. počítače PC Systems Professional (PCP) PC Sales Professional (PCS)
ukládání a zál. dat Storage Management Professional (SMP) Storage Products Sales Professional (SMS)
plotry LFP Technical Professional (LFP) LFP Sales Professional (LFS)
Kdo je společnost Hewlett-Packard
Společnost Hewlett-Packard - vedoucí světový dodavatel výpočetních a zobrazovacích řešení a služeb pro podniky a domácnosti - je zaměřena na elektronický obchod na Internetu a na elektronické služby.

Hewlett-Packard plánuje plné osamostatnění společnosti Agilent Technologies jako nezávislého subjektu do poloviny kalendářního roku 2000. Agilent je složena z divizí testovací a měřicí techniky, komponent, chemické analýzy a zdravotnických řešení společnosti HP a zaujímá vedoucí postavení v mnoha tržních segmentech.

Společnost Hewlett-Packard má v současné době 123 500 zaměstnanců po celém světě a ve fiskálním roce 1998 dosáhla celkového příjmu 47,1 miliard dolarů. Informace o společnosti Hewlett-Packard a jejím programu na rok 2000 lze získat na adresách http://www.hp.cz a http://www.hp.com

Váš názor Další článek: Baan se vrací na scénu

Témata článku: Plotry, Engineering, Vysoký člen, NSS, Dodavatel technologií, Star, Moby, Široký rozsah, Obchodní ředitel, Dobré řešení, Nezávislý titul, Vysoký rozsah, Pozáruční doba, Současná značka, Igor, Partner, Současný systém, Technický ředitel, Síťová technika


Určitě si přečtěte

Jak odposlouchávat sousedy: Bizarní Lamphone a další netušené techniky

Jak odposlouchávat sousedy: Bizarní Lamphone a další netušené techniky

** Lamphone je další bizarní technika odposlechu ** Zneužívá obyčejnou stropní lampu ** Podívejte se na další bizarní experimenty

Jakub Čížek | 17

WindowsFX: Nainstalujte to mamce a taťkovi. Ani nepoznají, že to je Linux

WindowsFX: Nainstalujte to mamce a taťkovi. Ani nepoznají, že to je Linux

** Po dvou měsících tu máme další linuxovou kopii ** Tentokrát jde o imitaci Desítek ** Sestavili ji brazilští geekové nad Ubuntu

Jakub Čížek | 135

Windy je laboratoř na počasí: 12 tipů, jak se ve službě vyznat a využít ji naplno

Windy je laboratoř na počasí: 12 tipů, jak se ve službě vyznat a využít ji naplno

** Předpověď počasí Windy nabízí nepřebernou škálu funkcí ** Zorientovat se v nich nemusí být vždy snadné ** Proto přinášíme 12 užitečných tipů a triků

Karel Kilián | 10

Windows 10 May 2020 Update je venku. Odstraňuje hesla a přináší Linux

Windows 10 May 2020 Update je venku. Odstraňuje hesla a přináší Linux

** Jarní aktualizace Desítek přináší dost novinek, jsou ale spíš menší ** Zlepšují se stabilita, rychlost i komfort ovládání ** Revoluce ve Windows 10 teprve přijde

Vladislav Kluska | 93

Velká datová loupež. Proč mají disky nižší kapacitu, než uvádějí?

Velká datová loupež. Proč mají disky nižší kapacitu, než uvádějí?

** Na disk nikdy neuložíte tolik dat, jak tvrdí výrobce ** Ajťáci si vymysleli vlastní jednotky jako mebibajt ** Zmatky vznikají i kvůli různým výjimkám

Lukáš Václavík | 110


Aktuální číslo časopisu Computer

Megatest: nejlepší notebooky do 20 000 Kč

Test 8 levných IP kamer

Jak vybrat bezdrátová sluchátka

Testujeme Android 11