Sitronics a běloruský operátor MTS ohlásily spuštění FORIS SCP

Sitronics a běloruský operátor MTS ohlásily spuštění FORIS SCP

SITRONICS Telecom Solutions, přední výrobce a dodavatel telekomunikačních řešení a OSS/BSS systémů, a společnost Mobile TeleSystems, největší mobilní operátor v Bělorusku, ohlásily úplný přechod běloruské společnosti MTS na řešení SCP (Service Control Point). Řešení umožňuje operátorům nejen nabídnout nové služby svým zákazníkům, ale zároveň dokáže všechny služby tarifikovat okamžitě a snížit tak riziko vzniku pohledávek za účastníky.

První smlouva o dodání zařízení pro MTS v Bělorusku byla uzavřena v dubnu 2005. Již v listopadu SITRONICS Telecom Solutions zahájil práce související s integrací SCP do sítě MTS. V červnu 2006 proběhla migrace prvních zkušebních účastníků. V roce 2007 začal převod účastníků MTS na SCP a pokračoval narůstajícím tempem: v květnu 2007 proběhla migrace 1100 čísel, v červnu 60 tisíc a v říjnu 2007 toto číslo vzrostlo na 150 tisíc účastníků. Nyní SCP slouží víc než půl milionu běloruských účastníků MTS. Potenciál platformy umožňuje zvýšit toto číslo až na 2 miliony účastníků.

Denis Pjatakov, ředitel dceřiné společnosti SITRONICS TS v Bělorusku, uvedl: „Nejdůležitější etapa projektu byla úspěšně dokončena díky profesionalitě a přesné práci mezinárodní skupiny pracovníků společnosti SITRONICS TS - zaměstnanců běloruské, ruské a české pobočky."

Dmitrij Kolesnikov, zástupce generálního ředitele společnosti SITRONICS TS pro organizační rozvoj, říká: „Spolupráce společností SITRONICS Telecom Solutions a MTS je výborným příkladem toho jak mohou a měli by partneři spolupracovat. Běloruská skupina, v čele s Denisem Pjatakovem, nejen že zajistila implementaci komplexního řešení, ale dokázala také navázat konstruktivní dialog se zákazníkem. Díky tomu se podařilo většinu problémů vyřešit na místní úrovni. Výsledky dobře vykonané práce na sebe nenechaly dlouho čekat: již na začátku roku podepsaly naše společnosti "Road Mapu" dalšího rozvoje řešení FORIS SCP na rok 2008 a MTS nakoupila další licence na další vývoj systému na bázi naší platformy."

Tatjana Dylevič, vedoucí IT oddělení společnosti MTS, uvádí: „Implementace nového billingového systému FORIS a systému MEDIO SCP/IN ve společnosti MTS byla zahájena v dubnu 2005. V prosinci 2006 byl billingový systém FORIS uveden do provozu a již v červenci 2007 byla dokončena migrace celé účastnické základny na systém FORIS. Současně s tím probíhala implementace systému MEDIO SCP/IN, který byl zaveden v září 2008. Úspěšná implementace takto složitých systémů je výsledkem dobře zkoordinované práce zaměstnanců zákazníka a dodavatele projektů. V současné době se systémy rozvíjejí, SITRONICS TS vyvíjí nové složitější funkce schopné vyhovět nejnáročnějším požadavkům společnosti MTS. Doufáme, že při vývoji systému FORIS a MEDIO SCP/IN bude plodná spolupráce se společností SITRONICS TS pokračovat."

Témata článku: Migrace