Seminář společnosti EFCON o správě obsahu opět úspěšný

Druhý ročník semináře věnovaný Enterprise Content Managementu (ECM, správa podnikového obsahu) a Document Content Managementu (DCM, systémy pro správu dokumentů) uspořádala společnost EFCON v Kongresovém centru Praha.

Po jeho zahájení vystoupil Vladimír Kroa z analytické společnosti IDC s přednáškou na téma „Správa dokumentů v kontextu podnikatelského prostředí aneb jak získat podnikatelskou výhodu?“, která seznámila s problematikou a nastíněním dalšího vývoje DMS a ECM jak ve světě, tak v České republice.

  Seminář měl letos opět dvě sekce, jednu uživatelsky a druhou technicky zaměřenou.

  V obou sekcích vystoupili zástupci z řad uživatelů, dodavatelů systémů i jejich výrobců. Centrem zájmu byla řešení na platformě Documentum včetně navazujících aplikací třetích stran.

Tradičně největší zájem byl o prezentaci konkrétních projektů, uveďme například příspěvky Pavla Krále o správě dokumentů v České rafinérské, zástupce společnosti Documentum Michaela Graetze o řešení správy dokumentů v zemích EU  – portálu Evropské komise a konkrétní ukázky řešení aplikací zaměřených na eGovernment nebo prezentaci Zuzany Koškové z UN Development Fund for Women která seznámila přítomné s řešením projektového portálu UNDP. Posluchači měli možnost se seznámit také s řešením informačního portálu pro retailové bankovnictví, s řešením DMS ve VW Slovakia či řešením pro Facility management. Velmi zajímavým tématem tohoto ročníku semináře byla problematika zpracování formulářů a vytěžování dat včetně formulářů inteligentních s možností automatizace zpracování v nich obsažených informací .

Vzhledem k zaměření společnosti EFCON i na oblast podnikových informačních systémů  nechyběla přednáška o problematice a provázání DMS řešení s podnikovým informačním systémem SAP. Zvýšená pozornost byla věnována právním aspektům elektronického uchovávání informací a možnostem informačních technologií při řízení procesů zajištění kvality.

Seminář opět navštívila více než stovka zájemců o tuto problematiku. Díky jeho tradičnímu rozdělení do dvou sekcí měl letošní ročník semináře o DMS a ECM opět okamžitý přínos a dopad na řešení problematiky a potřeb uživatelů, protože si v jeho průběhu mohli sdělit poznatky jak ti, kteří DMS a ECM potřebují a případně o pořízení těchto systémů rozhodují, s těmi kteří si již tato řešení vyzkoušeli na vlastní kůži.

 

 Materiály ze semináře lze získat na stránkách společnosti EFCON (www.efcon.cz) nebo na stránkách www.documentum.cz.

 

 

 

________________________________

Společnost EFCON a.s. se specializuje na poskytování komplexních služeb v oblasti podnikových informačních systémů, systémů pro správu dokumentů, správu obsahu a workflow. EFCON a.s. je distributorem a servisním partnerem firmy Documentum, Inc., USA pro Českou a Slovenskou republiku, Services partnerem společnosti SAP ČR, , partnerem společnosti Kofax a partnerem společnosti IBM-Lotus software.

 

EFCON a.s.

Miroslav Vavera

ředitel obchodu a marketingu

Jaselská 25 611 57 Brno

tel.:  5 41 42 56 44

fax: 5 41 42 56 13

e-mail: mvavera@efcon.cz

www.efcon.cz

                                                                                                                

 

 

 

 

Váš názor Další článek: SCO prodělává, začíná propouštět

Témata článku: , , , ,