Servodata získala prestižní certifikaci ISO 9001:2000

Servodata získala prestižní certifikaci ISO 9001:2000

Skupina SD Servodata a.s., přední evropský distributor komponent a infrastruktury podnikových řešení, dnes oficiálně oznámila získání certifikace ISO 9001:2000. Udělení certifikace dle této systémové normy – Systému řízení jakosti – posiluje konkurenceschopnost společnosti na národní i mezinárodní úrovni a obchodním partnerům Servodat zároveň garantuje nejvyšší podporu kvality produktů. Na získání certifikace ISO 9001:2000 připravovala Servodata společnost MBK Consulting.

Certifikaci ISO 9001:2000 udělila Servodatům organizace URS (United Registrar of Systems), mezinárodně respektované a uznávané certifikační sdružení a registrátor. „Servodata jsou jednou z nejlépe procesně fungujících společností, v nichž jsem prováděl certifikační řízení,“ potvrdil Pavel Kohout, vedoucí auditor společnosti URS.

„Udělení certifikace ISO 9001:2000 je velkým oceněním vynikající dlouhodobé práce všech zaměstnanců naší společnosti a potvrzením silné pozice Servodat na trhu,“ zhodnotil získané ocenění Rostislav Jirkal, výkonný ředitel společnosti SD Servodata a.s. „Pro každého z našich neustále přibývajících obchodních partnerů máme nyní další z mnoha záruk, že spolupráce se Servodaty přináší obchodní partnerství s nejvyšší možnou úrovní garance kvality a profesionality.“

Na otázku, zda zavádění certifikace ISO 9001:2000 znamenalo zásah do fungování Servodat, Rostislav Jirkal dále doplnil: „Servodata se koncentrují na aplikaci procesního řízení v nejvyšší možné kvalitě již od počátku této dekády. Naše zkušenost s procesem certifikace je zcela odlišná od mnoha jiných organizací, pro něž bývá zavedení ISO černou můrou – u nás znamenalo pouze vyladění organizačního uspořádání, které k poskytování nejvyšší kvality směřuje dlouhá léta a potvrzuje správný trend v řízení firmy. Troufám si říci, že mnozí kolegové byli velmi překvapeni, jak velmi koherují naše "běžné" postupy s požadavky normy ISO 9001:2000.“

Certifikace ISO 9001:2000 v praxi

Pro úspěšné dokončení procesu certifikace ISO 9001:2000 je třeba projít několikaúrovňovým procesem, který začíná potvrzením příjmu žádosti na certifikaci a předložením příslušné dokumentace týkající se dané normy. Po přijetí dokumentace provede určený vedoucí auditor formální přezkoumání dokumentace a vypracuje o ní písemnou zprávu. Pokud je tato zpráva vyhovující, odsouhlasí vedoucí auditor termín konání certifikačního auditu u zákazníka. Účelem auditu je rozhodnout, zda zákazník dodržuje systémy a postupy popsané v dokumentaci a zda jsou vedeny nezbytné záznamy prokazující soulad s danou normou. Na závěr auditu je vypracována konečná výstupní zpráva, a pokud nezjistí žádné body nesouladu s normou, doporučí vedoucí auditor vydání certifikátu.

Vydáním certifikátu přechází jeho držitel do tzv. režimu dozoru: při každé dozorové návštěvě, která probíhá minimálně jednou za rok, je proveden audit namátkově vybraných vzorků systému držitele certifikátu s podobným postupem jako při certifikačním auditu. Za předpokladu, že nejsou zjištěny nesoulady s normou, certifikace zůstane nadále platná. První vydaný certifikát má platnost po dobu tří let – za předpokladu, že zákazník dodržuje pravidla, směrnice a že dozorové návštěvy plánované v průběhu těchto tří let jsou vyhovující. Po uplynutí tříletého období je opětovně provedeno celkové přezkoumání a případně vydán nový certifikát pro další tříleté období.

Témata článku: Audit, Auditor, United, Nejvyšší úroveň, Dlouhá záruka, Správné fungování

Aktuální číslo časopisu Computer

Test 11 telefonů do 6 000 Kč

Postavte si a přetaktujte počítač

Srovnali jsme 7 sportovních kamer

Která zaměstnání nahradí roboti?