SaaS – Móda nebo revoluce v IT?

SaaS – Móda nebo revoluce v IT?

Již před několika lety, řádově deseti až dvanácti jsem psal do časopisů články o vizi budoucnosti software a IT jako celku. Tehdy to samozřejmě bylo považováno za vizi a možná i trochu scifi. Nebylo divu, trh se softwarovými licencemi vzkvétal a nikdo nebyl zvědavý na změny. Avšak již v té době existovalo několik typů software -freeware, shareware, ... O opensource zatím moc nebylo řeči.

Opensource však již dnes není zanedbatelnou komponentou a některé firmy na něm staví svůj core bussinesss.

Dnes se situace naplňuje podle původního předpokladu. Software a jeho licence zlevňují neočekávaným tempem a lidé již nemají potřebu a především možnosti všechno pojmout a totálně mít „prokouknutou“ svoji IT infrastrukturu. Je to především tím, že se musí věnovat svému core businessu a také proto, že IT odborníci jsou proklatě drazí a používaný software a IT infrastruktura vůbec je stále složitější.

Uživatelé počítačů se začínají diferencovat na vývojáře, poskytovatele a uživatele. Dříve, když moje hlavní náplň byla výhradně bezpečnost v IT jsem předpovídal, že z hlediska bezpečnosti se budou IT uživatelé dělit na uživatele - laiky, škoditele (hackery a pisatele virů), a IT policii - ty co honí škoditele. To vše se již stalo.

Předpovídal jsem také, že software bude zadarmo a že placeni budou ti, co jej provozují a udržují pro uživatele a ti budou platit těm, co jej píší. Je to již skoro pravda.

Dnes se tomu nejobecněji říká Cloud Computing a tento pojem má mnoho podpojmů, jako například nejvýstižnější SaaS (software jako služba).

Doby kdy pojem "cloud computing" označoval cosi chimérického, jsou nenávratně pryč. Dnes je Cloud computing prakticky běžnou součástí každodenního používání Internetu. A už možná ani nejde o něco výjimečného.

Avšak rozvoj tohoto fenoménu opravdu umožnil až nebývalý rozvoj Internetu. Předpokládám, že by k podobným změnám došlo i bez drastického rozvoje globální sítě, ale nikdy ne v takové rychlosti a v takovém měřítku.

Například Microsoft brzy pochopil změnu globálního nazírání na koupi licencí software a proto dnes máme k dispozici „Microsoft Online Services“. Šťastná idea a z mého pohledu se závratnou budoucností. Jde jen o jednu nepodstatnou věc a tou je překonat atavistickou nedůvěru uživatelů ke skutečnosti, že vše nemusím mít na „svém“ disku, ale že celá globální síť je mým aplikačním prostředím. A to není jednoduché.

O tom, jak obtížné bylo tento nový způsob nazírání na IT vstřebat, ostatně hovoří i to, že se jeho název ujal v češtině v anglické podobě. A jeho český překlad je poněkud problematický.

"Cloud computing" je nejspíš a nejlépe charakterizovatelný jako technologie používaná pro přístup k software a k výpočetnímu výkonu pomocí Internetu. Software je nabízen jako služba a za licence se tedy neplatí. Uživatelé ji mohou používat kdykoliv, odkudkoliv a také na mobilních zařízeních.

Pro business je jistě zajímavé, že firma Gartner předpokládá vývoj příjmů v oblasti SaaS (což je v podstatě Cloud Computing) v řádech miliard dolarů.

Pro a proti

Proti hovoří:

 • Pocit ohrožení vlastního know-how a citlivých informací, které jsou ukládány v cizím prostředí. Jakoby již dnes po internetu nekolovala většina informací v otevřené podobě formou e-mailu nebo nezabezpečené výměny dat přes otevřené internetové protokoly jako je SMTP, HTTP, FTP, VoIP, Instant Messaging nevyjímaje.
 • Setrvačnost a konzervativnost některých firem a jejich managementu.
 • Neznalost problematiky navzdory veškeré osvětě.
 • A přece - jen jisté instituce/firmy a i v nich jen některé organizační složky si nemohou dovolit svá data svěřit cloudu.

Pro:

 • Neskutečné zvýšení efektivity a ušetření značné částky výdajů.
 • SaaS lze přímo dát do nákladů.
 • Omezení a ušetření na IT zaměstnancích.
 • Větší vymahatelnost zodpovědnosti u poskytovatelů.
 • Ušetření času pro vlastní core business.
 • A nakonec v některých oblastech to stejně jinak nepůjde, než svěřit alespoň část svého IT odborníkům, kteří složitost software a jeho údržbu permanentně zajišťují.

Dobrý příklad napoví …

Nejběžnějším případem SaaS, pominu-li rozsáhlé projekty Microsoftu jsou na příklad služby v oblasti free mailů. Málokdo si uvědomuje, že jde v zásadě o Cloud SaaS poskytování e-mailové komunikace. Ovšem zatím nejběžnějším, a již dost často užívaným cloudem je zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti IT infrastruktury.

 • SaaS jako SMTP gateway slouží k filtraci mailů z hlediska spamů a ostatního škodlivého a nechtěného malware.
 • SaaS monitoring sítě, obsahující alerting, ve chvíli selhání některé ze služeb umožňuje vzdálenou opravu nebo výjezd technika.
 • Antivirová ochrana celé sítě s pomocí vzdálené centrální správy.
 • CRM a ERP systémy jsou také provozovány v mnoha případech jako SaaS. Jak pro svoji složitost s instalací a údržbou tak i proto, že provozovatel je schopen klientovi poskytnout navíc servis a školení.
 • Účetní software, který menší firmy nejsou ochotny provozovat samy na svých počítačích.

Dříve se těmto aktivitám říkalo outsourcing, ale nejde o nic jiného, než o SaaS a jistou odrůdu Cloud computingu.

Case study

Na příklad firma Auriga Systems s.r.o. poskytuje službu Auriga SaaS Gateway pro jeden známý pražský hotel, který před zavedením služby používal běžný poštovní server se zabudovaným standardním antispamovým filtrem. Toto řešení antispamové kontroly jim však nevyhovovalo a proto hledali jiné technické řešení a k tomu i ekonomicky přijatelnější, který by dokázalo odlehčit zatížení jejich poštovního serveru a především pak samotným uživatelům od nevyžádané pošty. Důraz byl kladen také na jednoduchost implementace v jejich hybridním IT prostředí a nízkonákladovou správu systému. Přesměrováním MX záznamů na server Auriga SaaS Gateway jsou všechny maily průběžně skenované z hlediska spamu,a uživatelům se tak dostávají jen korektní zprávy a souhrnné informace o zprávách s obtížně kvalifikovatelným obsahem, čímž je eliminovaná, již tak minimální, chybovost každé detekce. Konfigurace služby a monitoring procházejících mailů je k dispozici prostřednictvím on-line webového rozhraní služby. Všechna pošta je bezpečně archivována na serverech Auriga Systems a na požádání poskytnuta klientovi. Celý systém používá sofistikovaný antispamový motor, který lze doplnit i o antivirovou detekci s až 4 skenovacími motory.

Uživatelé hotelu téměř okamžitě od spuštění služby pocítili výraznou změnu v objemu došlé pošty, která již nezahrnuje typický spam, jako tomu bylo dříve. Pochvalují si rovněž možnost souhrnně kontrolovat potenciálně nevyžádanou poštu, která je zárukou, že žádný z legálních mailů se nestane obětí nesprávné detekce. Management hotelu je pro změnu spokojen s tím, že zaměstnanci hotelu již nejsou zbytečně odváděni od jejich běžné práce a s tím souvisejícího nepracovního brouzdání na internetu.

Závěr

„Mraky“ jsou zde a ceny licencí software, jak je nepopiratelné, nezadržitelně klesají. Ceny znalostí naopak stoupají. Na konec opravdu bude efektivní svěřit některé své části IT profesionálům a tak uvolnit prostředky na svůj core business.

Autor textu Ing. Jiří Mrnuštík, ředitel a jednatel společnosti Auriga Systems s.r.o.

Témata článku: Antivirová firma, Gateway, Cloud Computing, Nechtěná data, Nová odrůda

Aktuální číslo časopisu Computer

Otestovali jsme 5 HDR 4K televizorů

Jak natáčet video zrcadlovkou

Vytvořte si chytrou domácnost

Radíme s koupí počítačového zdroje