SAS představil nové technologie pro rychlejší a přesnější rozhodování

Společnost SAS, přední výrobce softwarua služeb pro business analytics, představila nové vyspělé technologie, které umožní firmám zvládat astronomický nárůst objemu nezpracovaných dat za účelem přijímání rychlých a přesných obchodních rozhodnutí. Rychlejší rozhodnutí mohou v současném neklidném ekonomickém prostředí znamenat zásadní rozdíl mezi růstem a zánikem společností.

Prestižní mezinárodní konference The Premier Business Leadership Series, která se konala 21. – 23. června v Berlíně, přivítala řadu významných hostů – mimo jiné zde vystoupila Madeleine Albright, bývalá ministryně zahraničních věcí USA, Jim Goodnight, CEO společnosti SAS či guru obchodní analytiky Thomas H. Davenport. Přednášky a panelové diskuse si na na prestižní konferenci přijela poslechnout a do diskuse se zapojit i téměř desítka zákazníků společnosti SAS z České republiky.Česká republika měla své zastoupení také mezi prezentujícími - Ian Forrest, CMO společnosti GE Money, a.s. se zaměřil na zajímavé téma „Reporting and the Value Management Paradigm“ a jeho přednášku si můžete stáhnout zde.

Madeleine Albright na konferenci.jpg panelova diskuze_Jim Davis_Andrew Rashbas_Jim Goodnight.jpg

Najděte odpovědi na složité obchodní otázky v reálném čase

Novinky v portfoliu společnosti SAS - SAS High-Performance Computing (vysoce výkonné výpočetní metody SAS) v plné míře využívají soukromé počítačové sítě a nové SAS In-Memory Analytics (paměťové analytické nástroje SAS), které jsou předmětem patentového řízení, a vytvářejí tak jediný a jedinečný systém, který dokáže paralelně analyzovat obrovská množství dat a nacházet odpovědi na složité obchodní otázky v reálném čase.

panelova diskuze_Mark Jeffries_Giles Pavey_Jim Davis_Tom Davenport.jpgTom Davenport.jpg 

Mezi zákazníky, kteří již využívají tuto novou technologii patří společnost United Overseas Bank a maloobchodní řetězec Macy’s. „Jsme nadšeni prvními srovnávacími výsledky produktu SAS High-Performance Computing,“ řekl Larry Lewark, ředitel pro informační technologie společnosti Macy's. „Unikátní metoda, pomocí které je SAS schopen distribuovat složité úkoly, nám umožňuje realizovat dokonce i tu nejsložitější analýzu za velmi krátkou dobu. Vnímáme tuto skutečnost jako obrovský průlom ve věci rychlé analýzy a modelování náročných produktivních dat s barevně odlišenými výstupy napříč stovkami provozoven současně.“

Čas jsou peníze

Společnostem, které poskytují finanční služby, slibuje tato nová vysoce výkonná výpočetní technologie zvládnout záplavu objemných paralelních problémů souvisejících s řízením rizik a zároveň řídit portfolio zátěžových testů v reálném čase s tvorbou podrobných projekcí finančních toků a realizací jiných složitých výpočtů. „Při hledání úspor platí, že čas jsou peníze, a organizace získají obrovskou konkurenční výhodu, jsou-li schopny zkrátit dobu potřebnou k přijímání obchodních rozhodnutí – pokud jsou fakta, jimiž disponují, platná,“ řekl Rodney Nelsestuen, generální ředitel pro výzkum ze společnosti TowerGroup. „Schopnost zpracovávat větší rychlostí složité kalkulace týkající se rizik, aniž by došlo ke ztrátě přesnosti, je kriticky důležitá pro podporu firemních koncepcí, které se týkají rizik z hlediska finančních institucí.“

Jim Goodnight: maximalizace konkurenční výhody pomocí game chander

Pro SAS, společnost s uznávaným vedoucím postavením v odvětví technologií, které zlepšují analytický výkon a škálovatelnost, jsou paměťové analytické nástroje SAS In-Memory Analytics nejnovější inovací v portfoliu vysoce výkonných výpočetních metod SAS High-Performance Computing a zahrnují také in-database computing (databázové výpočetní metody) a grid computing (síťové výpočetní metody).

Jim Goodnight, CEO společnosti SAS, nazval tuto novou technologii termínem „game changer” pro firmy, které vyhledávají analytické nástroje za účelem maximalizace své konkurenční výhody.

„Naši zákazníci čelí stále se zvětšujícím problémům, které představují výzvu pro současné výpočetní techniky,“ řekl Goodnight. „Produkt SAS High-Performance Computing rozděluje velmi složité úkoly do skupin menších problémů a ty pak distribuuje k mnoha procesorům s paměťovými daty. Rychlá analýza poskytuje odpovědi rychleji a zvyšuje tak konkurenceschopnost a rentabilitu.“

FINANČNí SLUŽBY – Klíčová řešení pro měnící se trh

United Overseas Bank: Chápat a využívat změny je obrovská konkurenční výhoda

Nestabilita současného trhu a ekonomická nejistota vyžadují, aby firmy poskytující finanční služby prováděly rychlá a pružná rozhodnutí. Produkt SAS High-Performance Risk pomáhá nalézt rychlou odpověď na složité otázky v oblastech, které zahrnují celopodnikovou optimalizaci kapitálových prostředků, řízení likvidity, oceňování portfolia, zátěžové testy a analýzu scénářů.

United Overseas Bank (UOB), jeden z prvních hodnotitelů produktu SAS High-Performance Risk, požádala společnost SAS, aby jí pomohla s integrací kreditních, tržních rizik a rámců rizik likvidity. Cílem bylo integrovat expozice, složitá hodnotová portfolia a vyřešit několik jiných problémů týkajících se mezinárodního bankovnictví.

„Jak rosteme v regionálním měřítku potřebujeme být schopni přijímat včasná strategická investiční rozhodnutí," říká Tham Ming Soong, generální ředitel pro rizika UOB. „S řešením, které nám poskytla SAS, jsou výsledky složitých výpočtů k dispozici mnohem rychleji. To znamená, že můžeme produkty umístit na trh nebo je například stáhnout z trhu mnohem rychleji. Při rychlosti, s jakou se dnes trh mění, je schopnost chápat a využívat změny na trhu rychleji než konkurenti obrovskou výhodou. Řešení SAS je velmi výkonný nástroj, který umožňuje vyvíjet lepší rizikové a obchodní analytické nástroje, jež jsou základem větší finanční a ekonomické stability. Produkt SAS High-Performance Risk byl tím, v co jsme doufali, když jsme oslovili SAS s žádostí o pomoc,“ dodal Tham Ming Soong.

V současné době funguje složité portfolio 44 583 finančních nástrojů – obligací, devizových kontraktů a dalších – což představuje více než 100 000 tržních stavů ve dvou časových horizontech. Portfolio výpočetních metod Value at Risk (VaR) obvykle potřebuje 18 nebo více hodin na jediném serveru.

Produkt SAS High-Performance Risk dokončil 8,8 miliard výpočetních operací VaR za dobu kratší než 3 minuty pomocí paměťových analytických nástrojů. S tímto nástrojem lze realizovat portfolio zátěžových testů účinků na úrok nebo změnu devizového kurzu v reálném čase, což pomáhá bankovním analytikům a výkonným pracovníkům lépe předvídat a řídit rizikovou expozici a korigovat reakce na měnící se tržní podmínky.

Dostupnost řešení

Nová řešení SAS High-Performance Computing budou k dispozici v druhé polovině roku 2010, nejprve pro oblast řízení rizik a poté pro maloobchod a další odvětví.

Paměťová výpočetní řešení SAS fungují na HP BladeSystem s Linuxem, čímž se značně zkracují doby potřebné pro analýzu, a následně se zkracují doby potřebné pro tvorbu zásob a snižují se náklady na energie. Za účelem zkrácení doby potřebné k realizaci u zákazníků bude HP Factory Express dodávat řešení SAS High-Performance Computing a infrastrukturou HP BladeSystem spolu se softwarem HP Insight Control za účelem zjednodušení a automatického řízení.

Další článek: MSI AE2400: nic víc na stole nepotřebujete (video)

Témata článku: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,